چک لیست قالب بندی چوبی و فلزی

چک لیست

چک لیست


چک لیست قالب بندی چوبی و فلزی

چک لیست عملیات ساختمانی

قالب بندی (چوبی ، فلزی ، ………) و قالب برداری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:    طراحی مهدکودک                                                      بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های کارگاهی جهت داربست ، پشت بندها و نگهدارنده ها
۲ انتخاب مصالح قالب بندی با درنظرگرفتن ملاحظات فنی
۳ کنترل کیفیت قالبهای مصرفی
۴ کنترل شیب قالب بندی (اگرشیب از۲قائم به ۳افقی تجاوزکندبرای سطح فوقانی هم قالب دیده شود)
۵ روغنکاری قالب قبل از جاگذاری آرماتورها
۶ کنترل درزهای قالبها جهت جلوگیری از هدررفتن شیره بتن
۷ کنترل نظافت قالبها
۸ کنترل نحوه اجرای داربست و پشت بندها طبق نقشه های کارگاهی
۹ کنترل امتدادها و چیدمان قالبها طبق نقشه های اجرائی
۱۰ کنترل رواداری های سازه های بتنی
۱۱ کنترل لوله ها و غلاف داخل قالب (تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)
۱۲ کنترل زمان قالب برداری * ۶-۳-۶
۱۳ استفاده ازپایه های اطمینان بعدازبرداشت قالبها درسطوح زیرین بتن طبق رواداریهای تعیین شده در آئین نامه
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی رستوران

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ در حیاط

اموزش طراحی نقاشی ساختمان
طراحی باغ عکاسی عروس

آموزش رسم پرسپکتیو نقشه کشی

قیمت سازه ال اس اف در سال ۱۴۰۰

پتینه شیراز
هزینه ساخت ویلا با ساندویچ پانل

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس