چک لیست

چک لیست


چک لیست قالب بندی چوبی و فلزی

چک لیست عملیات ساختمانی

قالب بندی (چوبی ، فلزی ، ………) و قالب برداری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:    طراحی مهدکودک                                                      بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های کارگاهی جهت داربست ، پشت بندها و نگهدارنده ها
۲ انتخاب مصالح قالب بندی با درنظرگرفتن ملاحظات فنی
۳ کنترل کیفیت قالبهای مصرفی
۴ کنترل شیب قالب بندی (اگرشیب از۲قائم به ۳افقی تجاوزکندبرای سطح فوقانی هم قالب دیده شود)
۵ روغنکاری قالب قبل از جاگذاری آرماتورها
۶ کنترل درزهای قالبها جهت جلوگیری از هدررفتن شیره بتن
۷ کنترل نظافت قالبها
۸ کنترل نحوه اجرای داربست و پشت بندها طبق نقشه های کارگاهی
۹ کنترل امتدادها و چیدمان قالبها طبق نقشه های اجرائی
۱۰ کنترل رواداری های سازه های بتنی
۱۱ کنترل لوله ها و غلاف داخل قالب (تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)
۱۲ کنترل زمان قالب برداری * ۶-۳-۶
۱۳ استفاده ازپایه های اطمینان بعدازبرداشت قالبها درسطوح زیرین بتن طبق رواداریهای تعیین شده در آئین نامه
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی رستوران

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست مدارهای مختلف الکتریکی در لوله
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما