چک لیست سیمانکاری رویه

سازه بتنی

سازه بتنی


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min
به گزارش ساخت خانه : چک لیست عملیات ساختمانی

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

سیمانکاری رویه

شمــاره:

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

تـاریــخ:

ads 3

ads 3

پیوست:

منابع:

lsf min

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

تبلیغات

تبلیغات

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: طراحی ویلا مدرن                                                             بلوک / بلوکها:

استخر min

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه شاپ درایینگ
۲ تمیزکاری و خشک بودن سطوح قبل از شروع عملیات * ۱۲-۲-۵
۳ کنترل تکمیل کارهای تاسیساتی و الکتریکی
۴ کنترل همواربودن و عدم ترک خوردگی و جداشدگی و ناهمواری * ۱۲-۲-۵
۵ کنترل فاصله زمانی مناسب بین قشرآسترورویه (حداقل ۷ روز) * ۱۲-۲-۵
۶ کنترل خراش دادن قشر زیرین برای ایجاد چسبندگی کافی * ۱۲-۲-۵
۷ کنترل دانه بندی ملات برای پرداخت لیسه ای(استفاده ازالک ۰.۵-۰.۷ mm ) * ۱۲-۳-۱
۸ کنترل حجم مواد موجود در ملات(۱حجم سیمان ۲حجم ماسه شکسته ۰.۱ حجم خاک سنگ) * ۱۲-۳-۱
۹ کنترل مقدار و نوع ماله کشی(جمع نشدن قسمت نرم ملات روی سطح) * ۱۲-۳-۱
۱۰ کنترل ضخامت قشر رویه اندود حداقل ( mm 2-1.5 ) * ۱۲-۳-۱
۱۱ استفاده از لایه دوغاب سیمان به ضخامت ۲-۳ میلی مترباسیمان الک شده (برای لیسه ای کردن درصورت لزوم) * ۱۲-۳-۱
۱۲ کنترل بند و طرح رویه براساس نقشه های اجرایی * ۱۲-۳-۱
۱۳ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
۱۴ حفظ رطوبت بمدت لازم
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی نمای سیمانی ، چکشی و شسته

۱۲-۳-۱- اندودهای سیمانی

 ۱۲-۳-۱-۱ اندود سیمانی تخته ماله ای طراحی ویلای مدرن

این اندود حداقل از دو قشر تشکیل می شود. نخست باید زیرسازی طبق آنچه در بخش آماده کردن برای اندودهای داخلی ذکر گردید، مطابق رواداریهای تعیین شده آماده گردد. سپس قشر آستر به ضخامت ۵/۱ سانتیمتر با ملات یک حجم سیمان و ۳ حجم ماسه (۳:۱) اجرا شود. در مورد مدت زمان آبپاشی ، مرطوب نگه داشتن و فاصله زمانی تا اجرای قشربعدی قبلاً مطالب لازم بیان گردید.

طبقه بندی ماسه و تناسب کمی بین سنگدانه ها و ماده چسباننده ، مطابق مندرجات کلیات این فصل و فصل مصالح خواهد بود.

شمش­گیری حتماً باید در این قشر صورت گیرد. پس از اجرا سطح این قشر باید خراشیده شود. حداقل ضخامت قشر رویه یا تخته ماله، ۱۰ میلیمتر و شامل یک حجم سیمان دو حجم ماسه شکسته و ۱/۰ حجم خاک سنگ است. مدت زمان آبپاشی و مرطوب نگه داشتن و تناسب کمی بین مواد چسباننده و سنگدانه ها در قسمتهای قبلی این فصل و فصل مصالح درج شده است . بندکشی در اندودهای تخته ماله ای و تگرگی ، باید در قشر تخته ماله ای صورت گیرد. عمق بندکشی معادل ضخامت این قشر خواهد بود.

 

۱۲-۳-۱-۳- اندود سیمانی آبساب

این اندود مانند سیمانی تخته ماله است با این تفاوت که سطح نما با محلول اسید رقیق ( محلول اسید کلریدریک با غلظت کمتر از ۱۰درصد) شسته می شود . قشر سطحی مواد چسباننده با اسید ترکیب شده، باآب شسته می شود و از سطح نما خارج می گردد و به این ترتیب سنگدانه ها نمایان می شوند . در این حالت باید به ضخامت تمام شده قشر رویه به اندازه ضخامت نمایان خرده سنگها افزوده شود. برای جلوگیری از نفوذ اسید در خمیر ملات و تولید سفیدک ، باید ابتدا سطح کار را مرطوب و بلافاصله پس از اسید پاشی آن را کاملاً شست ، اسید باید رقیق باشد، زیرا سنگدانه های آهکی در اسید کلریدریک حل می شوند. هنگام شستشوی سطح ، باید پاشیدن آب تحت فشار چند ساعت پس از اجرای اندود شروع شود. عمل آبساب بدون استفاده از اسید  می­تواند انجام شود که در این صورت ۱۶ تا ۱۸ ساعت پس از اجرای اندود، ابتدا باید با برس سیمی ماده چسباننده را تراشید و با برس نرم و یا فشار آب ، خرده ریز را از سطح اندود زودود. سنگدانه های مورد مصرف در این قشر دارای تنوع گسترده ای از نظر رنگ و شکل می باشند. 

 

پیوست چک لیست سیمانکاری رویه

ƒ۱۲-۳-۱  اندود های سیمان

ی

تناسب بین مواد چسباننده و سنگدانه ها و نیز دانه بندی شن و ماسه برای دستیابی به حالت بهینه از نظر کیفیت و سهولت کاربرد در بخش کلیات درج گردیده است. طبقه بندی مصالح، آزمایش ماسه و پودر رنگ در کارگاه ، رواداریهای زیر

سازی و قشرهای اندودکاری، حداقل دوره مراقبت و فاصله زمانی بین اجرای قشرهای اندودکاری مانند آنچه که در بخش اندودکاری داخلی ذکر گردید، خواهد بود . انقباض قشر میانی باعث بروز ترک در قشر رویه می گردد ، لذا فاصله زمانی بین اجرای قشرهای میانی و رویه ، باید کافی و از ۷ روز کمتر نباشد. باید توجه داشت که ماله کشی زیاد باعث جمع شدن قسمت نرم ملات روی سطح کار شده و انقباض بیشتر لایه را سبب می گردد. برای پرداخت لیسه ای به طریق خشک برای سطوح افقی ، باید از الک به چشمه ۵/۰ تا ۷/۰ میلیمتر استفاده شود.

قشر روی اندود تازه باید به ضخامت ۵/۱ تا ۲ میلیمتر باشد و با ماله کشی سریع صاف شود تا سیمان آب اندود را جذب نکند. برای پرداخت لیسه ای اندودهای قائم ، باید از یک لایه دوغاب سیمان به ضخامت ۲-۳ میلیمتر استفاده نمود. سیمان باید در آب الک شده باشد و بر روی قشری که فقط اندکی خشک شده، اجرا و ماله­کشی نمود. از روش اخیر برای اندودکاریهای سطوح افقی نیز می توان استفاده کرد.

 

۱۲-۳-۱-۱ اندود سیمانی تخته ماله­ای قیمت طراحی ویلا

این اندود حداقل از دو قشر تشکیل می شود . نخست باید زیر سازی طبق آنچه در بخش آماده کردن برای اندودهای داخلی ذکر گردید، مطابق رواداریهای تعیین شده آماده گردد. سپس قشر آستر به ضخامت ۵/۱ سانتیمتر با ملات یک حجم سیمان و ۳ حجم ماسه (۳:۱ ) اجرا شود. در مورد مدت زمان آبپاشی ، مرطوب نگه داشتن و فاصله زمانی تا اجرای قشر بعدی قبلاً مطالب لازم بیان گردید.

طبقه بندی ماسه و تناسب کمی بین سنگدانه ها و ماده چسباننده ، مطابق مندرجات کلیات این فصل و فصل مصالح خواهد بود.

شمش گیری حتماً باید در این قشر صورت گیرد. پس از اجرا سطح این قشر باید خراشیده شود. حداقل ضخامت قشر رویه یا تخته ماله، ۱۰ میلیمتر و شامل یک حجم سیمان دو حجم ماسه شکسته و ۱/۰ حجم خاک سنگ است.

مدت زمان آبپاشی و مرطوب نگه داشتن و تناسب کمی بین مواد چسباننده و سنگدانه ها در قسمتهای قبلی این فصل و فصل مصالح درج شده است. بندکشی در اندودهای تخته ماله ای و تگرگی، باید در قشر تخته ماله ای صورت گیرد. عمق بندکشی معادل ضخامت این قشر خواهد بود.

 

ƒ۱۲-۲-۵ اجرا

سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک لک و جداشدگی باشد. در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با

شدت بیشتری آشکار می سازند، اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد. اندود های ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند، در غیر این صورت در اندود ترک ایجاد شد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است قبل از اجرای قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود. برای داشتن اندود خوب باید:

الف: اندود ضخیم در یک دست اجرا نشود.

ب: قشر اندود بخصوص قشر رویه بر روی آستری که کاملاً سفت نشده اجرا نگردد، زمان لازم برای خشک شدن و افت لایه ها در بخش اندودکاری سطوح داخلی ذکر شده است.

پ: نسبت بین مواد چسباننده وسنگدانه ها به طور صحیح انتخاب شود و ماسه فاقد مواد چسباننده یا برعکس مواد چسباننده فاقد ماسه نباشد.

ت: از خشک کردن اندود در فضای آزاد ( در برابر وزش باد یا تابش خورشید) یا حرارت مصنوعی خودداری شود. برای سطوح داخلی باید پنجره ها بسته باشند و برای سطوح خارجی باید از آبپاشی مداوم یا پوشش برای حفظ رطوبت استفاده شود.

ث- از مصرف دوباره ملات خودداری شود و در هر صورت کاربرد ضایعات ملات در ملات تازه از ۱۰ درصد تجاوز نکند.

ج: برای جلوگیری از ترکهایی که در اثر جذب آب قشر زیرین ظاهر می شود، باید زیر سازی یا قشر زیرین قبل از شروع قشر بعدی آبپاشی شود.

چ: برای جلوگیری از ترکهایی که در اثر نامتجانس بودن زیر سازی ( مانند ترکهای ایجاد شده در فصل مشترک دیوار آجری و ستون فلزی ) در سطح اندود ظاهر می شوند باید از تور سیمی استفاده شود.

ح: از اجرای اندود روی زیر سازی خیلی خشک و یا اجرای قشرهای رویه ومیانی بر روی قشر آستری که خیلی خشک باشد، خودداری شود، زیرا این امر باعث جداشدگی لایه های مختلف خواهد شد.

خ- قشر زیرین باید به وسیله خراش دادن به اندازه کافی زبر شود تا جداشدگی ناشی از عدم چسبندگی به وجود نیاید.

د: از اجرای قشر با مقاومت زیاد بر روی قشر با مقاومت کم خودداری شود . عکس این موضوع نیز اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. برای مثال از مجاورت اندود سیمانی و آهکی ، باید پرهیز شود . اجرای اندود با آستر سیمانی و قشرهای میانی از باتارد و رویه با ماسه آهک، بهترین حالت و کمترین احتمال جداشدگی را دارا است.

ذ- برای جلوگیری از بروز لکه های نم و عرق ، باید از اجرای اندود روی آستر نمودار خودداری شود، قشر آستر باید کاملاً خشک شود.

ر: آبپاشی باید بلافاصله بعد از گرفتن ملات، شروع و اندود سیمانی یک هفته به حالت مرطوب نگهداری شود.

ز: قسمت طبله کرده و جداشده که به وسیله ضربات چکش چوبی با تولید صدای توخالی مشخص می شود، باید برداشته شود.

ژ: از کاربرد و مصرف ماسه حاوی املاح دریایی که باعث زنگ در شبکه فولادی و ایجاد لک در نما می شوند، خودداری شود.

 

 

پیوست چک لیست سیمانکاری آستر

 

ƒ۱۲-۳-۱  اندود های سیمانی طراحی ویلای یک طبقه

تناسب بین مواد چسباننده و سنگدانه ها و نیز دانه بندی شن و ماسه برای دستیابی به حالت بهینه از نظر کیفیت و سهولت کاربرد در بخش کلیات درج گردیده است. طبقه بندی مصالح، آزمایش ماسه و پودر رنگ در کارگاه ، رواداریهای زیر سازی و قشرهای اندودکاری، حداقل دوره مراقبت و فاصله زمانی بین اجرای قشرهای اندودکاری مانند آنچه که در بخش اندودکاری داخلی ذکر گردید، خواهد بود . انقباض قشر میانی باعث بروز ترک در قشر رویه می گردد ، لذا فاصله زمانی بین اجرای قشرهای میانی و رویه ، باید کافی و از ۷ روز کمتر نباشد. باید توجه داشت که ماله کشی زیاد باعث جمع شدن قسمت نرم ملات روی سطح کار شده و انقباض بیشتر لایه را سبب می گردد. برای پرداخت لیسه ای به طریق خشک برای سطوح افقی ، باید از الک به چشمه ۵/۰ تا ۷/۰ میلیمتر استفاده شود.

قشر روی اندود تازه باید به ضخامت ۵/۱ تا ۲ میلیمتر باشد و با ماله کشی سریع صاف شود تا سیمان آب اندود را جذب نکند. برای پرداخت لیسه ای اندودهای قائم ، باید از یک لایه دوغاب سیمان به ضخامت ۲-۳ میلیمتر استفاده نمود. سیمان باید در آب الک شده باشد و بر روی قشری که فقط اندکی خشک شده، اجرا و ماله­کشی نمود. از روش اخیر برای اندودکاریهای سطوح افقی نیز می توان استفاده کرد.

 

۱۲-۳-۱-۱ اندود سیمانی تخته ماله­ای

این اندود حداقل از دو قشر تشکیل می شود . نخست باید زیر سازی طبق آنچه در بخش آماده کردن برای اندودهای داخلی ذکر گردید، مطابق رواداریهای تعیین شده آماده گردد. سپس قشر آستر به ضخامت ۵/۱ سانتیمتر با ملات یک حجم سیمان و ۳ حجم ماسه (۳:۱ ) اجرا شود. در مورد مدت زمان آبپاشی ، مرطوب نگه داشتن و فاصله زمانی تا اجرای قشر بعدی قبلاً مطالب لازم بیان گردید.

طبقه بندی ماسه و تناسب کمی بین سنگدانه ها و ماده چسباننده ، مطابق مندرجات کلیات این فصل و فصل مصالح خواهد بود.

شمش گیری حتماً باید در این قشر صورت گیرد. پس از اجرا سطح این قشر باید خراشیده شود. حداقل ضخامت قشر رویه یا تخته ماله، ۱۰ میلیمتر و شامل یک حجم سیمان دو حجم ماسه شکسته و ۱/۰ حجم خاک سنگ است.

مدت زمان آبپاشی و مرطوب نگه داشتن و تناسب کمی بین مواد چسباننده و سنگدانه ها در قسمتهای قبلی این فصل و فصل مصالح درج شده است. بندکشی در اندودهای تخته ماله ای و تگرگی، باید در قشر تخته ماله ای صورت گیرد. عمق بندکشی معادل ضخامت این قشر خواهد بود.

 

ƒ۱۲-۲-۵ اجرا

سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک لک و جداشدگی باشد. در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با

شدت بیشتری آشکار می سازند، اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد. اندود های ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند، در غیر این صورت در اندود ترک ایجاد شد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است قبل از اجرای قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود. برای داشتن اندود خوب باید:

الف: اندود ضخیم در یک دست اجرا نشود.

ب: قشر اندود بخصوص قشر رویه بر روی آستری که کاملاً سفت نشده اجرا نگردد، زمان لازم برای خشک شدن و افت لایه ها در بخش اندودکاری سطوح داخلی ذکر شده است.

پ: نسبت بین مواد چسباننده وسنگدانه ها به طور صحیح انتخاب شود و ماسه فاقد مواد چسباننده یا برعکس مواد چسباننده فاقد ماسه نباشد.

ت: از خشک کردن اندود در فضای آزاد ( در برابر وزش باد یا تابش خورشید) یا حرارت مصنوعی خودداری شود. برای سطوح داخلی باید پنجره ها بسته باشند و برای سطوح خارجی باید از آبپاشی مداوم یا پوشش برای حفظ رطوبت استفاده شود.

ث- از مصرف دوباره ملات خودداری شود و در هر صورت کاربرد ضایعات ملات در ملات تازه از ۱۰ درصد تجاوز نکند.

ج: برای جلوگیری از ترکهایی که در اثر جذب آب قشر زیرین ظاهر می شود، باید زیر سازی یا قشر زیرین قبل از شروع قشر بعدی آبپاشی شود.

چ: برای جلوگیری از ترکهایی که در اثر نامتجانس بودن زیر سازی ( مانند ترکهای ایجاد شده در فصل مشترک دیوار آجری و ستون فلزی ) در سطح اندود ظاهر می شوند باید از تور سیمی استفاده شود.

ح: از اجرای اندود روی زیر سازی خیلی خشک و یا اجرای قشرهای رویه ومیانی بر روی قشر آستری که خیلی خشک باشد، خودداری شود، زیرا این امر باعث جداشدگی لایه های مختلف خواهد شد.

طراحی سایت ویلا

خ- قشر زیرین باید به وسیله خراش دادن به اندازه کافی زبر شود تا جداشدگی ناشی از عدم چسبندگی به وجود نیاید.

د: از اجرای قشر با مقاومت زیاد بر روی قشر با مقاومت کم خودداری شود . عکس این موضوع نیز اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. برای مثال از مجاورت اندود سیمانی و آهکی ، باید پرهیز شود . اجرای اندود با آستر سیمانی و قشرهای میانی از باتارد و رویه با ماسه آهک، بهترین حالت و کمترین احتمال جداشدگی را دارا است.

ذ- برای جلوگیری از بروز لکه های نم و عرق ، باید از اجرای اندود روی آستر نمودار خودداری شود، قشر آستر باید کاملاً خشک شود.

ر: آبپاشی باید بلافاصله بعد از گرفتن ملات، شروع و اندود سیمانی یک هفته به حالت مرطوب نگهداری شود.

ز: قسمت طبله کرده و جداشده که به وسیله ضربات چکش چوبی با تولید صدای توخالی مشخص می شود، باید برداشته شود.

ژ: از کاربرد و مصرف ماسه حاوی املاح دریایی که باعث زنگ در شبکه فولادی و ایجاد لک در نما می شوند، خودداری شود.

 

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی نما سازی با آجر

۲-۲-۳ ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

۲-۲-۳-۱ آجرهای رسی

آجرهای مصرفی در نما باید مطابق استاندارد ایرانی شماره ۷، عاری از معایب ظاهری مانند ترک­خوردگی، شوره زدگی، آلوئک و نظایر آن باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای ماشینی باید به ترتیب ۲ ۲۲۰ و ۱۱۰۵ و ۱۵۵ میلیمتر باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای دستی باید به ترتیب ۴ ۲۱۰ و ۳  ۱۰۰ و ۲  ۵۵ میلیمتر باشد. ضخامت آجرهای نازک نما در هر دو مورد ماشینی و دستی باید برابر ۱۳۰ یا ۱۴۰ میلیمتر بوده و طول و عرض آنها عیناً مانند آجرهای ضخیم باشد. لبه آجرها باید مستقیم و زوایای آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد، پیچیدگی در امتداد سطح بزرگ آجر حداکثر ۴ میلیمتر و در امتداد سطح متوسط آجر تا ۵ میلیمتر مجاز است. وجود یک ترک عمیق در سطح متوسط حداکثر تا عمق ۴۰ میلیمتر در آجر پشت کار می باشد . طول شکستگی و دندانه­ای شدن خطوط و زوایا نیز در آجر پشت کار نباید از ۱۵ میلیمتر تجاوز کند و تعداد آن در هر آجر نباید از دو عدد بیشتر باشد . در آجرهای سوراخدار ، سوراخها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده و جمع مساحت آنها باید بین (۲۵%) تا(۴۰%) سطح آجر باشد . بعد سوراخهای مربع و قطر سوراخهای دایره ای باید حداکثر به ۲۶ میلیمتر محدود شود و ضخامت دیوار بین سوراخ و لبه آجر بیش از ۱۵ میلیمتر و فاصله بین دو سوراخ بیش از ۱۰ میلیمتر باشد. وزن ویژه هر دو نوع آجر نباید از ۷/۱ و وزن فضایی آنها از ۳/۱ گرم بر سانتیمتر مکعب کمتر شود. حداقل تاب فشاری آجر های دستی ۸۰ و ماشینی پر مقاومت ۱۷۵ و ماشینی متوسط ۱۲۵ و ماشینی کم مقاومت ۸۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استاندارد شده است و تاب فشاری آجرهای مصرفی نباید از این حدود کمتر باشد . ضخامت تیغه های آجر مجوف دیواری و بلوک سفالی سقفی حداقل ۸ و رواداری و ابعاد آنها ۴  میلیمتر می باشد.

آجرهای مصرفی باید در برابر یخبندان پایدار بوده و در آزمایش یخزدگی دچار خرابیهای ظاهری مانند ورقه شدن ، ترک خوردن و خرد شدن نشوند. درصد وزنی جذب آب ۲۴ ساعته آجرهای ماشینی نباید از ۱۶ و در مورد آجرهای دستی از ۲۰ بیشتر شده و در هر دو نوع آجر از ۸ کمتر باشد . آجرهای توخالی تیغه ای و سقفی و قطعات نازک آجری مورد مصرف در نماسازی ( به ابعاد تقریبی ۲۰×۴۰×۲۰۰ یا ۲۰×۳۰×۲۰۰ میلیمتر یا قطعات نازک آجری نما به ضخامت حدود ۲۰ میلیمتر با نقش چند آجر بند کشی شده) حداقل باید دارای مشخصات آجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد ایرانی شماره ۷ باشند .

مصرف آجر غیر استاندارد در صورتی مجاز است که استفاده از آن در مشخصات و نقشه ها پیش بینی شده و نمونه آن به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد و دست کم دارای دارای ویژگیهای زیر باشد:

 

الف: کاملاً پخته و یکنواخت و سخت باشد و در برخورد با آجر دیگر صدای زنگدار ایجاد کند.

ب: تاب فشاری آن دست کم (۸۰%) مقادیر مندرج در استاندارد ایرانی شماره ۷ باشد.

ج: جذب آب آن در حدود مقادیر تعیین شده در استاندارد باشد، در غیر این صورت مصرف آن فقط در اجزائی از ساختمان که در معرض رطوبت قرار نمی گیرند مجاز است.

د: آجر مصرفی در نما باید دارای شکل، نقش و رنگ مورد نظر طراح بوده، و رواداری ابعاد آن حداکثر ، (۳۰%) بیش از رواداریهای مندرج در استاندارد ایرانی شماره ۷ باشد.

هه: آجر مورد مصرف در اقلیمهای سرد باید در برابر یخبندان مقاومت مورد نظر را داشته باشد.

و: مصرف تکه آجر شامل سه قد( آجر) ، نیمه ( آجر) ، چارک ( آجر) و کلوک (پاره آجر) در قسمتهای درونی و پشت کار و نیز در مکانهایی که مصرف آجر درست مقدور نیست مجاز می باشد.

ز: مصرف آجرهای ترک دار، کج و معوج ، گود و برجسته که انحنا، گودی و برجستگی آنها از ۵ میلیمتر تجاوز نکند مشروط بر اینکه تعداد آنها از (۲۰%) کل آجرها بیشتر نشود بلااشکال است. مصرف آجرهای نما که دارای آلوئک یا ترک باشند ، تنها در پشت کار مجاز خواهد بود.

مصرف آجرهای کهنه در صورتی که مطابق مشخصات بوده و کاملاً تمیز شده باشد مانعی ندارد، ولی بهتر است به همراه آجرهای نو و در پشت کار از آنها استفاده شود.  

 

۵-۷-۹-۲ بتن ریزی در هوای سرد ] ۲ [

الف: کلیات

در کارهای بتنی ، هوای سرد به شرایطی اطلاق می شود که بیش از سه روز متوالی ، متوسط درجه حرارت روزانه از ۵ درجه سلسیوس کمتر باشد. چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای ۱۰ درجه سلسیوس باشدف هوا سرد تلقی نمی شود . پیمانکار باید تدابیر لازم را برای حفاظت بتن در مراحل مختلف ساخت، حمل و ریختن اتخاذ نماید . پیمانکار موظف است برای جلوگیری از وقفه در عملیات بتن ریزی قبلاً برنامه اجرای کار را به تصویب دستگاه نظارت برساند . رعایت نکات زیر برای بتن ریزی در هوای سرد الزامی است.

ب: دما

توصیه می شود هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از ۱۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد ، ولی به هر حال این دما نباید از ۵ درجه سلسیوس به عنوان حداقل مجاز ، کمتر شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱-۲-۲ نماسازی با آجر 

۱۱-۲-۲-۱ کلیات

در نماهای آجری ، دیوارها باید کاملاً شاقولی اجرا شوند ، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع ۳، متر نباید از ۶ میلیمتر تجاوز کند. انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع ، نباید از ۳۰ میلیمتر بیشتر باشد . رواداری  پهنای بندها در نماسازی آجری، باید برابر  ۱  میلیمتر اختیار شود. در نماسازیهای آجری برای اجرای ملات با ضخامت یکنواخت، استفاده از شمشه ملات در دو انتهای دیوار ریسمان کشی بین آنها الزامی است. ضخامت این نبشیها که معمولاً از چوب ساخته می شوند، باید برابر ضخامت بندها اختیار شود. حداکثر انحراف مجاز بندهای عرضی از حالت افقی در سطح دیوار، ۶ میلیمتر برای دیوارهای به طول تا ۶ متر و ۱۲ میلیمتر برای دیوارهای طویل تر خواهد بود. حداکثر انحراف مجاز از امتداد قائم برای بندهای عمودی در مورد دیوارهایی به ارتفاع تا ۶ متر، ۶ میلیمتر و برای دیوارهایی با ارتفاع بیشتر ، ۱۲ میلیمتر است.

در نماهای آجری چنانچه آجرهای نما و آجرهای پشت کار به طور همزمان اجرا شوند، باید آجرهای نما به صورت کله و راسته چیده شوند تا ضمن مشارکت در تحمل بارهای وارده بر دیوار، پیوستگی لازم بین آجرهای نما و آجرهای پشت کار تامین شود. در این حالت لازم است ابعاد آجرهای نما برابر ابعاد آجرهای پشت کار باشد. چنانچه آجرهای نما پس از اجرای قسمتهای باربر چیده شوند ، باید برای تامین پیوستگی نما و قسمتهای باربر از اتصالات فلزی استفاده شود . در این حالت برای انتقال بار نماسازی به اسکلت بنا، باید تدابیر سازه ای مناسب اتخاذ گردد.

۱۱-۲-۲-۳ نماسازی با آجر تراش و آب ساب

به منظور دستیابی به ابعاد یکدست و نمای پرداخت شده، قشر نازکی از سطح آجر فشاری تیشه داری و با سمباده نصب شده بر روی تخته چوبی پرداخت می شود. میزان تراش جانبی این نوع آجرها عملاً حدود نصف ضخامت آجر اسا ، ولی در هر حال میزان تراش نباید از عمق بندکشی کمتر باشد. صحت زوایا و میزان تراشهای جانبی ، باید به وسیله گونیای آجر تراشی کنترل شود. در تراش آجرها باید دقت شود که سه قسم آجر برای مصارف کله راسته و نبش تهیه شود.

۱۱-۲-۲-۴ نماسازی با آجر ماشینی

در نماسازی با آجرهای رسی و ماسه آهکی که بدون تیشه داری اجرا می شوند ، ضخامت ملات باید در تمام رجها یکنواخت بوده و رواداریهای مقرره برای امتداد و ضخامت بندهای افقی و قائم کامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۵-۴-۲ روشهای تمیز کاری مناسب برای انواع نماها

الف- سنگهای آهکی

برای تمیز کردن این سنگها می توان از روش آبپاشی استفاده نمود، ولی برای از بین بردن لکه های قهوه ای رنگ که اغلب بعد از تمیز کردن ظاهر می شود ، این آبپاشی باید مکرر باشد.

ب- سنگهای آذرین

مهمترین سنگهای آذرین، گرانیت است. سنگهای آذرین را می توان به روش آبپاشی، ماسه پاشی خشک و یا تر تمیز نمود. تمیز کاری این سنگها با اسید فلوئوریدریک رقیق و یا بی فلوئورور آلومینیوم رقیق نیز میسر است.

پ- نماهای آجری

پاک کردن نماهای آجری به دلیل اینکه بیش از سایر نماها مورد استفاده قرار می گیرند، از اهمیتی ویژه برخوردار و به شرح زیر است :

۱-      پاک کردن ملات

اولین کاری که بعد از اتمام ساختمان باید انجام شود، پاک کردن گردو خاک ، لکه های ملات روی آجرها تا حد امکان به وسیله کاردک و برس سیمی می باشد. از محلول رقیق اسید کلریدریک نیز می توان استفاده نمود. هر بار باید قسمت کوچکی از نما یعنی سطحی در حدود ۱ تا ۲ متر مربع را تمیز نمود . روش تمیز کاری بدین نحو است که پس از مرطوب کردن نمای آجری، محلول اسید با وسیله مناسب به سطح آجر مالیده و بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه دیوار با آب شسته می شود.

۲-      تمیز کردن شوره ها(سفیدکها)

شوره غالباً به صورت بلورهای ریز الیاف می باشد که در سطح آجرها نمایان می­گردد . سفیدکها می توانند دارای منشاء سولفاتی، کربناتی، کلروری و نیتراتی باشند. قسمت عمده شوره را می توان با برس سیمی یا جارو پاک کرد و با آب شست . اگر شوره کاملاً پاک نشده باشد، می توان این روش را تکرار کرد. اگر نتوان شوره را با این طریق به طور کامل پاک نمود ، باید نما را با محلول مناسب اسیدکلریدریک شستشو داد.

شوره سبز رنگ که گاهی اوقات در سطح آجرها دیده می شود ، به علت املاح وانادیوم است که در خاک آجر وجود دارد، این شوره سبز را می توان با محلول سود سوزآور با غلظت سیصد گرم در لیتر پاک نمود . این عمل خود ایجاد رسوبات سفید رنگی بر روی کار می نماید که می توان آنها را پس از سه روز با آب شست و از بین برد.

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان هشتگرد
طراحی آپارتمان ۲۰۰ متری

ساخت ویلا شیشه ای

مراحل ساخت یک ساختمان بتنی

وکالت اخذ جواز ساخت

مشارکت در ساخت منطقه ۱۵

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰

وال پست در اسکلت فلزی چیست

اموزش ترکیب رنگ اجری

 

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!