چک لیست سیستم دوربین مداربسته

سازه بتنی

سازه بتنی


طراحی ویلای کوچک چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم دوربین مداربسته

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کابلکشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابلانتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی  

 

۲ کنترل لیست پایه دوربین و سایرتجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها  

 

۳ کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم دوربین مداربسته همراه با حفاظت مناسب  

 

۴ کنترل محل نصب صحیح تجهیزات از نظر ارتفاعبراساس نقشه های اجرائی  

 

۵ کنترل شماره گذاری هر دوربین روی کابلها در محل مرکز سیستم دوربین مداربسته  

 

۶ کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی  

 

۷ کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم دوربین مداربسته  

 

۸ کنترل عملکرد سیستم دوربین مداربسته به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم  

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

اموزش نما شسته
راههای کاهش هزینه ساخت ساختمان

ضوابط شهرداری رمپ پارکینگ

قیمت نقاشی ساختمان روغنی و پلاستیک

بازسازی ساختمان در اهواز

اسکلت ال اس اف

ساخت و ساز خانه ویلایی

طراحی آپارتمانهای کوچک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!