چک لیست سیستم درب بازکن

سازه بتنی

سازه بتنی


lsf چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

سیستم درب بازکن

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*دستورالعمل کارخانه سازنده

**

طـرح:      بتن نما                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

                                

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کابلکشی انجام شده از نظر تعداد ،نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار  

 

۲ کنترل تجهیزات درب بازکن (گوشی ها – پانل – ترانس – قفل ) مطابق سفارش خرید  

 

۳ کنترل نصب برچسب شناسائی واحدها روی کابلهای درب بازکن در جعبه تقسیم های جریان ضعیف  

 

۴ کنترل نصب و سربندی تجهیزات *  

 

۵ تست سیستم درب بازکن با هریک از گوشی ها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: مشاوره نما ساختمان

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نما با ماسه شسته
هزینه ساخت ساختمان گاوداری

ضوابط شهرسازی شهرداری تهران

قیمت صنف نقاشی ساختمان

بازسازی ساختمان اسلامشهر

دکوراسیون و طراحی داخلی آپارتمان

هزینه ی ساخت ویلای دوبلکس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!