سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم حفاظتی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:           نمای مدرن ساختمان                                                  بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
1 کنترل کابلکشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابلانتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی  

 

2 کنترل لیست تجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها  

 

3 کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم حفاظتی همراه با حفاظت مناسب  

 

4 کنترل محل نصب صحیح تجهیزات از نظر ارتفاع و فاصله از درب و پنجره یا دیوار و یا….. براساس نقشه های اجرائی  

 

5 کنترل شماره گذاری هر زون روی کابلها در محل مرکز سیستم حفاظتی  

 

6 کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی  

 

7 کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم حفاظتی  

 

8 کنترل عملکرد سیستم حفاظتی به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم  

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: 

تاریخ: ساختمان

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

مصالح نما شسته
هزینه ساخت ساختمان در گیلان

ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان

مراحل ساخت شیشه ساختمان

قیمت نقاشی ساختمان طرح کاغذ دیواری

قرارداد بازسازی ویلا

طراحی و دکوراسیون آپارتمان

ساخت ویلای 50 متری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!