×

چک لیست سنگ فرش کف با سنگ پلاک

 • کد نوشته: 14609
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای چک لیست سنگ فرش کف با سنگ پلاک بسته هستند
 • به گزارش طراحی مطب :  چک لیست عملیات ساختمانی سنگ فرش کف با سنگ پلاک شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه:   شماره دستورالعمل:   پروژه:                                                             طبقه / طبقات:   فــاز:         طراحی سینما                                                    واحد / واحدها:     […]

  چک لیست سنگ فرش کف با سنگ پلاک
  به گزارش طراحی مطب چک لیست عملیات ساختمانی

  سنگ فرش کف با سنگ پلاک

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  منابع:

  * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

  ** مقررات ملی ساختمان

  طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:

   

  شماره دستورالعمل:

   

  پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

   

  فــاز:         طراحی سینما                                                    واحد / واحدها:

   

   

   

   تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
  ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
    ۱- پیش از سنگ فرش
  ۱-۱ تهیه نقشه Shop drawing  یا دستورکار نحوه فرش کف
  ۲-۱ تمیزبودن کف از مواد زائد ( گچ و خاک و ……….) * ۱۷-۳-۱-۳
  ۳-۱ حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و دریافت فرم پرمیت از مسئول مربوطه
  ۴-۱ کنترل جنس ، ابعاد و رنگ و…. سنگ با نقشه های اجرایی و با نمونه * ۱۷-۳-۱-۳
  ۵-۱ دسته بندی سنگ ها از نظر طرح و رنگ
  ۶-۱ کنترل دمای هوا ( حداقل ۵ درجه سانتیگراد ) * ۱۷-۳-۱-۳
  ۷-۱ کنترل رقوم کف تمام شده * ۱۷-۳-۱-۳
     ۲- اجرای سنگ فرش
  ۱-۲ اجرای سنگ فرش بصورت خشک و انتخاب بهترین حالت سنگ فرش باتوجه به اختلاف رنگ (حداقل در فضاهای بااهمیت)
  ۲-۲ کدگذاری سنگ ها متناسب با موقعیت اجراء هرکدام در فرش کف
  ۳-۲ کنترل کیفیت و زمان ساخت ملات مصرفی * ۱۷-۳-۱-۳
  ۴-۲ کنترل تمیزبودن سنگ قبل از نصب و مرطوب بودن آن      ( درصورت نیاز) * ۱۷-۳-۱-۳
  توضیحات:
   

   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی: اضافه اشکوب

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

  چک لیست عملیات ساختمانی

  سنگ فرش کف با سنگ پلاک

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  منابع:

  * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

  ** مقررات ملی ساختمان

  طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:

   

  شماره دستورالعمل:

   

  پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

   

  فــاز:      ساخت اضافه طبقه                                                   واحد / واحدها:

   

   

   

   تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
  ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۵-۲ کنترل ترتیب و ترکیب قرارگیری با نقشه های اجرایی * ۱۷-۳-۱-۳
  ۶-۲ تطبیق محدوده فرش شده با نقشه ها  
  ۷-۲ کنترل یکسان بودن ضخامت بندها * ۱۷-۳-۱-۳
  ۸-۲ دوغاب ریزی ، بندکشی و پوشش درزها * ۱۷-۳-۱-۳
  ۹-۲ یکنواختی و مسطح بودن کار * ۱۷-۳-۱-۳
  ۱۰-۲ کیفیت برش سنگ
  ۱۱-۲ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
  توضیحات:
   

   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ: طراحی کارخانه

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

  چک لیست موزاییک فرش 

   

  ۱۷-۳-۱-۲ پوشش کف با آجرهای سیمانی و موزائیکی

  آجر موزائیک روی ملات سیمانی به نسبت ۳ : ۱ تا ۵ : ۱ به ضخامت متوسط ۵/۲ سانتیمتر کار گذاشته می شود . ملات ماسه سیمان باید طبق استاندارد شماره ۷۰۶ ایران باشد ( در صورتی که قرار است ملاتی غیر از ملات ماسه سیمان به کار رود، باید مشخصات آن به تصویب دستگاه نظارت برسد).

  درز موزائیکها باید منظم و باریک بوده و سطح فرش کاملاً هموار و تراز باشد، به نحوی که پستی و بلندی و اختلاف ارتفاع در آن مشاهده نشود. آجر موزائیک نباید لب پریده باشد، در صورت وجود چنین نقصی ، طول لب پردیدگی نباید بیش از ۴ میلیمتر و طول لب پردیدگی در سطح سایش ، نباید بیش از ۲ میلیمتر و حاصل ضرب این دو عدد نباید از ۶ بیشتر باشد. در آجرهای خیس شده ممکن است سوراخهایی ریزی مشاهده گردد، این سوراخها نباید از فاصله ۵/۰ متری قابل رؤیت باشند . آجر ها باید بر اثر ضربه جسم فلزی ، صدای زنده ای ایجاد کنند. میزان جذب آب حداکثر ده درصد است. موزائیک نباید قبل از آنکه ۲۸ روز از عمر آن بگذرد کار گذاشته شود.

  خطوط درز موزائیک در اطاقهایی که مجاور و متصل به هم و یا در مجاورت راهرو و فضاهای ارتباطی قرار دارند ، باید در یک امتداد باشند، مگر در محلهایی که ابعاد موزائیکها متفاوت باشند . سطوح زیرین که فرش کف روی آن اجرا می شود ، باید کاملاً تمیز شده و قبل از شروع کار مرطوب شوند . موزائیک قبل از نصب ، باید حداقل ۱۵ دقیقه در آب قرار گیرد.

  موزائیک اطراف کفشویها ، دور کاسه توالتها و چارچوبها و مانند اینها پس از اندازه گیری، باید با وسیله مناسب بریده شوند ، به نحوی که درزها یکنواخت باشد . راه رفتن روی موزائیک فرش قبل از دوغاب ریزی ممنوع است. ساختن ملات روی موزائیک فرش مجاز نمی باشد.

  بندهای فرش موزائیک را با توجه به نوع کار با دوغاب سیمان و پودر سنگ یا سیمان و خاک سنگ پر می‌کنند. سیمان این دوغاب بر حسب رنگ موزائیک از سیمان پرتلند یا رنگی انتخاب می شود . پس از گرفتن دوغاب سیمان درزها ، روی سطح موزائیک دوغاب ریزی شده، ماسه نرم، خاک اره، پودر و یا خاکه سنگ پاشیده ، آن را با گونی پاک می کنند.

  برای تهیه یک متر مکعب دوغاب سیمان و پودر سنگ ، باید ۴۰۰ کیلوگرم سیمان ، ۹۶۰ کیلوگرم پودر سنگ و ۴۸۳ لیتر آب اختیار کرد.

  برای تهیه یک متر مکعب دوغاب سیمان و خاکه سنگ، باید ۲۲۰ کیلوگرم سیمان و ۱۰۰۰ کیلوگرم خاکه سنگ و ۵۲۷ لیتر آب مخلوط گردد. آنچه از بقایای تمیز کردن فرش عاید می شود ، نباید  مجدداً در دوغاب ریزی به کار رود .

   

  –          نصب آجرهای موزائیکی و سیمانی بدون ملات و کفپوشهای موزائیکی درجا و شسته

  نصب آجرهای موزائیکی و سیمانی در فرش بام و پیاده روها بر روی بستری از ماسه نرم صورت می گیرد. در فرش بام باید آجرها 

  روی ۵/۲ تا ۳ سانتیمتر ماسه قرار داد. در اطراف مجرای آب روها تا شعاع ۸۰ سانتیمتر به جای ماسه از شن رودخانه­ای( نخودی) استفاده می شود . آجرهای موزائیکی یا سیمانی را می توان به طور خشکه چین پهلوی هم قرار داد، در این حالت پس از نصب آجرها در سطحی معادل ۶ تا ۷ متر مربع، درز انبساطی به عرض ۲/۱ سانتیمتر در اطراف آن تعبیه می شود. درز یاد شده باید با ماسه آسفالت پر شود. سایر درزها باید با دوغاب سیمان پر شوند. در بام می توان پس از ماسه ریزی، موزائیک را با ملات ماسه سیمان فرش نمود که در صورت ملات باید کم عیار و کم آب بوده و سعی شود که ماسه زیرین جابه جا نشود و سپس نسبت به دوغاب ریزی اقدام گردد.

  مشخصات و کیفیت موزائیک درجا و شسته و نیز نحوه اجرای آنها در فصل مصالح آمده است.

  –          آجرهای موزائیکی سبک

  فرش این نوع موزائیک عیناً مانند سایر موزائیکها است و استفاده از این نوع موزائیکها ، باید مطابق دستور دستگاه نظارت صورت گیرد.

  –          کفپوش موزائیک پلاستیکی

  این کفپوشها را غیر از کفسازی معمولی می توان روی مصالح مختلف از قبیل چوب، بتن و موزائیک کهنه اجرا کرد. جزئیات اجرایی این نوع کفپوش عیناً مانند سایر موزائیکها است.

  در سطوحی که کفشور وجود دارد ، باید کرم بندی و شیب بندی ، انجام و سپس از نقاط مرتفع به سمت کفشو ، ریسمان کشی و آنگاه مبادرت به فرش موزائیک شود . در کف آشپزخانه ، توالت و حمام، باید حداقل ۵/۱ درجه شیب منظور شود. پس از ساب زنی و تمیز کاری، سطح موزائیک را با واکس مخصوص براق می نمایند.

   

   

  چک ساختمانی کف سازی با ملات

  ۹-۵-۳-۴ اختلاط ملات و مصرف ملاتهای مانده (احیای ملاتها)

  دراستاندارد ۷۰۶ ایران مخلوط کردن ملات برای کارهای کوچک، با دست و در مقادیر زیاد، با ماشین توصیه شده است. افزودن آب به ملاتهایی که به علت از دست دادن مقداری ازآب خود، سفت و سخت شده اند، هر چند مرتبه که لازم باشد، مجاز دانسته شده تا از این طریق به روانی مطلوب خود برسند . مصرف ملات تا ۵/۲ ساعت پس از ساختن مجاز دانسته شده است ، ولی در استاندارد ۱۹۰۳ برای احیای ملات سیمانی ، این حد ۲ ساعت تعیین شده است.

  در مورد ملاتهای سیمانی ، نباید مدت زمان سپری شده از هنگام اختلاط تا مصرف ملات از حداقل زمان گیرش بیشتر باشد. افزودن آب به ملاتهای مانده باید با اضافه کردن ماده چسباننده توام بوده و با اجازه دستگاه نظارت باشد.

  ملاتهای ماسه آسفالت معمولاً به مقادیر کم در دیگهای کوچک ساخته می شوند، برای مقادیر بیشتر ممکن است آنها را در ماشینهای آسفالت پزی نیز تهیه نمود.

  ۹-۵-۳ استاندارد ملاتها

  برای ملاتها، استانداردهای شماره ۷۰۶و ۱- ۲۰ و برای ماسه آنها استانداردهای ۲۹۹ و ۳۰۱ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وجود دارد.

  استاندارد ۷۰۶ به پیروی از استاندارد آمریکایی ASTM-C 270-64T و فارغ از شرایط کارگاهی ایران نوشته شده است . به هر حال برای ایران تجدید نظر در استانداردهای ملات ، ضروری است.

  ۱۰-۳-۲-۴

  پس از اتمام کار روزانه یا وقفه در عملیات بنایی به هر دلیل ، باید با پیش بینی پوشینه های مراقبت دیوارچینی را از تابش مستقیم خورشید، حرارت زیاد و وزش باد برای جلوگیری از تبخیر سریع آب ملات و در هوای سرد برای جلوگیری از یخ­زدنهای احتمالی محافظت نمود. در دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد اجرای عملیات بنایی از هر نوع­، ممنوع است، چنانچه انجام این امر اجتناب ناپذیر باشد، باید کار زیر نظر دستگاه نظارت تدابیر ویژه صورت گیرد.

   

   

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط ساخت پارکینگ طبقاتی

  طراحی باغ ۵۰۰ متری
  وال پست اطراف پنجره

  آموزش کشیدن پرسپکتیو یک نقطه ای

  نقشه سازه ال اس اف

  پتینه و نقاشی دیواری

  هزینه ساخت ویلا ۱۰۰ متری

  اموزش اسکیس با مداد رنگی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.