چک لیست زهکشی پشت دیوارحائل

چک لیست

چک لیست


چک لیست زهکشی پشت دیوارحائل

چک لیست عملیات ساختمانی

زهکشی پشت دیوارحائل

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: طراحی آپارتمان ۱۱۰ متری

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ حصول اطمینان از وجود آب های روان سطح
۲ اجرای گود زهکش تا ارتفاع و عرض لازم و نصب پمپ
۳ تکمیل عملیات اجرای اسکلت و ایزولاسیون رطوبتی
۴ اجرای زیرسازی محل زهکشی
۵ تهیه لوله های سوراخ دار مطابق مشخصات فنی از نظر جنس و قطر
۶ نصب لوله های سوراخ دار و پیش بینی شیب لازم
۷ پیش بینی نحوه دفع آب زهکش
۸  

دیوارچینی و درزبندی روی ایزولاسیون رطوبتی

۹ تهیه مصالح مناسب برای پرکردن روی درناژ
۱۰ پرکردن روی لوله ها تا تراز تعیین شده طبق مشخصات فنی
۱۱ خاکریزی و کوبیدن محل تا تراز کف سازی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما