چک لیست جعبه تقسیم های عبوری

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست جعبه تقسیم های عبوری

جریان ضعیف ، تابلوهای برق ، سینی و نردبان کابل

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                   طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل طرح جعبه تقسیم ها و تابلوها، اعمال تغییرات احتمالی پیش آمده و سفارش ساخت آنها  

 

۲ اخذطرح جانمائی جعبه تقسیم ها و تابلوها و مطابقت با محل نصب آنها  

 

۳ مطابقت جعبه تقسیم ها و تابلوهای ساخته شده با نقشه و صدور مجوز حمل آنها به محل پروژه  

 

۴ پیش بینی محل نصب جعبه تقسیم ها و تابلوها در دیوار

( نصب پلاستوفوم یا کنده کاری بنا به مورد )

 

 

۵ نصب جعبه تقسیم ها و اسکلت تابلوهای برق توکار در محلهای تعیین شده و کنترل تراز آنها با نازک کاری  

 

۶ اجرای لوله ها تا داخل جعبه تقسیم ها و تابلوهای برق به میزان مناسب  

 

۷ تمیزکاری جعبه تقسیم ها و تابلوهای برق جهت نصب تجهیزات داخلی آنها  

 

۸ نصب تجهیزات داخل جعبه تقسیم ها و تابلوها  

 

۹ کنترل آچارکشی اتصالات ورودی،خروجی،شمش ها و سایر تجهیزات داخلی  

 

۱۰ اجرای ساپورت مناسب طبق جزئیات اجرائی برای سینی ها و نردبانهای کابل
۱۱ نصب سینی ها و نردبانها روی ساپورت ها همراه با کنترل اتصال صحیح به یکدیگر
۱۲ کنترل اجرای گلند درمحل عبور کابل ازسینی یا نردبان کابل به تجهیزات
توضیحات:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: 

تاریخ: هزینه نمای ساختمان

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس