چک لیست تهیه و نصب سنگ

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست تهیه و نصب سنگ

(سنگ پلاک)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: ضوابط طراحی برج باغ در تهران                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ ریسمان کشی و تعیین چشمه پله در رواداریها
۲ تعیین کد تمام شده طبقات و پاگردها
۳ خط کشی و تعیین تعداد و ابعاد پله
۴ تهیه نقشه های شاپ پله ها و پاگردها
۵ تهیه تعداد و اندازه سنگ های موردنیاز پله، قرنیز و فرش پاگردها
۶ کنترل کیفیت سنگ با نمونه ها

(جنس، ابعاد، ضخامت، ساب،ابزار و….)

۷ کنترل کیفیت ملات مصرفی
۸ کنترل انطباق نصب پله ها با نقشه
۹ کنترل اجرای قرنیز با نقشه و جزئیات اجرایی
۱۰ ارتفاع پله ها و رواداری شیب
۱۱ هم راستا بودن چشم پله ها
۱۲ کنترل کیفیت دوغاب ریزی و بندکشی
۱۳ تمیزکاری و پاکیزه نمودن محل کار
 

 

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

سنگ فرش کف با سنگ پلاک

۱۷-۳-۱-۳ پوشش کف با سنگ

 الف- کلیات

قطعات سنگ باید روی قشری از ملات کار گذاشته شده، با کمی جابه جایی با ملات تماس کامل پیدا کند و کلیه درزها و فواصل سنگ ها با ملات پر شود . در مواقعی که دمای محیط کار یا درجه حرارت هر یک از مواد و مصالح مصرفی از ۵ درجه سیلسیوس کمتر است، انجام بنایی با سنگ مجاز نمی باشد، مگر اینکه وسایل کافی و مجاز برای عایق نمودن محل یا گرم کردن مواد مصرفی به کار رود تا درجه حرارت از مقدار مشخص شده بالا، کمتر نباشد. طراحی ویلاهای مدرن تمامی سطوح زیرین که بنایی روی آن شروع می شود ، باید کاملاً تمیز شده و قبل از شروع مرطوب شود.

ملات مصرفی در بنایی با، باید ملات ماسه سیمان از نوع مشخص شده باشد . در صورتی که نوع ملات مشخص نشده باشد، باید حداقل از ملات ماسه سیمان۱:۵ استفاده شود. ملات را باید طوری پخش نمود که قبل از پوشیده شدن با سنگ ، گیرش آن آغاز نگردد. مقدار آب ملات نباید آنقدر زیاد باشد که با نصب سنگ ملات روان از اطراف درزهای سنگ بیرون بزند. ملات باید تمامی فضای خالی بین سنگ ها را پر کند. ملات سخت شده اطراف کار، نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد . در صورتی که قطعه سنگی جابه جا شود، باید ملات اطراف سنگ های فرش شده و سنگ جابه جا شده، کاملاً پاک و ملات قبلی جمع آوری می گردد. هر سنگ باید قبل از نصب کاملاً تمیز شده و در صورت لزوم در آب خیسانده شود. ترکیب و ترتیب قرار دادن سنگ ها ، جزئیات نصب آنها و طریقه قفل و بست نمودن آن، باید مطابق نقشه ها و دستورات دستگاه نظارت باشد. سطح نمای سنگ در حین فرش نباید به ملات آغشته شود. در مورد سنگ های پلاک که سطح زیرین آنها صیقلی است، می توان برای چسبندگی بیشتر ملات با سنگ ، به وسیله ماشین ، شیارهایی در پشت سنگ ایجاد نمود . ضخامت بندها باید کاملاً مساوی بوده و هیچ گاه از ۶ میلیمتر کمتر و از ۲۰ میلیمتر بیشتر نباشد . از نظر عایق رطوبتی کفها ، ملاحظات اجرایی قبل از نصب فرش و دستور العملهایی که در قسمت موزائیکها توضیح داده شده ، باید عیناً رعایت شود . در صورتی که سنگ های کف ریشه دار باشد، باید قبل از نصب ، نقشه سنگ چینی ، نوع و اندازه بندکشی و تیشه داری یا صیقلی بودن آن به تصویب دستگاه نظارت برسد . سنگ های ریشه دار را می توان با ملات و یا با پخش ماسه بادی در زیر آن فرش نمود.

 

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس