×

چک لیست تهیه و نصب سرامیک

 • کد نوشته: 14612
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای چک لیست تهیه و نصب سرامیک بسته هستند
 • چک لیست تهیه و نصب سرامیک به گزارش طراحی مطب :  چک لیست عملیات ساختمانی تهیه و نصب سرامیک کف هال و پذیرایی (با ملات ماسه و سیمان یا چسب) شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان طـرح:   ساخت کارخانه                                                          بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: […]

  چک لیست تهیه و نصب سرامیک

  چک لیست تهیه و نصب سرامیک

  به گزارش طراحی مطب :  چک لیست عملیات ساختمانی

  تهیه و نصب سرامیک کف هال و پذیرایی

  (با ملات ماسه و سیمان یا چسب)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  منابع:

  * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

  ** مقررات ملی ساختمان

  طـرح:   ساخت کارخانه                                                          بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:

   

  شماره دستورالعمل:

   

  پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                             واحد / واحدها:

   

   

   

   تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
  ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱ حصول اطمینان از تکمیل کارهای قبلی و تست های مربوطه  
  ۲ تمیزکاری و تسطیح کف * ۱۷-۳-۱-۴
  ۳ کنترل کیفیت ، رنگ و ابعاد سرامیک با مشخصات فنی و نمونه * ۱۷-۳-۱-۴
  ۴ زیرسازی با ملات به ضخامت کافی (حداقل  cm2 ) (ملات ماسه سیمان ۱.۶ یا ۱.۵ ) * ۱۷-۳-۱-۴
  ۵ کنترل رقوم کف تمام شده  
  ۶ عدم مصرف آهک ، گچ ، خاک و پودر سنگ در ملات * ۱۷-۳-۱-۴
  ۷ کنترل بندسرامیک براساس مشخصات فنی * ۱۷-۳-۱-۴
  ۸ یکنواختی و اندازه بودن بندها * ۱۷-۳-۱-۴
  ۹ کیفیت برش سرامیک با لوازم مخصوص * ۱۷-۳-۱-۴
  ۱۰ چیدمان سرامیک مطابق نقشه های معماری
  ۱۱ فرورفتن سرامیک داخل اندود (به اندازه ۱ mm ) * ۱۷-۳-۱-۴
  ۱۲ کنترل گونیایی سرامیکها و هماهنگی با دیوارها و راهروها * ۱۷-۳-۱-۴
  ۱۳ کنترل کیفیت نوع چسب مصرفی (درصورت استفاده ازچسب)
  توضیحات:

   

   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ: ساخت آپارتمان

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

  چک لیست عملیات ساختمانی

  تهیه و نصب سرامیک کف هال و پذیرایی

  (با ملات ماسه و سیمان)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  منابع:

  * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

  ** مقررات ملی ساختمان

  طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:

   

  شماره دستورالعمل:

   

  پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                             واحد / واحدها:

   

   

   

   تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
  ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱۴ میزان دوغاب مصرفی (بااحتساب دورریز۱لیتردرمترمربع) * ۱۷-۳-۱-۴
  ۱۵ رعایت فاصله زمانی جهت اجرای دوغاب * ۱۷-۳-۱-۴
  ۱۶ پاکسازی به موقع دوغاب و بندکشی
  ۱۷ حمل مصالح مازاد و پاکسازی محل
   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات:

   

   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

  چک لیست تهیه و نصب سرامیک

  ۱۷-۳-۱-۴ فرش با سرامیک

   

  زیرسازی سرامیک کاری عبارتست از یک قشر اندود ماسه سیمان ۱:۶ یا ۱:۵ به ضخامت متوسط ۲ سانتیمتر و همچنین یک قشر اندود تخته ماله با سیمان و خاک سنگ به ضخامت ۵ میلیمتر. مقدار ملات مصرفی برای زیرسازی با احتساب افت، ۷ لیتر در متر مربع است.

  فاصله بین قطعات سرامیک ۲ تا ۵ میلیمتر و عموماً به طور متوسط ۳ میلیمتر است که این بندها به وسیله دوغاب پر می شود. فرو رفتگی سرامیک در داخل اندود تخته ماله ای برابر یک میلیمتر است. برای پر کردن بندها از دوغاب سیمان و پودر سنگ استفاده می شود . دوغاب مصرف شده برای بندکشی ، همواره بیشتر از حجم فضای خالی است، زیرا مقداری از دوغاب روی سطح سرامیک باقی می ماند که پاک شده و مصرف مجدد ندارد. حجم دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری با احتساب دورریز به میزان یک لیتر در هر متر مربع پیشنهاد می شود. پرکردن فواصل سرامیکهابا دوغاب باید حداقل ۲۴ ساعت پس از نصب سرامیکها صورت پذیرد.

  پس از آنکه دوغاب سفت شد، باید آن را به وسیله پارچه مرطوب از سطح سرامیک و کاشی پاک نمود.

  نصب سرامیکها در روی کفهای بتنی یا شفته آهکی با ملات سیمان نیز صورت می گیرد. برای نصب سرامیک روی سطوحی مانند گچ، چوب و مواد قیری از چسبهای آلی یا معدنی استفاده می شود.

  کاشی و سرامیک را نباید قبل از نصب ، مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود . فقط کافی است کاشی را در آب فرو برده و خارج نمود. در ساختن ملات برای پوشش سرامیک یا کاشی ، باید از مصرف آهک ، گچ ، خاک و پودر سنگ خودداری نمود. اگر از سیمان سفید یا رنگی برای پوشش بندها استفاده می شود ، بهتر است برای ساختن ملات از پودر کوارتز ( پودر سنگ شیشه) به جای ماسه استفاده نمود.

  بهترین نسبت برای مخلوط کردن سیمان سفید و کوارتز نسبت ۶:۱ تا ۱۰:۱ سیمان و کوارتز است. به طور معمول در هر متر طول یا عرض در سطح کاشی و سرامیک ، باید شکاف مخصوص برای انقباض و انبساط منظور شود . این شکاف کاملاً نظیر سایر بندها بوده و در صورت لزوم ، باید با پودر پلاستیکی پوشانده شود. چنانچه قبل از سرامیک و کاشیکاری نیازی به عایق رطوبتی باشد، باید طبق دستور العملهای ذکر شده در بخشهای قبل عمل شود. اگر هنگام کاشیکاری بریدن کاشی ضروری باشد، باید ابتدا کاشی را به اندازه مورد نظر با الماس خط انداخت و به وسیله تیغه تیز یا قیچی مخصوص آن را در خطی کاملاً مستقیم و گونیا برید .

   

   

  چک لیست عملیات ساختمانی

  تهیه و نصب سرامیک کف سرویس ها و آشپزخانه

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  منابع:

  * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

  ** مقررات ملی ساختمان

  طـرح:            ال اس اف                                              بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:

   

  شماره دستورالعمل:

   

  پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                             واحد / واحدها:

   

   

   

   تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
  ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱ تهیه دستورکار براساس مشخصات فنی و معماری
  ۲ دریافت پرمیت جهت ادامه عملیات اجرائی
  ۳ تست مجدد ایزولاسیون رطوبتی ، آب بندی لوله ها و سیستم فاضلاب قبل از اجرا
  ۴ کنترل تراز کف تمام شده
  ۵ کنترل شیب بندی با ملات ماسه و سیمان و رعایت فاصله زمانی مناسب درصورت استفاده از چسب سرامیک
  ۶ کنترل نحوه چیدمان سرامیک مطابق طرح معماری
  ۷ کیفیت برش سرامیک
  ۸ درصورت استفاده از چسب کنترل کیفیت ، نوع و تاریخ مصرف
  ۹ هم راستائی و یکنواختی بندها (به طور متوسط ۳ mm )
  ۱۰ رعایت فاصله زمانی تثبیت سرامیک جهت اجرای دوغاب ریزی
  ۱۱ رنگ و مشخصات فنی دوغاب و بندکشی اجراشده
  ۱۲ پاکسازی بموقع دوغاب و بندکشی اجراشده
  ۱۳ پوشش موقت درب کفشوی و کاسه توالت ها تا زمان تحویل
  ۱۴ حمل مصالح مازاد
  توضیحات:
   

   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء: ویلا پیش ساخته

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط سرگیری پارکینگ

  طراحی باغ میوه کوچک
  وال پست چیست

  اموزش کشیدن پرسپکتیو از روی پلان

  نصب سازه ال اس اف

  پتینه و دکوپاژ

  هزینه ساخت ویلا در شمال سال

  آموزش اسکیس فیگور

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.