چک لیست ایزولاسیون رطوبتی

چک لیست

چک لیست


چک لیست ایزولاسیون رطوبتی

چک لیست عملیات ساختمانی

ایزولاسیون رطوبتی

(سرویس، بالکن، بام و…)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:     طراحی آپارتمان لوکس                                                     امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ ریزبافت و سالم و بدون آلودگی و چروک بودن گونی * ۲-۱۵-۴-۱
۲ کنترل گونی از نظر ضخامت و وزن * ۲-۱۵-۴-۱
۳ تهیه و تایید Permit
۴ مسطح و تمیز بودن کف ها * ب۱-۴-۱-۸
۵ کنترل شیب بندی سطوح زیرین طبق مشخصات فنی * ب۱-۴-۱-۸
۶ کنترل نوع و نسبت قیر و میزان مصرف درهرمترمربع طبق مشخصات فنی (میزان مصرف قیرونوع آن) * ب۱-۴-۱-۸
۷ کنترل دمای هوا در زمان اجرا (حداقل с º۴ ) * ب۱-۴-۱-۸
۸ کنترل درجه حرارت مناسب عایق درزمان اجرا ( کمتراز сº۱۷۷) * ب۱-۴-۱-۸
۹ خشک بودن سطح زیرین لایه ایزوله (سیمانکاری و یا آسفالت با ماسه) * ب۱-۴-۱-۸
۱۰ کنترل تعداد لایه ها و عمود بودن جهت آنها در ایزولاسیون چند لایه * ب۱-۴-۱-۸
۱۱ اجرای کف خوابها مطابق نقشه (اجرای کف خواب برروی لایه اول وسپس اجرای سایرلایه ها برروی کف خواب) * ب۱-۴-۱-۸
۱۲ کنترل ارتفاع سطوح عمودی و افقی ایزولاسیون لازم براساس مشخصات فنی (حداقل ۳۰ cmدر جانپناه) * ب۱-۴-۱-۸
۱۳ روی هم افتادن حداقل ۱۰ سانتیمتر لایه های ایزوله (اورلپ) * ب۱-۴-۱-۸
توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی

ایزولاسیون رطوبتی

(سرویس ،  بالکن ، بام و…)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ کنترل حداقل شعاع انحنا خم در محل تماس با سطح قائم

(۲.۵ سانتیمتر)

* ب۱-۴-۱-۸
۱۵ یکنواختی سطح و مناسب بودن پوشش * ب۱-۴-۱-۸
۱۶ اتصال کامل سطح عایق به لایه زیرین * ب۸-۱-۴-۱
۱۷ ادامه لایه عایق به داخل کف خواب * ب۸-۱-۴-۱
۱۸ جهت اجرای عایق (ازسمت کفشور به بیرون) * ب۸-۱-۴-۱
۱۹ خشک و تمیز بودن گونی و بدون چروک بودن بعد از نصب * ب۸-۱-۴-۱
۲۰ چسبندگی کامل گونی به لایه قیر و عمود بودن آن به لایه زیرین * ب۸-۱-۴-۱
۲۱ کنترل قیراندود شدن کامل دو طرف گونی
۲۲ تست آب بندی * ب۸-۱-۴-۱
۲۳ اجرای لایه محافظ * ب۸-۱-۴-۱
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ اداری

اموزش نقاشی ساختمان حرفه ای

طراحی باغ رویایی

اموزش برش پرسپکتیو

قیمت ویلا پیش ساخته ال اس اف

پتینه پشت تی وی

هزینه ساخت ویلا سال ۱۴۰۰

ضوابط طراحی کارخانه

طراحی کارخانه فولاد

طراحی و ساخت ویلا در رشت

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس