چک لیست اجرای سقف تیرچه بلوک

چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای سقف تیرچه بلوک

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:      طراحی تجاری                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل تراز زیرو روی سقف
۲ کنترل جهت تیرچه ها مطابق نقشه
۳ کنترل میلگردهایتقویتی ، overlap ، خمها
۴ درزبندی ، روغن کاری و تمیزکاری قالب ها
۵ قالب بندی و درزبندی زیر و دور سقف با رعایت رواداری نما
۶ کنترل خیزمنفی قالب و جکهای زیرسقف اسکلت فلزی
۷ درصورت اسکلت بتنی کنترل قالب بندی پلها و آویزها به لحاظ ابعاد ، گونیا ، شاقولی و ارتفاع
۸ کنترل میلگردوخاموت پلهاوتقویتی هاوخمهاوoverlap هاومیلگردوخاموت انتظارستونها با رعایت تغییر ابعاد در طبقات
۹ کنترل هم راستائی بازشوها با توجه به ابعاد در طبقات
۱۰ کنترل استحکام جوش و موقعیت نصب پلیتها و نبشی های لازم
۱۱ کنترل تکمیل کارهای  تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در صورت وجود
۱۲ کنترل حد سازه و نما با توجه به نقشه های اجرایی
۱۳ کنترل spacer میلگردها در سقف و پلها
۱۴ پاک سازی و آماده سازی جهت بتن ریزی مطابق چک لیست مربوطه
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی غرفه

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ تبریز

اموزش نقاشی ساختمان در مشهد
طراحی باغ شهری ۱۰۰۰ متری

اموزش پرسپکتیو خانه

پلان سازه ال اس اف

پتینه دیوار منزل
قیمت تمام شده ساخت ویلا در شمال

ساخت کارخانه آب معدنی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس