پیوست چک لیست سیستم های اطفاء حریق

سازه بتنی

سازه بتنی


پیوست چک لیست سیستم های اطفاء حریق

۱۴-۱۰-۴-۲ تکیه گاه ( بست )

الف ) لوله کشی باید با تکیه گاههای مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل شود به طوری که بدون تماس مستقیم لوله و دیگر اجزای لوله کشی با اجزای ساختمان، بارهای وارده از سیستم لوله کشی توسط تکیه گاهها تحمل شود.

١) بست زدن لوله ها باید به ترتیبی باشد که انبساط و انقباض سیستم لوله کشی به آسانی امکانپذیر باشد.

ب ) فاصله تکیه گاهها باید به اندازه ای باشد که از وارد آمدن تنش بیش از حد مجاز به لوله و دیگر اجزای لوله کشی جلوگیری شود.

١) فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی افقی فولادی و لوله کشی مسی نباید از مقادیر جدول (۱۴۱۰۴۲)(( ب))(۱) بیشترباشد.

٢) نوع بست و فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی پلاستیکی باید طبق دستورالعمل سازنده انجام گیرد.                                گروه بازسازی خانه              

جدول (۱۴۱۰۴۲)(( ب))(۱)

حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی افقی

٢) فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم باید به اندازه ای باشد که وزن لوله ها توسط تکیه گاه تحمل شود.حداکثر

فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم نباید از ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد.

پ) تکیه گاه و بست لوله باید از جنس لوله باشد تا از پدید آمدن اثر گالوانیک و خوردگی جلوگیری شود.

ت ) اتصال تکیه گاه به اجزای ساختمان نباید منجر به بریدن و ضعیف کردن اسکلت ساختمان شود.

۱۴-۱۰-۵ آزمایش

۱۴-۱۰-۵-۱ کلیات

الف ) سیستم های لوله کشی تأسیسات گرمایی و سرمایی، که در جدول (۱۴-۹-۴-۲) ((ب))  طبقه بندی شده است، باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات مورد آزمایش فشار قرار گیرد.

ب ) آزمایش لوله کشی باید با آب انجام شود .اگر در زمان آزمایش با آب خطر یخ زدگی وجود داشته باشد، آزمایش ممکن است با گازصورت گیرد.

پ ) هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و در معرض دید و قابل بازرسی باشد.

١) هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید پیش از انجام آزمایش، با عایق، رنگ و یا اجزای ساختمان پوشانده شود.

۱۴-۱۰-۵-۲ آزمایش با آب

الف) آزمایش با آب باید با فشار دست کم ۵/۱ برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی انجام شود.

(۱) حداقل فشار آزمایش، در هرحال نباید از ۴ بار کمتر باشد.

ب ) مدت زمان آزمایش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد.

١) در مدت آزمایش باید همه اجزای لوله کشی و اتصال ها یک به یک بازرسی شود.

٢) در صورت مشاهده نشت باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و پس از رفع عیب، آزمایش تکرار شود.

 

۱۴-۱۰-۵-۳ آزمایش با گاز

الف) آزمایش با گاز در مورد لوله کشی سیستم هایی ممکن است انجام گیرد که فشار آزمایش در آنها از ١٠ بار تجاوز نکند.

ب )آزمایش با گاز ممکن است با هوای فشرده، گاز ازت و یا دیگر گازهای خنثی انجام گیرد.

١) آزمایش با گاز اکسیژن مجاز نیست.

پ) فشار آزمایش باید دست کم ۲۵/۱ برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی باشد.

(۱) حداقل فشار آزمایش، در هرحال نباید از ٧ بار کمتر باشد.

ت) مدت زمان آزمایش با گاز دست کم باید یک ساعت پیوسته باشد.

استعلام قیمت سوله

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

مدل نما شسته
محاسبه گر هزینه ساخت ساختمان

ضوابط شهرداری برای صدور پروانه

مراحل ساخت ساختمان شهرداری

قیمت ورق طلا نقاشی ساختمان

طراحی آپارتمان ۱۲۰ متری

بازسازی ویلا گیلان

ساخت ویلا ۵۰ متری

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس