دانلود نقشه دادگستری و پلان دادگستری | اتوکد دادگستری

اتوکد دادگستری

اتوکد دادگستری


نقشه دادگستری

طراحی نما دادگستری، عدلیه یا عدالتخانه با هدف رسیدگی به پرونده های قضایی و برقراری عدالت در کشور بر پایه سیستم و نظام دادگاه ایجاد شده است.

دانلود نقشه دادگستری
دانلود نقشه دادگستری

نقشه پلان دادگستری

این فضا که با قوانین خاصی اداره می گردد، از جمله مراکز اصلی در زمینه تفسیر قانون برای پرونده های حقوقی، دفاع از مظلوم و اعمال قانون بر مجازات مجرم می باشد.

دانلود نقشه دادگستری
پلان دادگستری

نقشه اتوکد دادگستری

طراحی نقشه دادگستری و پلان دادگستری با توجه به آنکه این سیستم به پیگیری آیین دادرسی کیفری و مدنی می پردازد و افراد با پرونده های قضایی مختلفی بدان مراجعه می کنند، باید تمامی نیازهای سازمان را در خصوص اجرای عدالت برآورده سازد.

اتوکد دادگستری
اتوکد دادگستری

بیشتر بخوانید : بازسازی ویلا در کرج

دانلود نقشه دادگستری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!