×

قرارداد گچ کاری ساختمان

 • کد نوشته: 14651
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد گچ کاری ساختمان بسته هستند
 •  قرارداد گچ کاری ساختمان  این قرارداد در تاریخ            فی مابین شرکت        ویلا پیش ساخته           به نمایندگی                به نشانی تلفن               که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای              فرزند              به شماره شناسنامه  صادره از                  و به نشانی                                                              تلفن                  که از طرف دیگر پیمانکار نامیده […]

  قرارداد گچ کاری ساختمان

   قرارداد گچ کاری ساختمان

   این قرارداد در تاریخ            فی مابین شرکت        ویلا پیش ساخته           به نمایندگی                به نشانی

  تلفن               که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای              فرزند              به شماره شناسنامه  صادره از                  و به نشانی                                                              تلفن                  که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا ء می باشد .

  ماده یک – موضوع قرارداد 

  اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجرای ابزار زنی طبق دیتیل و نقشه های ارائه شده به پیمانکار .

  ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

  ۲-۱- قرارداد حاضر

  ۲-۲- نقشه و مشخصات فنی و عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

  ۲-۳- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

  ماده سه – مبلغ قرارداد  

  مبلغ کل قرارداد حدودا                       ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود مطابق نرخنامه پیوست .

  تبصره – به قیمتهای این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

  ماده چهار – نحوه پرداخت

  پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد .

  تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

  تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

  ماده پنج – مدت قرارداد

  مدت قرارداد جمعا               روز / ماه شمسی از تاریخ      ساخت آپارتمان     لغایت                   میباشد .

     

  ماده شش – مشخصات فنی

  ۶-۱- سطح زیر اندود کاری باید از گرد و خاک و ملاتهای اضافی کاملا تمیز گردد .

  ۶-۲- چنانچه سطح زیر اندود  دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد .

  ۶-۳- هنگام اندود کاری باید سطح زیر کاملا با آب مرطوب گردیده و فاصله روی آن اندود شود .

  ۶-۴- چنانچه زیر اندود دیوار یا سقف عایقکاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلا زیر اندود ( روی سطح عایق کاری شده ) نصب شود .

  ۶-۵- اندود کاری باید حداقل دارای ۲ قشر یکی آستر و دیگری رویه باشد .

  ۶-۶- سطح آستر به منظور اتصال بهتر به رویه ، باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود .

  ۶-۷- هنگام اجرای اندود قشر رویه ، قشر آستر باید کاملا گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد . سطح رویه باید کاملا صاف و بدون موج باشد بطوریکه ناهمواری آن هنگام اندازه گیری با شمشه ۳ متری از ۲ میلی متر بیشتر نباشد .

  ۶-۸- حداقل ضخامت و قشر فوق بدون درنظر گرفتن اندود اضافی داخل درزها باید ۲ میلیمتر باشد .

  ۶-۹- از یخ زدن اندود قبل از آنکه کاملا گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلوگیری نمود .

  ۶-۱۰ – اندود باید کاملا به سطح زیرین بچسبد محلهای ترک خورده قسمتهایی از اندود کاری که خالی بودن پشت
  آنها با ضربه زدن مشخص شود ، مورد قبول نبوده و باید برداشته و بنحو رضایت بخشی ترمیم گردد .

  ۶-۱۱- سطح اندود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود تعمیر قسمتهای زخمی شده و همچنین قسمتهای شوره زده ، پوسته شده ، متورم شده ، آلوک دار ، لکه دار ، سست ( پودر شده ) و رنگ زدگی باید به نحوی انجام گرددکه قسمت تعمیر شده با قسمتهای اطراف کاملا همرنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد .

  ۶-۱۲- سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک ، لک و جدا شدگی باشد . در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتر آشکار می سازد اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد .

  اندودهای ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند ، در غیر اینصورت در اندود ترک ایجاد خواهد شد همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است ، قبل از اجراء قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود .

  ۶-۱۳-پیمانکار موظف است قبل از زیر سازی و سفید کاری رابیتس نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید :

  ۶-۱۳-۱- اطمینان از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم

  ۶-۱۳-۲- اطمینان از پروفیل های اصلی افقی و پروفیلهای متصل به سقف

  ۶-۱۳-۳- اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول های ۲ لایه سیمی بسته شده .

  ۶-۱۴- برای آستر کشی پیمانکار موظف است شرایط زیر را مهیا نماید :

  ۶-۱۴-۱- قبل از آستر کشی می بایستی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده ای که در هنگام دیوار چینی یا زدن سقف به وجود آمده کاملا به وسیله جارو و تیشه از سطح دیوار و یا سقف پاکسازی گردد .

  ۶-۱۴-۲- سطح دیوار و یا سقف با پاشیدن آب بصورت پودر نمناک گردد تا در هنگام کشیدن ، آسترگچ و خاک و به سطح دیوار و آجر چسبیده و اندود گچ و خاک بین کرم بندی ها با شمشه کشی به صورت یکدست و صاف در آید تا در هنگام کشیدن گچ کشته رعایت اصول آستر کشی و رویه دقیقا اجرا شود .

  ۶-۱۵- رابیتس را باید در فواصل معینی به وسیله مفتول مناسب به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل کرد ، به قسمتی که هیچگونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود . فاصله پروفیل های اصلی از یکدیگر چنانچه رابیتس نمره ۲ استفاده می شود ، باید حداکثر برابر ۳۵ سانتی متر و در استفاده از رابیتس نمره ۳ این فاصله حداکثر برابر ۵۰ سانتیمتر باشد . برای بستن پروفیلهای فرعی از مفتول ۲ لایه سیمی به قطر حداقل ۷/۰ میلیمتر استفاده نمود . تعداد آویزهای قائم این نوع پوشش در هر متر مربع حداقل ۳ عدد باشد .

  ماده هفت – تعهدات کارفرما

  ۷-۱- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .

  ۷-۲- تامین آب و برق مورد نیاز کار

  ۷-۳- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد .

  ۷-۴- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

  ماده هشت – موارد فسخ قرارداد

  ۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

  ۸-۲- عدم اجرا ء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

  ۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از                      روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

  ۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

  ۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

  ۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

  تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

  ماده نه – تعهدات پیمانکار

  ۹-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و  نقص انجام دهد .

  ۹-۲- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

  ۹-۳- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

  ۹-۴- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

  ۹-۵- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

  ۹-۶- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار تگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

  ۹-۷- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

  ماده ده – دوره تضمین قرارداد

   مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده ، مبلغ ده درصد حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد میگردد.

  ماده یازده

  این قرارداد در ۱۱ ماده و چهار تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

      کارفرما                                                                                                        پیمانکار

   

  نرخنامه

  اجرای گچ و خاک روی دیوار و سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع                           ریال .

  اجرای سفید کاری روی دیوار یا سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع                          ریال .

  اجرای گچ و خاک و سفید کاری سقف سرویس ها از قرار هر متر مربع                                      ریال .

  اجرای گچ و خاک و سفیدکاری سقف و بدنه راه پله ها از قرار هر متر مربع                                 ریال .

  اجرای سفید کاری روی پوتر با گچ گیپتون از قرار هر متر مربع                                                ریال .

  پر کردن چشمه رابیتس در سقف از قرار هر متر مربع                                                            ریال .

  اجرای ابزار چفت روی کاشی ها از قرار هر متر طول                                                            ریال .

  اجرای نور مخفی از قرار هر متر طول                                                                               ریال .

  اجرای قوس طبقات هر طبقه                                                                                         ریال .

  اجرای ابزار طبق دیتیل ارائه شده هر عدد                                                                         ریال .

  جای پرده ای از قرار هر متر طول      ساخت کارخانه                                                                     ریال .

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  معماری ویلای کوچک

  طراحی باغ نقشه

  نقاشی ساختمان فلاح

  هزینه ساخت ویلا در لنگرود

  ساخت ویلای چوبی

  طراحی نما ساختمان جنوبی

  طراحی کافه به سبک اروپای شرقی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.