×

قرارداد پیمانکاری نظافت

 • کد نوشته: 2900
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد پیمانکاری نظافت بسته هستند
 • قرارداد پیمانکاری نظافت به گزارش lsf : این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …….طراحی ویلا…….. به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………… […]

  قرارداد پیمانکاری نظافت

  قرارداد پیمانکاری نظافت

  به گزارش lsf : این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …….طراحی ویلا…….. به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه …………… به آدرس  …………….. کوچه …………….. پلاک ……………… که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

  ماده ۱) موضوع قرارداد

  عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر :

  الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون :

  • تخلیه مواد ریزش اطراف باند کوچک سنگ
  • تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ سنگ
  • تخلیه مواد ریزش اطراف آسیای سنگ ( پای آسیا )
  • نظافت کف طبقات مربوطه
  • نظافت زیر لنگری باند سنگ .

  ب) آسیای خاک :

  • تخلیه مواد اطراف نقاله خوراک دهنده خاک
  • تخلیه مواد اطراف باند کوچک خاک
  • تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ خاک
  • نظافت کف طبقات مربوطه
  • نظافت اطراف باندهای داخل تونل
  • نظافت زیرلنگری باند خاک

  ج) محوطه داخل و بیرون آسیای خاک و سنگ و سالن مواد خام :

  • نظافت اطراف گیربکش نقاله های سنگ و خاک داخل و بیرون
  • نظافت کف و پلکان طبقات مربوطه , نظافت طبقه همکف , اطراف قیف های خاک و سنگ , اطراف موتورهای باند خاک و سنگ قدیم و جدید . اطراف ریل های سالن مواد خام , راهروهای سالن و محوطه زیر و بغل تسمه های ضلع شمال شرقی سالن , نظافت دستشویی ها و محوطه های بیرون تا ابتدای درب ورودی گچساری نظافت لنگری باند شمالی و جنوبی + اطراف سپراتور ( طبقه سوم و چهارم ) + زیرشویی باندهای تونل به باندهای سالن .
  • نظافت اطراف باند شمالی , جنوبی , شرقی سالن .

  د) آسیای ۲۰۰ تنی مواد خام :

  • نظافت اطراف آسیای ۲۰۰ تنی , راهروی بین دیوار سالن مواد خام و ساختمان آسیا راهروی بین آسیای لوشه و آسیای ۲۰۰ تنی تا جلوی اطاق برق مواد خام .
  • نظافت اطراف کراشر و طبقات مربوطه .
  • نظافت اطراف آسانسور و بین ۲۰۰ تنی و فولر پمپ .
  • نظافت راهرو پشت سیلو و اطراف سالن مواد خام .

  هـ) طبقات آسیای ۲۰۰ تنی ( طبقات مواد خام )

  • نظافت طبقات , اطراف باند برگشت .

  و) آسیای لوشه :

  • نظافت طبقه همکف آسیای لوشه , نظافت محوطه ضلع شمال شرقی از ابتدای دیوار سالن مواد خام تا اطاق روز کاران مواد خام .
  • نظافت طبقه دوم شامل محوطه و شنکه ها + اطراف گود فولر پمپ لوشه + تونل زیر اتاق فرمان ونظافت شنکه مربوطه + طبقات آسیای لوشه + دستشویی های جنب آسیای لوشه.

  ز) سیلوی مواد خام

  • نظافت محوطه سیلوی ۱ و ۲ طبقه نهم و ششم سیلوها و اطراف گود ایرلیفت + محوطه زیراسلاید هزار تنی دوم
  • نظافت محوطه حد فاصله اتاق فولر و اتاق تعمیرات کوزه ۳۰۰ تنی + گرد ایرلیفت آسیای ۲۰۰ تنی + شیروانی و پشت بام طبقه نهم و سالن کمپرسور .

  ح) نظافت سایر موارد به شرح زیر

  • جمع آوری آهن آلات اسقاطی موجود کارخانه .
  • نظافت پارک فضای سبز داخل کارخانه .
  • حمل هرگونه زباله و مواد زائد محوطه کوی مهندسین به محل تعیین شده خارج از کارخانه .
  • نظافت جلو آسانسور و محوطه های اطراف .
  • کلیه طبقات پیشگرم کن هزارتنی اول و دوم

  ماده ۲ ) مدت قرارداد

  از تاریخ ……….. لغایت ……….. به مدت یک سال شمسی تعیین می گردد و کلیه توافقات و قراردادهای قبلی در این رابطه با پیمانکار از درجه اعتبار ساقط می باشد .

  ماده ۳) مبلغ قرارداد

  در قبال انجام کارهای مورد قرارداد توسط پیمانکار , به ازاء هر ماه انجام کار ……… ریال , که برای مدت قرارداد مبلغ ………… ریال می باشد .

  ۰۶۰/۰ مبلغ قرارداد بابت دستمزد و مبلغ ۰۴۰/ جهت خرید لباس کار و لوازم کار تعیین پرداخت می گردد .

  تبصره ۱ : در پایان قرارداد در صورت توافق طرفین مبنی بر ادامه قرارداد ( تمدید قرارداد ) مبلغ جدید با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار و امور اجتماعی و به ازاء هر نفر نیروی انسانی پیمانکار تعیین می گردد .

  تبصره ۲ : در صورتی که کیفیت خدمات انجام شده توسط پیمانکار کمتر از ۰۱۰۰/۰ توسط ناظر مربوطه منظور شود حق الزحمه پیمانکار در آن ماه متناسب با درصد کیفیت ارائه شده پرداخت می گردد .

  تبصره ۳ : هزینه ابزار و لوازم و لباس کار , کلیه حقوق قانونی دستمزد , حق مسکن , حق اولاد , عیدی , بازخرید خدمت , بازخرید مرخصی , شیر روزانه , سود پیمانکار و پرسنل به کار
  گرفته شده در محاسبات منظور شده  است و کارخانه تعهد دیگری برای هزینه های مربوطه نخواهد داشت .

  ماده ۴ ) نحوه پرداخت

  حق الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید ناظر قرارداد و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسر کسور قانونی پرداخت خواهد شد .

  تبصره ۴ : با توجه به پیشنهاد پیمانکار مبنی بر نیاز حداقل ۱۵ نفر جهت انجام موضوع قرارداد فعلاً مشغول به کار خواهند بود که خود پیمانکار جزو نفرات محاسبه نمی گردد . بدیهی است از نظر کارفرما فقط انجام صحیح کار مورد نظر می باشد نه تعداد پرسنل پیمانکار و در صورت عدم رضایت کارفرما به دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل دیگر پیمانکار موظف به اضافه کردن پرسنل به اندازه کافی تا رفع اشکالات و نظافت کامل محوطه مورد قرارداد می باشد ( بدون اضافه شدن مبلغ قرارداد ) و در حال حسن انجام کار ملاک خواهد بود .

  ماده ۵) ناظر قرارداد

  از طرف کارفرما آقای ………. مدیر ا مور اداری + رئیس واحد مواد خام کارخانه آقای ……… به عنوان ناظر قرارداد تعیین و پیمانکار مکلف است کلیه کارهای موضوع قرارداد را با نظارت و اطلاع نامبردگان به انجام رساند .

  تبصره ۵ : ناظر قرارداد به نوبه خود افرادی را در چارچوب دستگاه نظارت و هریک از بخش ها تعیین می نماید و در صورتی که تأیید دستگاه نظارت و ناظرین کمتر از ۰۱۰۰/۰ باشد با اخطار قبلی مبلغ آن بخش از قرارداد مطابق همان درصد کسر پرداخت خواهد شد .

  ماده ۶) کسورات قانونی

  • از کلیه مطالبات پیمانکار ۰۵/۰ به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
  • از کلیه مطالبات پیمانکار ۱۵% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

  ماده ۷) تضمین حسن انجام کار

  پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک ………….. شعبه …………… به مبلغ …………….. معماری ریال در وجه کارفرما صادر و تسلیم می نماید چک مذکور به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما خواهد بود . بدیهی است هرگونه خسارات وارده به کارفرما ناشی از تفسیر و یا عدم اجرای صحیح و به موقع هریک از مفاد قرارداد از محل چک یاد شده و دیگر مطالبات پیمانکار کسر برداشت خواهد شد .

  ماده ۸) تعهدات پیمانکار

  • پیمانکار ملزم به رعایت مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار می باشد .
  • پیمانکار می بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید .
  • پیمانکار می بایست مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
  • پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را به غیر نخواهد داشت .
  • پیمانکار موظف است در صورت نیاز در اسرع وقت در محل کارخانه حضور داشته باشد
  • پیمانکار موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
  • تأمین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
  • پیمانکار ملزم و موظف است که مقررات و قوانین کار جمهوری اسلامی را رعایت نماید .
  • پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته و رعایت قوانین کار و امور اجتماعی در خصوص پرسنل خود بنماید .

  ماده ۹ ) سایر شرایط قرارداد

  • چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد پیمانکار به موقع نسبت به انجام مورد قرارداد اقدام ننماید و موجب ایجاد وقفه در کار گردد , کارفرما رأساً نسبت به رفع مانع اقدام و
   هزینه های مربوطه را برآورد و با ۲۰ درصد اضافه به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود . بدیهی است تکرار مورد موجب خسارات بر طبق شرایط قرارداد خواهد بود و در صورت تکرار مورد پس از دو مرتبه اعلام نظر ناظر و اخطار کتبی توسط کارفرما قرارداد قابل فسخ خواهد بود .
  • زمان انجام کار نظافت می بایست هماهنگ با ساعات کار کارخانه از ساعت ۷ صبح آغاز و ادامه یابد و بعد از وقت اداری انجام کار با هماهنگی ناظر و واحدهای مربوطه جهت کنترل ورود و خروج امکان پذیر است .
  • جمع آوری مواد و قطعات ضایعاتی محوطه در جای مناسب که کارفرما تعیین می نماید به عهده پیمانکار است .
  • پیمانکار و پرسنل تحت امر آن ملزم به رعایت مواد ایمنی کارگاه بوده و در صورت مشاهده هرگونه خلاف متناسب با موارد غیر ایمنی درصدی از مبلغ کیفیت کار کسر خواهد شد .
  • پیمانکار می بایست جهت ورود و خروج کارکنان و افراد تحت پوشش خود مجوز لازم از طریق بازرگانی و اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین درخواست نماید .
  • پیمانکار موظف به تأمین لباس متحدالشکل الزاماً با رنگ متفاوت با رنگ لباس کارگران کارخانه و آرم مخصوص پیمانکار مربوطه بوده و کارگران ملزم به پوشیدن و استفاده از لباس فوق می باشند . ( و در صورت رعایت آن ۵% ( پنج درصد ) از محل مبلغ قرارداد کسر خواهد شد ) .
  • پیمانکار در موقع تسویه حساب در پایان قرارداد ملزم به ارائه تسویه حساب فردی پرسنل خود می باشد و بدون تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .
  • با توجه به مفاد قرارداد بابت انجام موضوع قرارداد اضافه کاری از طرف کارخانه به پیمانکار پرداخت نمی شود چون در محاسبه مبلغ قرارداد اضافه کاری مورد نیاز منظور شده است ولی پیمانکار موظف است در صورت اضافه کار توسط پرسنل تحت پوشش خود به ایشان اضافه کاری پرداخت نماید و کارخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال دستمزد و اضافه کاری آنها ندارد .
  • ایاب و ذهاب کارگران پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد و تنها در صورت در مسیر بودن و وجود ظرفیت خالی , استفاده از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه بلامانع است .

  ماده ۱۰ ) فسخ قرارداد

  چنانچه در طول مدت قرارداد پیمانکار به دفعات ( حداقل سه نوبت ) موجب ایجاد وقفه در کار گردد کارفرما می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و نسبت به محاسبه و کسر خسارات وارده از مطالبات پیمانکار اقدام نماید .

  ماده ۱۱ ) حل اختلافات

  در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای هریک از مفاد قرارداد ابتدا از طریق دوستانه سعی در حل اختلاف خواهد شد , در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب به مراجع ذیصلاح مراجعه خواهد شد .

  ماده ۱۲ ) نسخ قرارداد

  این قرارداد در ۱۲ ماده , ۵ تبصره و دو نسخه در محل کارخانه ………….. تنظیم و هر نسخه آن حکم واحد را خواهد داشت .

  کارفرما

  مدیر کارخانه …………                                                                                              پیمانکار ……………….

  تمدید قرارداد

  با توجه به اتمام قرارداد شماره …………… مورخ …………. ( موضوع نظافت واحد مواد خام ) منعقده با آقای ……………. , و بنا به نیاز و توافق کارخانه …………….. قرارداد فوق به شرح زیر تمدید می گردد .

  • مدت تمدید نامه از تاریخ …………… یک ماه تعیین می گردد .
  • سایر شرایط قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .
  • این تمدید نامه در سه مادهو دو نسخه در کارخانه ………. تنظیم گردیده که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

  کارفرما

  مدیر کارخانه ………………                                                                  پیمانکار …………………

  متمم قرارداد ۷۱۶۲ مورخه ۳۱/۶/۷۹

  نظر به نیاز و توافق کارخانه …………….. این متمم به قرارداد فوق الذکر به شرح زیر اضافه
  می گردد :

  • به موضوع قرارداد به تعداد یک نفر نیرو جهت نگهبانی از ماشین آلات در معدن سنگ آهک کارخانه ( پله ۲ جدید ) اضافه می گردد .
  • به مبلغ قرارداد ماهیانه مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال اضافه می گردد .
  • ساعات کار جهت نگهبانی همه روزه ( شنبه الی جمعه ) از ساعت ۶ عصر الی ۶ صبح روز بعد می باشد .
  • روزهای تعطیل نیز پیمانکار موظف به تعیین نگهبان از ساعت ۶ صبح الی ۶ بعد از ظهر عصر می باشد .
  • مدت قرارداد ۳ ماه از تاریخ امضای قرارداد تعیین می گردد .
  • از طرف کارفرما آقای …………. + آقای مهندس …………… به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند , بدیهی است هرگونه پرداختی با تأیید دستگاه نظارت پرداخت می شود .
  • در ساعات نگهبانی کلیه مسئولیت نگهداری و حفظ ماشین آلات معدن به عهده پیمانکار بوده و در صورت مفقود شدن تجهیزات معدن کارخانه مجاز به تعیین و اخذ خسارت می باشد .
  • مسئولیت هرگونه حادثه در رابطه با نگهبان معدن به عهده پیمانکار می باشد .
  • سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .
  • این متمم در ۱۰ ماده و دو نسخه در کارخانه ………. تنظیم گردیده که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

  کارفرما کارخانه …………….                                                                    پیمانکار …………………

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان گلستان

  رنگ نمای بیرونی ساختمان

  رنگ نمای سیمانی طرح سنگ

  رنگ نما ساختمان

  رنگ نما سیمانی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.