×

نمونه متن قرارداد پارتیشن

 • کد نوشته: 2899
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای نمونه متن قرارداد پارتیشن بسته هستند
 • قرارداد پارتیشن به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد در تاریخ ………………….. فیمابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………….. به نمایندگی آقای ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد از طرف دیگر […]

  نمونه متن قرارداد پارتیشن

  قرارداد پارتیشن

  به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد در تاریخ ………………….. فیمابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………….. به نمایندگی آقای ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می باشند .

  ماده یک موضوع قرارداد

  موضوع قرارداد عبارتست تولید , شرکت ساخت و ساز فروش و تحویل پارتیشن پروژه ………………….. به نشانی ………………….. مطابق با مشخصات ارائه شده در نقشه ارسالی از طرف فروشنده و برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. پیوست که جز لاینفک این قرارداد می باشد .

  تبصره یک : مقادیر برآورد شده مندرج در پیش فاکتور تقریبی است که پس از اتمام عملیات تحویل پروژه , متره دقیق انجام و پس از تأیید نماینده خریدار و فروشنده , صورت حساب قطعی فروش ملاک محاسبه خواهد بود.

  تبصره دو : خریدار می تواند ۷ تا ۱۰ درصد مقادیر مورد قرارداد را افزایش دهد , بدیهی است مقادیر افزایش یافته طبق الحاقیه تنظیمی و بر مبنای قیمت توافق شده مندرج در برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. محاسبه و بر کل مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.

  ماده دو اسناد و مدارک قرارداد

  ۲-۱- قرارداد حاضر

  ۲-۲- نقشه و مشخصات فنی

  ۳-۲- استعلام بها شماره ………………….. مورخ …………………..

  ماده سه مشخصات اجرا

  ۳-۱- کلیه پارتیشن ها مدولار که تا ارتفاع سقف می باشند از نوع ………………….. خواهد بود.

  ۳-۲- در قسمت هایی که مدول ………………….. سانتی متر قابل اجرا نمی باشد پارتیشن از نوع ساده اجرا می گردد.

  ۳-۳- در برخی از قسمت ها از پارتیشن کوتاه به ارتفاع ………………….. که بر روی نقشه ها مشخص شده استفاده می گردد این پارتیشن ها از نوع ……………… به ارتفاع ……………… می باشد.

  ۳-۴- شیشه هامصرفی در پارتیشن ها به سمت راهرو از نوع سند بلاست ……………….. می باشد.

  ۳-۵- روکش های دیواری از نوع روکش PVC هلندی با کد ………………….. است.

  ۳-۶- پروفیل های مصرفی رنگ ………………….. مدنظر است.

  ۳-۷- PVC داخل فریم ها ………………….. می باشد.

  ۳-۸- سقف کاذب از نوع رابیتس می باشد.

  ۳-۹- پرده کرکره با کد ………………….. می باشد.

  ماده چهار مدت قرارداد

  مدت قرارداد از تاریخ امضاء و دریافت اولین قسط ………………….. روز کاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت ……… روز ( به استثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نماید.

  آخرین مهلت تحویل پارتیشن و امکان بهره برداری از مجموع تجهیزات تحویل شده ………………….. روز می باشد.

  در صورتی که پیش پرداخت بند ۶-۱ در تاریخ عقد قرارداد پرداخت گردد و  گرنه به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد اضافه می شود.

  ماده پنج مبلغ قرارداد

  بهای کل قرارداد براساس پیش فاکتور پیوست در حدود ………………….. ریال می باشد که پس از کسر ۵ درصد مالیات قابل پرداخت می باشد.

  ماده شش نحوه پرداخت

  ۶-۱- ۶۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال به عنوان پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره ……………… عهده بانک ……………… معادل مبلغ پیش پرداخت به عنوان تضمین پیش پرداخت به خریدار ارائه می گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عیناً به فروشنده مسترد می شود.

  ۶-۲- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می گردد.

  ۶-۳- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد , دریافت می گردد و فروشنده معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ………………….. ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت ۳۰ روز از زمان تحویل و امضاء صورت جلسه اتمام پروژه و رضایت خریدارعیناً به فروشنده مسترد می گردد.

  ماده هفت تعهدات فروشنده

  ۷-۱- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در مقابل اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید.

  ۷-۲- فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح وکیفیت نمونه ارائه شده و مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده سه قرارداد و استانداردهای قابل قبول به خریدار تحویل نماید.

  ۷-۳- فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور موضوع ماده ۱۰ این قرارداد نباشد به ازای هر روز تأخیر معادل ………………….. ریال از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تأخیر انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید.

  ۷-۴- فروشنده اعلام می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار , در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است.

  ۷-۵- فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها را رویت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتباً به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود.

  ۷-۶- فروشنده متعهد می گردد که مورد اجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و استانداردهای قابل قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند.

  ۷-۷- تأمین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز , ابزار آلات و مواد اولیه برای اجرای کار تماماً به عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمان های ذیربط ندارد.

  ۷-۸- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته بندی از محل کارخانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچگونه هزینه دیگری به جز مبالغ مندرج در ماده شش این قرارداد را تقبل نخواهد کرد.

  تبصره : در صورتی که عملیات اجرایی در خارج از شهرستان تهران باشد محل اقامت پرسنل فروشنده به عهده خریدار می‌باشد.

  ماده هشت تعهدات خریدار

  ۸-۱- خریدار متعهد است کلیه پرداخت ها را در رأس موعد مقرر در ماده ۶ قرارداد پرداخت نماید. در غیر این صورت فروشنده می تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله قبل خودداری نماید و به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ………………….. ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تأخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

  ۸-۲- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید ودر صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید.

  ۸-۳- خریدار متعهد می گردد طی مدت ۲ روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید.

  ۸-۴- خریدار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی وتحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید.

  ۸-۵- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و برحسب یک برنامه زمان بندی خریدار متعهد می گردد طبق این برنامه زمان بندی , نواقص موجود در محل پروژه را برطرف نماید.

  ۸-۶- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح , قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می باشد. بدیهی است هرگونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می باشد.

  ۸-۷- چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و این امر باعث تأخیر اجرای کار شود و یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تأخیر در اجرای کار گردد , ایام وقفه و یا تأخیر به مدت قرارداد اضافه شده و در هر حال ایام مزبور نباید بیش از ۵ روز باشد. تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی از طرف فروشنده به خریدار می باشد.

  ۸-۸- در صورت عبور تأسیسات مکانیکی و برقی از میان فضای دوجداره پارتیشن ها طراحی و ساخت ویلا خریدار می بایست سریعاً ظرف مدت سه روز از اعلام فروشنده نسبت به عبور تأسیسات مذکور اقدام نماید. بدیهی است در غیر این صورت زمان تحویل متناسب با تأخیر در اجرای تأسیسات به تأخیر خواهد افتاد.

  ۸-۹- فروشنده با توجه به نقشه های تأیید شده خریدار اقدام به برش پانل و شیشه و آلومینیوم و ثبت سفارش خارجی روکش پی وی سی و پرده کرکره می نماید لذا هرگونه تغییر پس از تأیید و شروع برشکاری موجب تأخیر در تحویل وخسارت مالی می باشد که به عهده خریدار می باشد.

  ماده نه گارانتی و خدمات پس از فروش

  ۹-۱- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت یک سال تحت گارانتی فروشنده می باشد . گارانتی فوق مشمول خسارت های وارده توسط خریدار نمی باشد.

  ۹-۲- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت سه سال از خدمات پس از فروش فروشنده بهره مند می باشند.

  ماده ده فورس ماژور ( حوادث قهری و غیرمترقبه )

  ۱۰-۱- چنانچه بهر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ , زلزله , سیل و…… انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد , با توافق کتبی طرفین می توان به مدت قرارداد اضافه و یا حسب مورد قرارداد را فسخ نمود قابل ذکر است در صورت فسخ قرارداد کلیه کارهایی که تا تاریخ فسخ قرارداد توسط فروشنده انجام گردیده محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد.

  تبصره : هرگاه به علل فوق الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هریک از طرفین قرارداد است طراحی رستوران سنتی خریدار و فروشنه نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین قرارداد در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

  ۱۰-۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر مواد و یا شرایط نحوه اجرا و انجام قرارداد مراتب ابتدا از طریق توافق فی مابین و در صورت عدم حصول نتیجه , نظر داور مرضی الطرفین و در نهایت رأی مراجع قضایی نافذ خواهد بود.

  ۱۰-۳- در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از امضا و قبل و یا پس از ارسال مصالح خریدار موظف به جبران کلیه ضرر و زیان فروشنده شامل هزینه های طراحی و برداشت و برش های مصالح پروژه می باشد.

  ماده یازده

  این قرارداد در یازده ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم و در تاریخ…….چک لیست ساختمان………… امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه حکم واحد را دارد.

  فروشنده………………………………….خریدار

  مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

  ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز

  هزینه ساخت ساختمان به تفکیک

  قیمت ساخت ساختمان پیش ساخته

  ضوابط شهرداری تهران

  کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ساری
  کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم

  قیمت نقاشی ساختمان اکریلیک

  طراحی داخلی ویلا دوبلکس کوچک

  گروه بازسازی ساختمان پارسه

  ضخامت دیوار ال اس اف

  طراحی خانه آپارتمانی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.