×

قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی

 • کد نوشته: 14660
 • ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی بسته هستند
 • قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی به گزارش ساختمان نو: این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین آقای …………………….. به نشانی……………………………………… تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای …………………………… فرزند………….. به شماره شناسنامه ……………… صادره از …………….. و به نشانی………………………………………………………………………. تلفن ………………………………….که از طرف دیگر نگهبان نامیده میشود مطابق با شرایط […]

  قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی

  قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی

  به گزارش ساختمان نو: این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین آقای …………………….. به نشانی……………………………………… تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای …………………………… فرزند………….. به شماره شناسنامه ……………… صادره از …………….. و به نشانی………………………………………………………………………. تلفن ………………………………….که از طرف دیگر نگهبان نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

   

  ماده ۱- موضوع قرارداد:

  انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی کلیه مبادی ورود و خروج پروژه ساختمانی کارفرما و نگهداری و حفاظت از اموال موجود در کارگاه و ثبت وقایع، انعکاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهی و کتبی به کارفرما.

  ماده ۲- مدت قرارداد :

  مدت قرارداد از تاریخ …………………..لغایت ………………به مدت ۱۸ ماه کامل می باشد.

   

  ماده ۳-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

  مبلغ قرارداد به ازای هر ماه  از قرار داد ………………………………………………………………………… می باشد و بدیهی است در صورت فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای ماه های باقیمانده از قرارداد مبلغی تعلق نخواهد گرفت.

  تبصره ۱-  کلیه کسورات پیش بینی شده قانونی در موعد مقرر از مبالغ پرداختی  کسر  و اقدام خواهد شد.

   

  ماده ۴- تعهدات کارفرما:

  ۱-۴- کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم و شرح وظایف مربوطه را در اختیار نگهبان قرار دهد.

  ۲-۴- کارفرما……………….باب اتاق و لوازم اولیه  را نگهبان تحویل می نماید. کلیه لوازم و وسایل موجود به صورت امانت در اختیار نگهبان است ونگهبان  موظف است از آنها به صورت صحیح استفاده و نگهداری نماید.

  تبصره ۱- هزینه استهلاک لوازم در اختیار نگهبان ، به عهده کارفرما است.

  ۳-۴- کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد ، حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به نگهبان ابلاغ نماید.

   

  ماده ۵- تعهدات نگهبان

  ۱-۵-  نگهبان موظف است کلیه لوازم حفاظتی و نگهبانی متعارف لازم از قبیل کفش، لباس فرم، وسایل دفاع شخصی (باطوم، گاز اشک آور، دستبند، سوت نگهبان، بیسیم ارتباطی، پیجر و ….) را راسا تهیه و استفاده کند.

  ۲-۵- نگهبان موظف است خدمات موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید کارفرما انجام دهد.

  ۳-۵- نگهبان حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد و در صورت وقوع تخلف، کارفرما اختیار دارد رأساً و به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ  سایر خسارات وارده را از  نگهبان دریافت نماید.

  ۴-۵- نگهبان موظف است مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را موضوع فصل چهارم قانون کار را رعایت نماید و در صورت تخلف از این تعهد چنانچه به هر نحو ( مستقیم یا غیر مستقیم ) خسارت متوجه کارفرما گردد آن را جبران نماید.

  ۵-۵- نگهبان موظف است خود و نیروهای خود را طبق مقررات موجود تحت پوشش بیمه های لازم (حوادث، مسؤلیت و ….) قرار داده و اسناد آن را به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و… شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود.

  ۶-۵- ضمانت حسن رفتار و اخلاق نیروی مربوطه به عهده نگهبان است و در صورت عدم تأیید صلاحیت کاری و اخلاقی و… هر یک از نیروها از طرف کارفرما ، نگهبان موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید.

  ۷-۵- نگهبان موظف است کلیه اسرار و اطلاعات شخصی و حرفه ای کارفرما را حفظ نموده و مسؤلیت نگهداری و حفاظت از اموال، تأسیسات، ابنیه و کالاهای موجود را تقبل نماید و در صورت بروز هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان موظف به جبران خسارت خواهد بود.

  ۸-۵- نگهبان موظف است در طول مدت پیمان نسبت به حفاظت و نگهداری مطلوب از فضای حفاظتی با توجه به شرایط موجود دقت لازم را بعمل آورد و مسؤلیت کامل حفاظت و نگهداری اموال، تأسیسات  و ابنیه و مستحدثات و کالاها به عهده نگهبان می باشد.

  ۹-۵- نگهبان موظف است کلیه ورود و خروج کالاها، خودروها و افراد ساعات اداری و غیر  اداری کنترل نموده و در دفتر ثبت وقایع گزارش نمایند و از خروج هر گونه کالای بدون مجوز کتبی جلوگیری نمایند.در صورت عدم رعایت موارد قید شده کلیه خسارات وارده احتمالی از مطالبات نگهبان کسر خواهد شد.

  ۱۰-۵- مسؤلیت کامل حفاظت و نگهداری اموال و تأسیسات، ابنیه و کالا به عهده نگهبان بوده و در صورت وارد آوردن هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.

  ۱۱-۵- نگهبان موظف است کلیه مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع فصل چهارم قانون کار را  در مورد کارکنان خویش رعایت نموده و در صورت تخلف  از این تعهد چنانچه به هر نحوی مستقیم یا غیر مستقیم خسارتی متوجه کارفرما گردد نگهبان موظف به جبران کامل خواهد بود و کارفرما در این مورد هیچ گونه تعهدی ندارد.

  ۱۲-۵- کارکنان نگهبان هیچ گونه رابطه استخدامی با شرکت کارفرما ندارند.

  ۱۳-۵- تامین وسایل ایمنی و حفاظت فردی و رعایت موارد ایمنی بر اساس قوانین کار و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در مورد کار نگهبانی و سایر امور محوله تماما به عهده نگهبان است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال ایمنی نگهبان ندارد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و… شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود و کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

   

  ماده ۶- شرایط عمومی نگهبان :

  ۱-۶- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی در زمینه قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات و قوانین موجود مسؤلیتی در برابر مرجع نظارت و حقوقی نظیر محاکم قضایی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح نخواهد داشت.

  ۲-۶- در صورتیکه نگهبان در اجرای تعهد خود از نظر کمی یا کیفی قصور و سهل انگاری داشته باشد و نیز به دلیل عدم حضور و یا ترک محل خدمت نیروی انسانی مورد لزوم خللی وارد گردد، نگهبان متعهد به جبران کل خسارت های وارده به کارفرما می باشد.

   

  ماده ۷- شرایط فسخ قرارداد :

  ۱-۷-کار فرما اختیار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نماید در این صورت مراتب را ۱۵ روز قبل از اعمال، حق فسخ کتباً به نگهبان اعلام می نماید.

  ۲-۷- چنانچه نگهبان به تعهدات خود بر طبق مفاد قرارداد عمل ننماید و یا عمل نموده مطلوب نظر کارفرما نباشد، کارفرما می تواند به طور یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و کلیه خسارات وارده را از محل تضمین و یا سایر مطالبات نگهبان با تشخیص و نظر خود برداشت نماید. ضمناً تشخیص کارفرما در این خصوص قطعی بوده و نگهبان حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را از خود سلب می نماید.

   

  ماده ۸-

  این قرارداد در…….. بازسازی ویلا ……. ماده، ………….. تبصره در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء طرفین قرارداد مبادله گردیده که هر نسخه در حکم واحد است. و طرفین ملزم به رعایت اجرای مفاد آن میباشند و ضمانت اجرای آن را بر عهده می گیرند.

   کارفرما                                                                                                  نگهبان

  نام و نام خانوادگی:                                                                                 نام و نام خانوادگی:

  محل امضاء                                                                                            محل امضاء

  https://www.gph.ir/news100642/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  https://www.newbox.ir/news132730/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2

  https://www.93z.ir/news12662/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-vastu-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

  https://www.famakish.ir/news132724/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  https://www.nooremarefat.ir/news16020/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-vastu-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

  https://www.ncgu.ir/news15998/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88

  https://www.gerdoodl.ir/news12683/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-vastu

   

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.