×

قرارداد مشارکت در ساخت

 • کد نوشته: 14773
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد مشارکت در ساخت بسته هستند
 • قرارداد مشارکت در ساخت به گزارش lsf : قرارداد مشارکت در ساخت ماده ۱ ) نظر به اینکه , آقای ……………….. فرزند ………………….. به شناسنامه شماره ……ساخت ویلا………. صادره از ………………… ساکن …………………… ( که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد ) مالک پلاک فرعی ………………. از اصلی …………………. اراضی ………………… بخش ……………. […]

  قرارداد مشارکت در ساخت

  قرارداد مشارکت در ساخت

  به گزارش lsf : قرارداد مشارکت در ساخت ماده ۱ ) نظر به اینکه , آقای ……………….. فرزند ………………….. به شناسنامه شماره ……ساخت ویلا………. صادره از ………………… ساکن …………………… ( که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد ) مالک پلاک فرعی ………………. از اصلی …………………. اراضی ………………… بخش ……………. واقع در …………………. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه شرکت ……………… به شماره ثبت …………………. به نشانی ……………………………. ( که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد ) امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه فوق دارد به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور , این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

  ماده ۲) ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ………………………… ریال ( …………………. تومان ) برآورد شده و مورد قبول طرفین است .

  ماده ۳ ) مقرر شد طرف دوم , بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضاء طرفین رسیده , در پلاک موصوف احداث کند .

  تبصره ۱) طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً برمبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

  تبصره ۲) طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

  ماده ۴) طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده و در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضاء کرده در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورت حساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

  ماده ۵) پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده ۴ به ارزش عرصه ( طبق ماده ۲) بالغ شد مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ……………………. افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداخت ها را نیز از این حساب انجام دهند .

  ماده ۶) طرف دوم مکلف است بنا را برمبنای زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره ۲ این قرارداد به امضاء طرفین رسیده احداث کند .

  ماده ۷ ) پس از اتمام بنا , طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

  تبصره ۱) کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیات ها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

  تبصره ۲) انتقال رسمی سند مالکیت ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

  ماده ۸ ) طرف اول در صورت تأخیر در ایفاء تعهد موضوع ماده ۷ این قرارداد مکلف است بابت هر روز تأخیر مبلغ …………………. ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود . , و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

  ماده ۹ ) در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای …………… به نشانی ………….. که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء کرده اند , در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجراء و غیرقابل اعتراض است .

  ماده ۱۰) این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است که در تاریخ ………………….. در …………………. بین طرفین امضاء و مبادله شد . تعداد نسخ دو نسخه و هر نسخه در ………………… صفحه و با اعتبار واحد است .

  امضاء طرف اول قرارداد                                                                   امضاء طرف دوم قرارداد

  امضاء داور

  امضاء شهود : ۱ـ ………………………….                                                   ۲ـ …………………………

  توجه : ممکن است این گونه قراردادها بر مبنای این توافق تنظیم شود که طرف اول صرفاً زمین را بدهد و طرف دوم بنا را احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند . در این حالت هرچند که قیمت زمین بدواً مورد توجه و محاسبه طرفین قرار می گیرد اما معمولاً ذکری از قیمت زمین و مابه ازای آن در قرارداد به میان نمی آید . بلکه طرفین متعهد می شود بنایی با مشخصات مورد توافق در زمین طرف اول احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند .

  همچنین ممکن است بین طرفین توافق شود که پس از رسیدن عملیات ساختمان به مرحله ای خاص که معمولاً زمانی است که هزینه ها طرف دوم معادل قیمت زمین شده باشد طرف اول وکالت بلاعزلی جهت تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی و انتقال قدرالسهم خویش به خود به طرف دوم بدهد .


  بسمه تعالی

  ۱- نوع اسکلت سازه

  ۲- نوع خاکبرداری و یا گود برداری

  ۳- مهاربندی و شمع کوبی جهت حفظ ساختمانهای مجاور ( در صورت هرگونه تخریب به هر دلیل سازنده جوابگو خواهد بود ) .

  ۴- ساخت بتن صرفا توسط کارخانه انجام شود و از ریختن بتن دستی در کلیه مراحل پی ، سقف ها ، دیوارهای برشی و ستونها و غیره . . . . اجتناب شود .

  ۵- نوع دیوارهای جانبی ساختمان (آجر یا بلوک و یا  … )  ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

  ۶-نوع دیوارهای جانبی راه پله اصلی ساختمان (آجر یا بلوک و یا  … )  و ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

  ۷-نوع دیوارهای جانبی باکس آسانسور(آجر یا بلوک و یا  … )   و ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . . ..  . ..  . .. . . . . . . . . .

  ۸- نوع حفر چاه عبارتند از . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. و اتصال لوله خروجی اصلی فاضلاب ساختمان  به سیستم اگو (فاضلاب شهری) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۹- پوشش نمای ساختمان (سنگ – آجر ، شیشه و یا ترکیبی و … ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .و طبق مدل (ساختمانی خاص یا عکس یا کاتالوگ ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  به همراه اسکوپ کلیه سنگها می باشد .

  ۱۰- کلیه پنجره ها طبق ضوابط شهرداری ( دارای شیشه دو جداره ) و مقابل پاگرد ورودی هر طبقه طبق ضوابط درب سکوریت نصب گردد .

  ۱۱- حیاط و مصالح آن :

  ۱۱-۱ – جنس درب ورودی حیاط (ماشین رو و عابر ) عبارتند از . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع آن (اگر مدل خاصی مد نظر است همانند سایر ساختمانها و یا کاتولوگ ها – انواع لولایی یا انواع کرکره ای ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  سایر توضیحات ساخت درب ( نوع ورق ، جنس ورق ، ضخامت ورق ، رنگ اصلی درب ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

  ۱۱-۲-درب ماشین رو داری ریموت کنترل (بازکردن از دور ) ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .و درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و مدت گارانتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .می باشد .

  ۱۱-۳- قبل از اقدام به رنگ دربهای اصلی (پارکینگ و عابر ) لازم است ابتدا زنگ زدائی شود سپس ۲دست ضد زنگ زده شود و نهایتا نیز ۲ دست رنگ اصلی روغنی به رنگ (مثلا قهوه ای سوخته) . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

  ۱۱-۴- روشنائی های حیاط عبارتند از (نور نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعداد آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . .و تعداد چراغ های دیوارکوب حیاط . . . . . . . . . . . . .ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وتمامی آنها دارای سنسور (حسگر) نوع . . . . . . . . . . . . . . .ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . ..می باشند .

  ۱۱-۵-روشنائی های باغچه عبارتند از (نور نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعداد آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . می باشند .

  ۱۱-۶- کلیه دیوارهای حیاط (سنگ یا سرامیک و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع . . . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   .

  ۱۱-۷- کف حیاط (سنگ یا موزائیک و. . . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع . . . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .

  ۱۱-۸- برای حیاط سیستم لوله کشی آب جهت شستشو و آبیاری باغچه در نظر گرفته شود .

  ۱۱-۹- برای کف حیاط کف شوی در نظر گرفته شود .

  ۱۱-۱۰- روی دیوارهای حیاط سنگ قرنیز به ضخامت . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود .

  ۱۱-۱۱- جهت باکس باغچه در حیاطبه ابعاد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و به ارتفاع . . . . . . . . . . . . . .دیوار بانمای  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و سنگ قرنیز روی دیوار حیاط از نوع . . . . . . . . . . . . .به ضخامت  . . . . . . . . . . .در نظر گرفته شود .

  ۱۲- راه پله اصلی ساختمان :

  ۱۲-۱- نمای دیوارهای راه پله اصلی ساختمان از طراز کف الی سقف از جنس (سنگ ،سرامیک و غیره ) . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  .  . به ضخامت . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود.

  ۱۲-۲- کف کلیه راه پله اصلی ساختمان به غیر از سنگهای پلکان ها از جنس (سنگ ،سرامیک و غیره ) . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  .  . به ضخامت . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود.

  ۱۲-۳- برای کلیه راه پله ها ( شامل تمام طبقات ) نرده پله از جنس  . . . . . . . . . .  مدل . . . . . ..  . . . . . .و رنگ  . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود.

  ۱۲-۴- سنگ کلیه پلکان ها به ضخامت . . . . . . . . . . . . . .و نوع سنگ . . . . . . . . . . .. . . . . . و رنگ  . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود .

  ۱۲-۵- سقف کلیه راهروهای اصلی و راه پله ها ابتدا گچ و خاک سپس سفید کاری می شود .

  ۱۲-۶- برای سقف کلیه راهروهای اصلی و راه پله ها پس از سفیدکاری رنگ (روغنی ویا پلاستیک و غیره ) . . . . . . . . . . . . . . . . . مدل . . . . . ..  . . . . . .و رنگ  . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود.

  ۱۲-۷- در صورت اینکه نرده پلکان ها آهنی باشد است ابتدا زنگ زدائی شود سپس ۲دست ضد زنگ زده شود و نهایتا نیز ۲ دست رنگ اصلی روغنی به رنگ (مثلا قهوه ای سوخته) . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

  ۱۳- واحدهای اصلی

  –  حال و پذیرائی

  ۱۳-۱- چهارچوبهای درب واحدها از جنس (آهنی و  . . . ) . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۳-۲- چهارچوبهای درب واحدها در صورتی که آهنی باشد است ابتدا زنگ زدائی شود سپس ۲دست ضد زنگ زده شود و نهایتا نیز ۲ دست رنگ اصلی روغنی به رنگ (مثلا قهوه ای سوخته) . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

  ۱۳-۳- تمام دربهای ورودی اصلی واحدها از جنس (تمام چوب و ضد سرقت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۳-۴-یراق آلات تمام دربهای ورودی اصلی واحدها از مدل . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۳-۵- برای تمام دربهای ورودی اصلی واحدها دارای چشمی درب  مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۳-۶- در صورت نیاز تمامی دربها ی اصلی نصب شده بنا به صلاح دید مالک می بایست رنگ آمیزی و سپس جلا داده شوند .

  ۱۳-۷- پوشش کف حال و پذیرائی  از نوع ( سنگ یا سرامیک یا پارکت و . . . ) به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود ضمنا نصب آن (بطور لوزی لوزی از ابتدای درب ورودی یا ساده یا کف دارای حاشیه و یا ترکیبی ) . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  می باشد .

  ۱۳-۸- نوع چینش کفپوش به صورت ( عادی – لوزی لوزی – دارای حاشیه و هر نوع دلخواه قید شود ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . .. . . . . .

  ۱۳-۹- دور تا دور دیوارهای حال و پذیرائی از سنگ قرنیز به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

  ۱۳-۱۰- پوشش نمای دیوارهای حال و پذیرائی (در حالت کلی گچ کاری ) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .و سپس (۲) . . . . . .دست رنگ روغنی درجه. . . . . . ورنگ(طوسی ) . . . . . . .. . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

  ۱۳-۱۱- پوشش سقف حال و پذیرائی (در حالت کلی گچ کاری ) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .و سپس (۲) . . . . . .دست رنگ پلاستیک درجه. . . . . . ورنگ(سفید ) . . . . . . .. . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

  ۱۳-۱۲- سقف حال و پذیرائی دارای ابزار (ابزار گچ کاری ) مدل . . . . . . . . . . . . . . . .به طول . . . . . . . . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . . . . . به انضمام رابیتس کاری مدل . . . . . . .. . . . .  .  . و طول . . . . . . . . . . . . . . .و در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

  ۱۳-۱۳- کف حال و پذیرائی دارای نورپردازی (کف به سقف) از نوع ( نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . … . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

  ۱۳-۱۴- سقف حال و پذیرائی دارای نورپردازی (سقف به کف ) از نوع ( نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . … . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

  ۱۳-۱۵- احداث اکواریوم تزئینی در حال یا پذیرائی به ابعاد . . . . . . . . . . . . . . و نوع شیشه . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . .. . . . و متعلقات . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . و مدت گارانتی .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . به همراه (کابین چوبی یا استیل یا فرفوژه ) . . . . . .    به ابعاد . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . .. . .

  ۱۳-۱۶- احداث شومینه (دیواری مدل ال سی دی و یا معمولی ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدل . . .. . .  . ..  . . . . . .. .. . از جنس (سنگ رودخانه – آجر نسوز – سنگ تزئینی – ترکیبی ) . . . . . . . . . . . . . .به ابعاد . . . . . . . . . …  . . . . . .و مدل دیده شده و تائید شده از قبل . . . . . . . . . به همراه دودکش و فن مخصوص و منقل و آجر نسوز و ترموکوبل و دریچه باز و بستن و سایر متعلقات .

  ۱۳-۱۷- محل نصب تلویزیون بروی دیوار به ابعاد نصب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبق مدل . . . . . . . .  . . . . . . . . . و دیوار پشت آن دارای نمای (سنگ – آجر سنتی – سنگ رودخانه ای – چوبی و . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . می باشد .

  ۱۴- آشپزخانه

  ۱۴-۱- کف سرویس آشپزخانه (سنگ ، سرامیک ، و . . . ) . . . . . .  . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۴-۲- آشپزخانه دارای کف شوی استاندارد باشد .

  ۱۴-۳- دورتا دور دیوارهای آشپزخانه به ارتفاع ۰.۶ متر عایق رطوبتی از نوع  . . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . .واز طراز کف شروع شود .

  ۱۴-۴- کل کف آشپزخانه عایق رطوبتی از نوع  . . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . .شود به گونه ای که حداقل ۱۰ سانتی متر با عایق دیوار همپوشانی شود .

  ۱۴-۵- در صورت داشتن دیواره اپن ، نوع دیواره ( اکواریوم – سنگ – آجرنما – سنتی – نمای چوبی و .  . . ) . . . . . . . . .  . .به ضخامت دیواره . . . . . . . . . . و جنس  رویه دیواره اپن عبارتند از ( سنگ – چوب – و . . . ) .. . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۴-۶-کل دیوارهای آشپزخانه از طراز کف الی زیر سقف نمای (کاشی – سنگ و . . . ) . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

  ۱۴-۷- کل کابینتها از جنس . . . . . . . . . . . . . . . می باشند . که داری کابین کف و دیوارکوب می باشند .

  ارتفاع مفید کابین های کف . . . . . . . . . . . .و عرض مفید . . . . . . . . .. . . . . . .و پوشش رویه آن از جنس . . . . . . . . . . . .. . . . . می باشد.

  ارتفاع مفید کابین های دیواری . . . . . . . . . . . .و عرض مفید . . . . . . . . .. . . . . . .و پوشش رویه آن از جنس . . . . . . . . . . . .. . . . . می باشد.

  و کلیه یراق آلات و دستگیره ها و ترمز دربهای کابین ها مدل . . . . . . . . . . ..  .. . .  و رنگ .. . . . … . ..  . . . . . .. ساخت کارخانه . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

  ۱۴-۸- تعداد کمد های کابینت اعم از تک درب و دو درب . . . . . . . . . . . . . . .و همچنین تعداد کشوهای کابینت . . . . . . . . . . . . . . . . .و همچنین شامل (در صورت ویترین – بوفه و نور و انواع هالوژن وغیره . . . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . .. . . .. . . . .   .     . . .  . .  . ..  .  . . .  .  .  .. . .  … . .  . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۱۴-۹- سیستم گاز رومیزی مدل . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود .

  ۱۴-۱۰-سیستم فرگاز مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود .

  ۱۴-۱۱- مایکرویو مدل . . . . . . . . . .. . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود.

  ۱۴-۱۲- ماشین ظرف شوئی مدل . . . . . . . . . .. . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود .

  ۱۴-۱۳- محل استقرار یخچال و لباس شوئی و سایر موارد درخواستی آشپزخانه در چیدمان کابینت ها طبق تائید مالک لحاظ می گردد .

  ۱۴-۱۴- سینک ظرفشوئی مدل . . . . .. . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . نصب می شود.

  ۱۴-۱۵- هود مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . نصب می شود .

  ۱۴-۱۶- نورپردازی آشپزخانه بصورت ( شعاعی طرفین – شعاعی کنارها – نقطه ای لوکس طرفین – هالوژن – انواع ال ای دی – رشته ای نئون و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع لامپ . . . . . . . . . . . . . . . . . . به تعداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . در قسمت های . . . . . . . . . می باشد .

  ۱۴-۱۷- نوع آرک آشپزخانه ( آرک – پانل – ساده و غیره . . . ) . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . به طول . . . . . . . . . . . . .  از جنس . . . . . . . . . . . . با نمای بیرونی ( رو به حال و پذیرائی ) {ساده از جنس دیوارهای حال و پذیرائی – چوب – نمای شیشه ای ویترین دار – انواع سنگ تزئینی – انواع آجر تزئینی – نمای ترکیبی } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . و نمای داخلی ( رو به داخل آشپزخانه ) {ساده از جنس دیوارهای حال و پذیرائی – چوب – نمای شیشه ای ویترین دار – انواع سنگ تزئینی – انواع آجر تزئینی – نمای ترکیبی } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . و دارای نور پردازی ( شعاعی طرفین – شعاعی کنارها – نقطه ای لوکس طرفین – هالوژن – انواع ال ای دی – رشته ای نئون و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . و نوع لامپ . . . . . . . . . . . . . . . . . به تعداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . در قسمت های . . . . . . . . . .می باشد .

  ۱۴-۱۸- پوشش سقف آشپزخانه ( رنگ پلاستیک – رنگ روغن – چوب – لوازم لوکس و . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و دارای ابزار (گچ به همراه انواع رابیتس – چوب و … ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به طول . . . . . . . . . . . . . . . در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد .

  ۱۴-۱۹- کابینت زیر ظرف شوئی برای جلوگیری از زنگ زدگی و مقاوم در برابر خوردگی از جنس ( پی وی سی  و یا  . .. . . . )  . . . . . . . . . . . . می باشد .

  ۱۵- اتاق های خواب

  ۱۵-۱- نمای اتاق های خواب از پوشش ( رنگ – سنگ – چوب –  آجر و یا انواع روش های ترکیبی لوکس ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . .. . . . . . . . .به همراه پولیش و واکس مخصوص . . . . . . . . می باشد .

  ۱۵-۲- کمدهای دیواری اتاق ها :

  جنس درب کمد (تمام چوب – سه لا – و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . .  به همراه روکش و نمای . . . . . . . . . . . . . . . . .  و آینه در قسمت نمای داخلی

  جنس طبقه بندی کمدها (تمام چوب – نئوپان –ام دی اف –  و . . . ) . . . . . . . . . . . . .. به ضخامت . . . . . . .. . . و ساخت کارخانه . . . . . . و کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . .

  جنس کشوی  کمدها (تمام چوب – نئوپان –ام دی اف –  و . . . ) . . . . . . . . . . . . .. به ضخامت . . . . . . .. . . و ساخت کارخانه . . . . . . و کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . و تعداد کشوها عبارتند از . . . . . . . . . . . . .

  کمد ها دارای میله های لباس (متحرک – ثابت ) . . . . . . . . . . . . . . . می باشد .

  کلیه یراق آلات و دستگیره کمدها مدل . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . .درجه کیفیت . . . . . . . . .می باشد .

  دیوار داخلی اتاق که درون کمد ها است دارای پوشش (رنگ – . . . ) . . . . . . . . . . . . . .  می شود .

  ۱۵-۳- محل نصب براکت تلویزیون برروی دیوار اتاق خواب به ابعاد . . . . . . . . . .  با نمای دیوار پشتی ( سنگ – آجر تزئینی – رنگ و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ساخته خواهد شد .

  ۱۵-۴- پوشش کف اتاق های خواب از نوع ( سنگ یا سرامیک یا پارکت و . . . ) به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود ضمنا نوع چینش نصب آن (بطور لوزی لوزی از ابتدای درب ورودی یا ساده یا کف دارای حاشیه و یا ترکیبی ) . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  می باشد .

  ۱۵-۵- پوشش سقف اتاق خواب (در حالت کلی گچ کاری ) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .و سپس (۲) . . . . . .دست رنگ پلاستیک درجه. . . . . . ورنگ(سفید ) . . . . . . .. . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود.

  ۱۵-۶- سقف اتاق خواب دارای ابزار (ابزار گچ کاری ) مدل . . . . . . . . . . . . . . . .به طول . . . . . . . . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . . . . . به انضمام رابیتس کاری مدل . . . . . . .. . . . .  .  . و طول . . . . . . . . . . . . . . .و در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

  ۱۵-۷- کف اتاق خواب دارای نورپردازی (کف به سقف) از نوع ( نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . … . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

  ۱۵-۸- سقف اتاق خواب دارای نورپردازی (سقف به کف) از نوع ( نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . … . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد.

  ۱۵-۹- دور تا دور دیوارهای اتاق خواب از سنگ قرنیز به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

  ۱۵-۱۰- کلیه دربهای ورودی اتاق های خواب از جنس (تمام چوب و غیره ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۵-۱۱- چهارچوبهای درب اتاق های خواب از جنس (آهنی و  . . . ) . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

  ۱۵-۱۲-یراق آلات تمام دربهای اتاق های خواب واحدها از مدل . . . . . . . . . . . . . .. ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

  ۱۵-۱۳- در صورت نیاز تمامی دربها ی اتاق خواب نصب شده بنا به صلاح دید مالک می بایست رنگ آمیزی و سپس جلا داده شوند .

  ۱۶- سرویس های بهداشتی (توالت و حمام )

  ۱۶-۱- پوشش تمامی دیوارهای سرویس های بهداشتی از طراز کف الی زیر سقف از جنس ( کاشی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . و رنگ . . . . . . . . . . . . . . . مدل . . . . . . . . . . . . .ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . با درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .  می باشد .

  ۱۶-۲- دیوارهای سرویس های بهداشتی از کف (طراز تمام شده ) الی ارتفاع ( ۰.۸ الی ۱.۴۰ متر )  . . . . . . . . . . . . .  عایق رطوبتی ( قیر گونی یا انواع ایزولاسون رطوبتی) . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . .  با درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . .  . می شوند .

  ۱۶-۳- کف تمامی سرویس های بهداشتی از جنس ( سرامیک و غیره ) . . . . . . . . . . . . . . . . .به ابعاد . . . . . .. . . . . .و رنگ  . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . با درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . . . پوشش داده می شوند .

  ۱۶-۴- سرویس توالت دارای دو نوع توالت ایرانی و فرنگی به مشخصات زیر می باشد :                                                                    رنگ : . . . . . . . . . . . ابعاد . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . .برای ایرانی        رنگ : . . . . . . . . . . . ابعاد . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . .برای فرنگی

  ۱۶-۵- سرویس توالت دارای روشوئی و کابین زیر روشوئی (از جنس پی وی سی ) و کابین دیواری به همراه آئینه به مشخصات زیر می باشد :

  رنگ : . . . . . . . . . . . ابعاد . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . .برای روشوئی        رنگ : . . . . . . . . . . . ابعاد . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . … . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . .برای کابین زیر روشوئی      رنگ : . . . . . . . . . . . ابعاد . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . .. . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . .برای کابین دیواری کنار آئینه     و همچنین آئینه (ضد بخار یا ساده ) . . . . . . . . . .  به ابعاد . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . .. . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .  . . . .

  ۱۶-۶- نوع نورپردازی سرویس های بهداشتی دارای نورپردازی (سقف به کف و همچنین بالای آئینه ) از نوع ( نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . … . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

  ۱۶-۷- سقف سرویس های بهداشتی دارای ابزار (ابزار گچ کاری ) مدل . . . . . . . . . . . . . . . .به طول . . . . . . . . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . . . . . به انضمام رابیتس کاری مدل . . . . . . .. . . . .  .  . و طول . . . . . . . . . . . . . . .و در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

  ۱۶-۸- در صورتیکه سقف سرویس های بهداشتی گچ کاری شده و نیاز به رنگ دارد :

  نوع رنگ (پلاستیک یا روغنی و . . . ) : . . . . . …. . . . . . . به رنگ  . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .

  ۱۶-۹- سرویس بهداشتی حمام دارای یک دستگاه جکوزی مدل . . . . . . . . . . . . . رنگ  . . . . . . . . . . . ابعاد . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . .

  ۱۶-۱۰- سرویس بهداشتی حمام دارای دوش سرپائی مدل . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . .

  ۱۶-۱۱- سرویس بهداشتی حمام دارای محل استادن دوش سرپائی مدل . . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۱۶-۱۲- کل کف سرویس های بهداشتی عایق رطوبتی از نوع  . . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . شود به گونه ای که حداقل ۱۰ سانتی متر با عایق دیوار همپوشانی شود .

  ۱۶-۱۳- سرویس های بهداشتی (توالت و حمام ) دارای فن (هواکش) مدل . . . . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد .

  ۱۶-۱۴- سرویس بهداشتی حمام دارای . . . . . . . . . . . . . . . حوله خشک کن به مشخصات مدل . . . . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد .

  ۱۶-۱۵- سرویس بهداشتی حمام دارای درب کشوئی جدا کننده میانی (شیشه ای یا تلقی ) . . . . . . . . . . . . . .جهت مانع از خیس شدن اطراف دوش ، می باشد .

  ۱۶-۱۶- دربهای سرویس های بهداشتی (توالت و حمام ) از جنس (پی وی سی یا آلومینیوم لوکس و یا . . . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد  .

  ۱۶-۱۷- سرویس های بهداشتی (توالت و حمام ) دارای کفشوی های استاندارد باشند.

  ۱۶-۱۸- سرویس های بهداشتی (توالت و حمام ) دارای سیفون یا فلاش تانک مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . .  درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشند  .

  ۱۷- پارکینگ ها :

  ۱۷-۱- پوشش نمای دیوارهای پارکینگ از جنس (سنگ – سرامیک – آجر تزئینی و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد .

   ۱۷-۲- پوشش کف پارکینگ از جنس (سنگ – موزائیک و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد .

  ۱۷-۳-پارکینگ دارای نورپردازی (سقف به کف و همچنین کف به سقف ) از نوع ( نقطه ای – شعاعی – ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . … . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

  ۱۷-۴- سقف پارکینگ دارای ابزار (ابزار گچ کاری ) مدل . . . . . . . . . . . . . . . .به طول . . . . . . . . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . . . . . به انضمام رابیتس کاری مدل . . . . . . .. . . . .  .  . و طول . . . . . . . . . . . . . . .و در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد و دارای پوشش رنگ (روغنی یا پلاستیک ) . . . . . . . . . . . . . . به رنگ .. .. . . . . . . .. ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . .  می باشد .

  ۱۷-۵- در پارکینگ بنا به استقرار و مالکیت هر واحد ، یک پلاک استیل با عدد نمایان و خوانا برای هر واحد نصب گردد.

  ۱۷-۶- در پارکینگ یک سرویس بهداشتی (توالت ) به همراه روشوئی احداث شود .

  ۱۷-۷- در پارکینگ یک شیر آب سرد جهت نظافت پارکینگ نصب شود .

  ۱۷-۸- با صلاح دید مالک در صورتی که دارای طبقات پارکینگ پائین تر از طراز کف اصلی (اصطلاحا کف صفر – صفر ) باشد و نمور یا بافت زمین دارای رطوبت باشد می بایست دور تا دور دیوارهای پارکینگ عایق رطوبیتی (قیر گونی یا  . . . ) شود .

  ۱۷-۹- برای پارکینگ حداقل یک کفشوی استاندارد در نظر گرفته شود .

  ۱۷-۱۰- در صورت وجود ستون در پارکینگ اعلائم هشدار دهنده ( جهت تاریکی در شب ) بطور زیبا و لوکس نصب شود .

  ۱۸- انباری های خارج از واحدها (در پارکینگ یا زیر زمین )

  ۱۸-۱- پوشش نمای دیوارهای انباری از جنس (سنگ – سرامیک – آجر تزئینی و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد .

   ۱۸-۲- پوشش کف انباری از جنس (سنگ – موزائیک و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد .

  ۱۸-۳- انباری دارای نورپردازی (سقف به کف) از نوع ( نقطه ای – شعاعی ساده – ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . … . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد.

  ۱۸-۴- در داخل هر یک از انباری ها بطور جداگانه یک کلید و پریز نصب شود .

  ۱۸-۵- درب انباری ها از جنس آهن تمام ورق بدون دید به داخل با احتساب تعبیه قفل و یراق بسیار قوی و دارای استحکام کافی باشد .

  ۱۸-۶- درب های انباری به ارتفاع . . . . . . . . . و عرض . . . . . . . . . می بایست ابتدا زنگ زدائی شده سپس یک دست ضد زنگ با غلظت مناسب زده شود سپس ۲ دست رنگ روغنی به رنگ . . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .  درجه کیفیت . . ..  . . . . . . . . . . . زده شود .

  ۱۸-۷-  چهار چوب درب های انباری می بایست از جنس آهن باد و ابتدا زنگ زدائی شده سپس یک دست ضد زنگ با غلظت مناسب زده شود سپس ۲ دست رنگ روغنی به رنگ . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .  درجه کیفیت . . ..  . . . . . . . . . . . زده شود .

  ۱۹- پشت بام و خرپشته

  ۱۹-۱- کف پشت بام و خرپشته بطور کامل با (قیر و گونی و یا انواع ایزولاسیون رطوبتی ) . . . . . . . . . . . .. . . و تعداد . . . . . . . . .لایه . . . . . . . . . .محصول کارخانه . . . . . . . . .  . کیفیت درجه محصول . . . . . . . . .به گونه ای پوشش داده شود که ایزولاسیون دیوار های دور تا دور بام را تا ارتفاع (۰.۳ الی ۰.۵ متر ) . . . . . . . .. . . . . .پوشش دهد .

  ۱۹-۲- پوشش نمای داخلی دیوار پشت بام و دیوار های خرپشته نمای به سمت بام و دیوار داخلی از جنس (سنگ – سرامیک – آجر تزئینی و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . .. . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد .

  ۱۹-۳- برای خرپشته حداقل یک کفشوی استاندارد در نظر گرفته شود .

  ۱۹-۴- نورپردازی به گونه ای باشد که کلیه قسمتهای بام در شب کاملا روشن و دید کافی داشته باشند .

  ۱۹-۵- برای کولرهای آبی که در بام قرار دارد هر چند کولر نزدیک یک لوله آب سرد مجزا در نظر گرفته شود .

  ۱۹-۶- پوشش کف پشت بام و خرپشته از جنس (سنگ – موزائیک و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد.

  ۱۹-۷- درب پشت بام (خرپشته )از جنس آهن تمام ورق با احتساب تعبیه قفل و یراق بسیار قوی و دارای استحکام کافی باشد .

  ۱۹-۸- درب پشت بام به ارتفاع . . . . . . . . . و عرض . . . . . . . . . می بایست ابتدا زنگ زدائی شده سپس یک دست ضد زنگ با غلظت مناسب زده شود سپس ۲ دست رنگ روغنی به رنگ . . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .  درجه کیفیت . . ..  . . . . . . . . . . . زده شود.

  ۱۹-۹- جهت دسترسی بام به خرپشته یک پلکان آهنی با استحکام کافی بطور ثابت در نظر گرفته شود .

  ۱۹-۱۰-حداقل  یک شیر آب برای بام در نظر گرفته شود .

  ۱۹-۱۱- سنگ قرنیز روی دیواره بام و خرپشته از نوع . . . . . . . . . . . . . . .  ساخت کارخانه .. . . . . . . . . . با درجه کیفیت .. .. . . . . . . .  می باشد.

  ۱۹-۱۲- برای بام و خرپشته کلید و پریز بطور کافی در نظر گرفته شود .

  ۲۰- اتاقک آسانسور

  ۲۰-۱- اتاقک آسانسور می بایست طبق استاندارد و آئین نامه احداث شود .

  ۲۰-۲- پوشش کف اتاقک آسانسور از جنس (سنگ – موزائیک و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد.

  ۲۰-۳- نورپردازی به گونه ای باشد که در شب کاملا روشن و دید کافی داشته باشند و طبق استاندارد .

  ۲۰-۴- درب اتاقک طبق استاندارد با ورق آهنی به ارتفاع . . . . . . . . . و عرض . . . . . . . . . می بایست ابتدا زنگ زدائی شده سپس یک دست ضد زنگ با غلظت مناسب زده شود سپس ۲ دست رنگ روغنی به رنگ . . . . . .. . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .  درجه کیفیت . . ..  . . . . . . . . . . . زده شود.

  ۲۰-۵- پوشش نمای داخلی دیوار اتاقک آسانسور جنس (سنگ – سرامیک – آجر تزئینی و …) . . . . . . . . . . . . . . .و ابعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدل . . . . . . . . . . . . . به رنگ . . ..  .. . . . . . . . و ضخامت . . . .. . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . و درجه کیفیت . . . . . . . . ..  می باشد .

  ۲۰-۶- سقف اتاقک آسانسور می بایست دو دست کامل با غلظت مناسب رنگ آستر داده شود .

  ۲۱- سیستم های تاسیسات (برق و مکانیک )

     * آسانسور  

  ۲۱-۱ – ظرفیت کابین آسانسور : .. . . . . . . . .   نفر معادل . . . . . . . . . . . . . . . . . .کیلوگرم ظرفیت باربری

  ۲۱-۲- مشخصات کامل موتور آسانسور :

  نوع (موتورهای گیربکسی یا موتورهای بدون گیربکس ) : . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  توان موتور آسانسور(کلاس موتور ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  سرعت موتور آسانسور

  عداد دور موتور آسانسور (موتور تک دور – موتور دو دور ) :

  مارک موتور آسانسور

  موتور گیربکس آسانسور

  آلبرتوساسی  ایتالیا ALBERTO SASSI

  سیکور- الکمپ ایتالیا SICOR – ELECOMP

  نوا ام جی تی  ایتالیا NOUVA M.GT

  مونتاناری ایتالیا MONTANARI

  شیندلر آلمان SHINDLER

  اورانا اسپانیا ORONA

  جم ایتالیا GEM

  ۲۱-۳- شاسی موتور : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۴- تابلو فرمان : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۵- تابلو برق سه فاز : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۶- فلکه هرزگرد : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۷-گاورنر : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۸- تراولینگ کابل : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  کابین : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Car21-9-

  ۲۱-۱۰- یوک کابین : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۱- ریل راهنما : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۲- شالتر : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۳- براکت : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۴- روغندان : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۵- پاراشوت : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۶- وزنه تعادل : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۷- کفشک : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۸- سیم بکسل : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۱۹- قلاب سر بکسل : . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۲۰- نوع دکوراسیون داخل کابین . . . . . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۱-۲۱- نوع شستی های داخل کابین . . . . . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ۲۲-   سیستم سرمایش و گرمایش و آب گرم:

  ۲۲-۱- نوع سیستم سرمایش واحدها عبارتند از (کولر آبی یا فن کوئل یا کولر گازی ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  مشخصات کامل درج شود :

  (مثلا کولر آبی ساخت کارخانه +++ با قدرت ۷۰۰۰ همچنین با کانال کشی مجزا برای هر اتاق و حال و پذیرائی و با دریچه کانال نوع . . . . . . . دارای استاندارد  )

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۲-۲- نوع سیستم گرمایش و آب گرم واحدها عبارتند از (پکیج یا شوفاژ یا . . . ) با مشخصات کامل برای هر واحد و تخصیص یک رادیاتور برای هر اتاق و حال و پذیرائی و آشپزخانه و سرویس حمام و توالت :

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۳-  سیستم جارو برقی مرکزی

  ۲۳-۱- نام شرکت سازنده : . . . . . . . . . . . . . تامین برای آشپزخانه ها اتاق های خواب سالن حال و پذیرائی به گونه ای که تمام نقاط خانه را پوشش دهد و همچنین برای پارکینگ نیز یک پریز تامین شود  و دارای مدت گارانتی رایگان . . . . . . . . . . سال .

  ۲۳-۲- دارای دستگاه (موتور مرکزی ) به مشخصات :

  تعداد موتور  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ورودی مکش :  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  قدرت بر حسب وات :  . . . . . . . . . . . .
  حجم مخزن به لیتر :  . . . . . . . . . . . .
  متراژ تحت پوشش :  . . . . . . . . . . . . .
  تعداد واحد :  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  قطر استوانه :  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ارتفاع :  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  وزن به کیلوگرم :  . . . . . . . . . . . . . . .

   

  ۲۳-۳- نوع لوله و اتصالات بکار رفته در سیستم جاروبرقی مرکزی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۳-۴- نوع خرطومی بکار رفته در سیستم جاروبرقی مرکزی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ۲۴- لوله ها و اتصالات

  ۲۴-۱- سیستم لوله کشی آب سرد و گرم و اتصالات مربوطه از نوع : . . . . . . . . . . .  ساخت کارخانه . . . . . . . . . .  و درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . مطابق با محاسبات سایز بندی مهندس محاسب و طبق جانمائی پلان کار گذاشته می شود .

  ۲۴-۲- سیستم لوله کشی آّب گرم برای گرمایش و اتصالات مربوطه از نوع : . . . . . . . . . . .  ساخت کارخانه . . . . . . . . . .  و درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . مطابق با محاسبات سایز بندی مهندس محاسب و طبق جانمائی پلان کار گذاشته می شود .

  ۲۴-۳- سیستم لوله کشی گاز و اتصالات مربوطه از نوع : . . . . . . . . . . .  ساخت کارخانه . . . . . . . . . .  و درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . مطابق با محاسبات سایز بندی مهندس محاسب و طبق جانمائی پلان کار گذاشته می شود .

  ۲۴-۴- سیستم لوله کشی فضلاب و اتصالات مربوطه از نوع : . . . . . . . . . . .  ساخت کارخانه . . . . . . . . . .  و درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . مطابق با محاسبات سایز بندی مهندس محاسب و طبق جانمائی پلان کار گذاشته می شود.

  ۲۴-۵- تمامی شیرآلات آشپزخانه و توالت و رو شوئی و حمام مدل . . . . . . . . . . . . . . .  طرح . . . . . .. . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . .درجه کیفیت .. . . . . . . . . . . . مدت گارانتی . .. . . . . . . . . . . . . می باشد .

  ۲۴-۶- تمامی دودکش ها ی باید دارای کلاهک و هواکش ها نیز دارای دریچه مخوص باشند دقیقا  طبق ضوابط

  ۲۵-  تاسیسات الکتریکی

  ۲۵-۱- کلیه واحد ها دارای آیفون (تصویری )  مدل . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . اندازه صفحه تصویر . . . . . اینچ می  باشد .

  ۲۵-۲- سیستم آنتن مرکزی برای کلیه سالن ها و اتاق ها ساختمان نصب گردد.

  ۲۵-۳-سیم تلفن ۳ زوج برای کلیه سالن ها و اتاق ها ساختمان نصب گردد.

  ۲۵-۴- برای کلیه قسمت های حیاط و پارکینگ و راهرو های اصلی سیستم روشنائی سنسوردار (حسگر) نصب شود .

  ۲۵-۵- کلیدها و پریز های کلیه واحدها مدل . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . .  با درجه کیفیت محصول . . . . . . .  می باشد.

  ۲۵-۶- سایز تمام سیم های استفاده شده جهت سیم کشی ساختمان طبق محاسبات مهندس محاسب بوده و ساخت کارخانه . . . . . . . . . . با درجه کیفیت . . . . . . . .  . . . . و طبق جانمائی پلان سیم کشی می شود .

  ۲۶- نکته نهائی :

  ۲۶-۱- پس از اتمام کار و پوشش کامل در صورتیکه کف واحدها و راهرو ها و غیره از سنگ باشد نیاز است که پولیش داده شود .

  ۲۶-۲- یک باربی کیو (منقل کباب) برای پشت بام به همراه داکت و هواکش در نظر گرفته شود .(در صورت وجود تراس نیز این آیتم برای هر تراس اضافه می شود)

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان کرمانشاه

  رنگ آمیزی نما

  نقاشی نما ساختمان

  نقاشی نما بدون داربست

  طراحی حیاط ویلا

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.