×

قرارداد سوله به همراه فایل ویرایش ورد

 • کد نوشته: 14880
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد سوله به همراه فایل ویرایش ورد بسته هستند
 • قرارداد سوله به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ                      فیمابین شرکت   هزینه ساخت کارخانه         به نمایندگی                                     به نشانی                                                                                              تلفن                       که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای                         فرزند                       به شماره شناسنامه                  صادره از                   و به نشانی تلفن                      که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق […]

  قرارداد سوله به همراه فایل ویرایش ورد

  قرارداد سوله

  به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ                      فیمابین شرکت   هزینه ساخت کارخانه         به نمایندگی                                     به نشانی                                                                                              تلفن                       که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای                         فرزند                       به شماره شناسنامه                  صادره از                   و به نشانی

  تلفن                      که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

  ماده یک – موضوع قرارداد

  موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

  ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

  ۲-۱- قرارداد حاضر

  ۲-۲- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .

  ماده سه – مبلغ قرارداد

  بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .

  بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت                 ریال با احتساب وزن تقریبی               کیلوگرم اسکلت معادل          ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

  ماده چهار – نحوه پرداخت    

  ۴۰ درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ                               ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .

  ۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

  ۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

  ۱۰ درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .

  ۱۰ درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

  تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

  ماده پنج – مدت قرارداد

  مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا                 روز و برای تولید اسکلت جمعا               روز کاری تعیین می گردد.

  ماده شش- تعهدات فروشنده

  ۶-۱- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

  ۶-۲- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها  st-37 فولاد مبارکه باشد

  ۶-۳-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه ۸.۸ باشد .

  ۶-۴- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

  ۶-۵- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد

  ۶-۶- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل ۸۰ سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .

  ۶-۷- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود ۳.۲۵ نفوذی ۶۰۱۰ و برای بقیه موارد از الکترود نمره ۴ نوع ۶۰۱۳ استفاده گردد.

  ۶-۸- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .

  ۶-۹- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و              پاک شود .

  ۶-۱۰- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت ۵۰ میکرون انجام گیرد .

  ۶-۱۱- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی

  ۶-۱۲- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)

  ۶-۱۳- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

  ۶-۱۴- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

  ۶-۱۵- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و …. فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

  ۶-۱۶- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، …. ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

  ۶-۱۷- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

  ۶-۱۸- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

  ماده هفت – موارد فسخ قرارداد  

  ۷-۱-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده

  ۷-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

  ماده هشت – نظارت فنی

  کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .

  ۵ درصد از ۱۰ درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و ۵ درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت ۶ ماه قابل پرداخت می باشد .

  تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

  تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول ۲۵ درصد کاهش یا افزایش میباشد .

  ماده نه – حل اختلاف

  چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد ، طراحی آپارتمان مدرن ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .

  ماده ده

  این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

  فروشنده                                                                      خریدار

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان نوساز
  ساخت ویلا لاکچری

  مراحل ساخت یک ساختمان چیست

  هزینه جواز ساخت کرج

  مشارکت در ساخت شهرک اندیشه

  ضوابط شهرداری مازندران

  وال پست لیکا

  اموزش ترکیب رنگ کرم کاهی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.