×

قرارداد ساخت اسکلت بتنی

 • کد نوشته: 4963
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد ساخت اسکلت بتنی بسته هستند
 •  نمونه قرارداد ساخت اسکلت بتنی به گزارش هزینه بازسازی ساختمان : این قرارداد بین آقای ……….به نشانی  ……………و تلفن …طراحی تالار …….که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای…………. فرزند ………… متولد……….به شماره شناسنامه ………… به نشانی ………  و تلفن ……….. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر […]

  قرارداد ساخت اسکلت بتنی

   نمونه قرارداد ساخت اسکلت بتنی

  به گزارش هزینه بازسازی ساختمان این قرارداد بین آقای ……….به نشانی  ……………و تلفن …طراحی تالار …….که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای…………. فرزند ………… متولد……….به شماره شناسنامه ………… به نشانی ………  و تلفن ……….. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد  می گردد.

  ماده ۱ –موضوع قرارداد  :

  موضوع قرارداد عبارتست از اجرای قالب بندی ، آرماتوربندی ، شمع بندی و بتن ریزی ( پخش و ویبره کردن فونداسیون ، دیوارهای حائل ، استخر و حوضچه ها ، تیرها و سقف های تیرچه بلوک و دالهای متصل به آن و هر مکان دیگری که مورد لزوم می باشد .) بر اساس آخرین نقشه های ابلاغی و دستورهای صادره از طرف مهندس ناظر و کارفرما در پروژه                                     واقع در                 دارای پلاک ثبتی                و پروانه ساختمانی شماره

   ماده ۲ –مشخصات فنی :

  ۲-۱- به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، با مهندس ناظر و کارفرما می باشد . ( ساختمان مورد نظر             طبقه می باشد .)

  ۲-۲- قطعات رویه قالب ها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که از هدر رفتن شیره بتن جلوگیری نماید ۲-۳- قالب ها باید از هر گونه آلودگی ، ملات ، مواد خارجی و نظایر اینها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها ، روی سطوح قالب لایه ای نازک و یکنواخت به وجود آید .

  ۲-۴- پیمان باید زمانی قالب را بردارد که بتن بتواند تنش های موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکل های پیش بینی شده تجاوز نکند .

  ۲-۵- عملیات قالب برداری و برچیدن پایه ها باید گام به گام ، بدون اعمال ضریب نیرو و ضربه و طوری باشد که اعضاء تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند .

  ۲-۶- برچیدن پایه های تیرها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد یا پایه های زیر کنسول های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه گاه برچیدده شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچیدن پایه ها را باید متوقف کرد.

  ۲-۷- زمان قالب بندی طبق جدول زیر می باشد :

  دمای مجاور سطح بتن ( سلسیوس )

  شرح

  ۰

  ۸

  ۱۶

  ۲۴ و بالاتر

  نوع قالب بندی

  ۳۰

  ۱۸

  ۱۲

  ۹

  قالب های قائم ، ساعت

  ۱۰

  ۶

  ۴

  ۳

  قالب زیرین ، شبانه روز

  دال ها

  ۲۵

  ۱۵

  ۱۰

  ۷

  پایه های اطمینان ، شبانه روز

  ۲۵

  ۱۵

  ۱۰

  ۷

  قالب زیرین ، شبانه روز

  تیرها

  ۳۶

  ۲۱

  ۱۴

  ۱۰

  پایه های اطمینان ، شبانه روز

  ۲-۸- برای تیرهای با دهانه تا ۷ متر بر داشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از ۷ متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابجایی پایه های اطمینان میسر شود.

  ۲-۹- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد .

  ۲-۱۰- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز ، سخت و پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده ، پوشش های رسی ، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند . مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند .

  ۲-۱۱-آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها ، اسیدها ، قلیایی ها ، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

  ۲-۱۲- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند ، تمیز باشند.

  ۲-۱۳- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند .

  ۲-۱۴- قالب ها باید به نحوی مناسب اندود شوند .

  ۲-۱۵- مصالح بنایی پرکننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.

  ۲-۱۶- قبل از ریختن بتن آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند .

  ۲-۱۷- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند.

  ۲-۱۸- بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن به صورت همگن و در مخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد ، باید مخلوط کن را به طور کامل تخلیه کرد.

  ۱۲-۱۹- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روش هایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی به طور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند . این ضوابط برای کلیه روش های بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ ، تسمه نقاله ، سیستم های بتن پاشی ، چرخ دستی ، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند .

  ۲-۲۰- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد.

  ۲-۲۱- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگرد ها راه یاید .

  ۲-۲۲- بتنی که پس از افزودن آب به آن یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

  ۲-۲۳- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد .

  ۲-۲۴- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب به طور کامل متراکم شود طوری که کاملا میلگردها و اقلام مدفون را در بر گیرد و قسمت های داخلی و به خصوص گوشه های قالب را به خوبی پر کند .

  ۲-۲۵- هنگام بتن ریزی ، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از ۳۰ درجه سلسیوس داشته باشد .

  ۲-۲۶- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها ، آب اختلاط ، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها ، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشند .

  ۲-۲۷- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از ۱۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد .

  ۲-۲۸- برای تامین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرائی باید سطح قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت .

  ۲-۲۹- در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دو غاب خشک شده را از روی آن زدود .

  ۲-۳۰- باید کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

   ماده ۳ – اسناد و مدارک قرارداد

  ۳-۱- قرارداد حاضر

  ۳-۲- آخرین نقشه ها و مشخصات فنی موجود

  ۳-۳- کلیه دستور هایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا مهندس ناظر به پیمانکار ابلاغ می شود .

   ماده ۴ –مدت قرارداد :

  مدت اجرای این قرارداد به مدت           ماه شمسی از تاریخ ابلاغ اجرای کار به پیمانکار می باشد.

   ماده ۵ – تعهدات پیمانکار :  

  ۵-۱-پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

  ۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام داده و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

  ۵-۳- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید .

  ۵-۴- پیمانکار  موظف است کلیه ابزار و ماشین آلات لازم را تدارک و تهیه نماید .

  ۵-۵- پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند استفاده نماید . در صورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

  ۵-۶- پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود.

  ۵-۷- پیمانکار موظف است کلیه شمع ها و مهاربندی های لازم را جهت تامین ایستایی سقف ها خود تهیه نماید.

  ۵-۸- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

  ۵-۹- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ          نقاشی ساختمان               ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

  ۵-۱۰- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

  ۵-۱۱- پیمانکار نمی تواند جهت برش میلگردها از دستگاه  هوا برش استفاده نماید و بایستی حتی المقدور از قیچی استفاده نماید .

  ۵-۱۲- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور به طور مکانیکی  به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد .

  ۵-۱۳- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .

  ۵-۱۴- پیمانکار باید قبل از جایگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که روی آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ کندگیر کننده ، زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .

  ۵-۱۵- پیمانکار موظف است کلیه قالب های فلزی و چوبی را به هزینه خود تهیه نماید.

  ۵-۱۶- پیمانکار موظف است یک دستگاه بتونیر ۳۵۰ لیتری ، یک دستگاه بالایر برقی تک فاز و کلیه وسائل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله ویبراتور و قیچی آرماتور بری و میزکار آرماتور خم کنی ، آچارگوساله ، گاز انبر و در صورت لزوم دستگاه گیوتین برقی را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد .

  ۵-۱۷- مصالح باقیمانده در کارگاه که توسط کارفرما تهیه شده است پس از اتمام عملیات اجرایی موضوع قرارداد متعلق به کارفرما می باشد و پیمانکار ملزم است که آنها را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .

  ۵-۱۸- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت مصالح بیش از حد متعارف به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد گردید .

  ۵-۱۹- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل زباله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .

  ۵-۲۰- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و به طور خلاصه پیمانکار تایید می نماید که هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .

  ۵-۲۱- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .

  ۵-۲۲- هزینه سیم قالب بندی که از نوع ۵/۲ نرم سوخته یزد می باشد به عهده پیمانکار است .

  ۵-۲۳- پیمانکار موظف است کلیه ستون ها را با قالب های فلزی مورد تایید مهندس ناظر و مابقی سطوح را با قالب چوبی از نوع چوب روسی نو قالب بندی بنماید .

  ۵-۲۴- پیمانکار موظف است بتن ستون و ستونچه ها را با بتونیر ۳۵۰ لیتری بسازد و حمل و ریختن بتون نیز به عهده پیمانکار می باشد .

  ۵-۲۵- پیمانکار از بابت تغییرات احتمالی آن در میزان آرماتورها بتن ها و تیرچه ها هیچگونه ادعایی نمی تواند داشته باشد و بنا به تشخیص مهندس ناظر که کاهش و افزایش مقادیر آیتم ها را صلاح می داند می بایستی عملیات را با کیفیت مناسب اجرا نماید .

  ۵-۲۶- کیفیت اجرای اسکلت بتنی از نوع بسیار مرغوب می باشد که این کیفیت شامل موارد زیر است :

  الف – قالب بندی : بایستی قبل از یتن ریزی کلیه کنترل ها از جمله شمع ها ، تراز بودن سطح زیر قالب ها ، شاقول بودن سطح ستون ها و کناره سقف ها ، در محور بودن کلیه قالب ها ، تمیز نمودن داخل قالب ها قبل از بتن ریزی ، بستن کلیه شکاف قالب ها به شکلی که هیچگونه شیره بتن از قالب ها خارج نگردد ، گونیا بودن قطعات قالب ها ( کنترل بسیار دقیق آویز پل ها ) کنترل سطوح افقی قالب ها و دیگر موارد احتمالی مربوط به یک قالب بندی با کیفیت مرغوب رعایت گردد.

  ب. آرماتور بندی : آرماتور بندی بایستی دارای آرایش منظم ، بستن سیم آرماتوربندی یک در میان ، دارای طول و ابعاد دقیق و مطابق نقشه های اجرایی ، دارای اورلب کافی ( طبق نقشه و دستور مهندس ناظر ) دارای خرک به تعداد کافی و برابر با دستور کار ابلاغی از سوی مهندس ناظر ، دارای آرماتور حرارتی به فواصل مساوی و منظم و دارای ادکای کافی طبق نقشه و مشخصات ، دارای اتصالات کافی تیرچه به تیرها و دارای خاموت های منظم طبق نقشه و مشخصات ابلاغی و دارای برشی که حداقل پرت را شامل شود ، باشد .

  ج. بتن ریزی : بتن ریزی بایستی دارای سطح بسیار صاف و منظم ( ماله کش دقیق ) باشد ویبره به اندازه کافی زده شود و به شکلی که عملیات بتن ریزی پرت نداشته باشد ، انجام شود . ( سطوح قالب بندی شده بایستی پس از بازنمودن قالب ها سطحی کاملا صاف و صیقلی داشته باشد .

  ۵-۲۷- زمان بازکردن قالب ها را مهندس ناظر تعیین و ابلاغ خواهد نمود.

  ۵-۲۸- پیمانکار موظف است بتن ستون ها را گونی پیچ نموده و همچنین سطوح سقف ها راگونی بیاندازد و تا مدتی که مهندس ناظر تعیین می کند مرطوب نگاه دارد.

  ۵-۲۹- پیماتکار موظف به جایگذاری داکت ها و رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها و سازه استخر و حوضچه ها می باشد .

  ۵-۳۰- پیمانکار موظف به میلگرد گذاری آویز سقف های کاذب قبل از اجرای هر بتن ریزی می باشد .

  ۵-۳۱- پیمانکار موظف به نصب صفحات فلزی داخل بتن در قسمت هایی که دستور آن توسط مهندس ناظر صادر می شود می باشد .

  ۵-۳۲- پیمانکار موظف به حمل تیرچه و بلوک و آرماتور به طبقات و به محل اجرای کار می باشد و موظف به ساخت بتون ستون ها با بتونیر ( با پیمانه مشخص ) و ریختن آن به داحل ستون ها می باشد .

  ۵-۳۳- پیمانکار بایستی به شکلی قالب بندی و بتن ریری نماید که لبه کلیه سقف هایی که روی هم قرار می گیرند کاملا شاقول و در محور یکدیگر قرار گیرند .

  ۵-۳۴- پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مندرج در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران را رعایت نماید و چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسائل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش های مناسب ، ماسک ، عینک و ….. است .

  ۵-۳۵- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

  ۵-۳۶- تهیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب افراد پیمانکار ، همچنین تهیه و پرداخت هزینه مسکن و وسائل سکونت و غذای افراد پیمانکار به عهده وی می باشد .

  ۵-۳۷- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت مهندس ناظر حق خواهد داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .

  ۵-۳۸- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .

  ۵-۳۹- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سرو صدای کارکرد ماشین آلات و غیره باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود.

  ۵-۴۰- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و یا موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .

  ۵-۴۱- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوع کشور را رعایت نماید .

  ۵-۴۲- پیمانکار موظف است که میخ و گوه و سیم و قطعات اتصالی قالبها را به هزینه خود تهیه نماید .

  ۵-۴۳- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .

  ۵-۴۴- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .

   ماده ۶ –تعهدات کارفرما :

  ۶-۱- کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد .

  ۶-۲- آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد .

  ۶-۳- کارفرما می بایستی قالب بندی آجری فونداسیون را اجرا و تحویل پیمانکار نماید ولی قالب بندی استخر و حوضچه ها که چوبی می باشد به عهده پیمانکار است .

  ۶-۴- کارفرما بتن فونداسیون و سقفها را ، بوسیله بتن کارخانه ای با پمپ و با هماهنگی پیمانکار تحویل می نماید و در مورد ستون ها فقط تهیه شن و ماسه و سیمان به عهده کارفرما است و مابقی عملیات ساخت و حمل و ریختن بتن ستو ن ها به عهده پیمانکار است . کارفرما تیرچه و سفال و میلگرد را در پای کار تحویل پیمانکار خواهد داد.

  ۶-۵- کارفرما سیم آرماتوربندی را بسته به میزان مصرف در اختیار پیمانکار قرار می دهد و پیمانکار موظف است با رعایت حداقل پرت از سیم مذکور استفاده نماید و مجاز به استفاده از سیم آرماتور بندی به عنوان سیم قالب بندی نمی باشد .

  ۶-۶- ابزار ووسایل زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرارداده می شود :

  نردیان ، طناب ، تخته زیرپایی برای کار ، کلیه وسایل ایمنی و حفاظتی ، شیلنگ آب ، گونی به مقدار لازم وسیم آرماتوربندی .

  ۶-۷- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد .

  ۶-۸- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید .

  ۶-۹- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل شروع عملیات احداث نماید .

   ماده ۷ – مبلغ  قرارداد  :

  مبلغ قرارداد از قرار هر متر مربع زیر بنا           ریال می باشد که مبلغ کل آن به میزان              ریال می باشد. که تا ۲۵% قابل افزایش و کاهش می باشد .

  تبصره ( ۱ ) به قیمت های مندرج در ماه شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .

  تبصره ( ۲ ) هیچگونه اضافه بهاء مانند سختی کار ، ارتقاع زیاد ، انحنا ، دهانه های کم یا زیاد ، سوراخ کاری ها ، کنده کاری ها ، حمل بتن و صعوبت ارتفاع و موضوعات دیگر که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .

  تبصره ( ۳ ) قیمت واحد در ماده هفت تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .

  تبصره ( ۴ ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده هفت و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .

   ماده ۸- نحوه پرداخت :

  ۸-۱- پیش پرداخت مبلغ            ساخت ویلا               ریال به عنوان پیش پرداخت پس از امضاء و مبادله قرارداد و استقرار تجهیزات پیمانکار ( شامل : میز آرماتوربندی ، قیچی آرماتوربری ، بتونیر ۳۵۰ لیتری و بالا برقی ) در کارگاه ، در وجه نامبرده پرداخت می شود . در قبال پیش پرداخت چکی به مبلغ                          ریال به عنوان تضمین از پیمانکار اخذ می شود . این چک پس از استهلاک مبلغ آن در صورت وضعیت ها به پیمانکار مسترد خواهد شد.

  ۸-۲- نحوه پرداخت : پرداختهای موقت بر اساس سطوح اندازه گیری شده و در پایان هر مرحله بتن ریزی (فونداسیون و سقف ها ) بر اساس متراژ به شرح زیر می باشد :

  – فونداسیون                      درصد

  – سقف اول                       درصد

  – سقف دوم                       درصد

  – سقف آخر                        درصد

  ۸-۳- از هر یک از ردیف های مذکور مبلغ پیش پرداخت به تناسب کسر خواهد گردید .

  ۸-۴- از هر پرداخت مبلغ ۵% بابت بیمه و ۵% بابت مالیات و ۱۰ % از بابت حسن انجام کار کسر خواهد گردید .

   ماده ۹- حل اختلاف  :

  در صورت بروز هرگونه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار ، موضوع از طریق حکمیت توافق و حل و فصل خواهد گردید . آقای                 به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب می گردد . حکم داور برای طرفین لازم الاجرا است .

  ماده ۱۰- فسخ قرارداد :

  ۱۰-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم مدت برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

  ۱۰-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما میتواند قرارداد را فسخ نماید .

  ۱۰-۳- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

  ۱۰-۴- در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

   ماده ۱۱- دوره تضمین :

  مدت دوره تضمین قرارداد                          ماه پس اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بدون کار انجام شده مبلغ ۱۰%  حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

  این قرارداد در تاریخ                         در                 برگ مشتمل بر ۱۱ ماده و ۴ تبصره بدون خط خوردگی و در سه نسخه تنظیم یافته و سه نسخه دارای ارزش یکسان و حکم واحد را دارند .

   

                پیمانکار                                                        کارفرما

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط پارکینگ قم

  طراحی باغ تخت

  اصول طراحی ویلا مدرن

  آموزش پرسپکتیو در اتوکد

  عکس از پتینه کاری

  طراحی و ساخت ویلا در دماوند

  آموزش اسکیس و راندو حرفه ای

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.