قرارداد دیوار کشی

فرم اداری

فرم اداری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

فهرست مطالب

قرارداد دیوار کشی

به گزارش طراحی نما رومی : ۱– طرفین قرارداد : کارفرما ……..ال اس اف…………….. به شماره شناسنامه ……………….. فرزند …………………… به آدرس …………………………………………………………….. تلفن تماس ………………………

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

پیمانکار : ……………………….. به شماره شناسنامه ………………  فرزند …………………. به آدرس کلاردشت٬ دوراهی رودبارک – اجابیت ٬ ویلا گستر پردیس. تلفن تماس …………………. .

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

۲– موضوع قرارداد : اجرای عملیات دیوار کشی از نوع ……………………. با مصالح …………………………… دستمزد …………… درصدی …………….. با طرح فنی شامل ………………………………………………………..

ads 3

ads 3

۳– محل اجرای قرارداد : اجرای عملیات مربوط واقع در ……………………………………………………………..

lsf min

۴– مقدار یا میزان کار : مساحت (تقریبی/ دقیق) ملک …………………………. و محیط تقریبی عملیات با احتساب

تبلیغات

تبلیغات

ارتفاع ………………………………………………… که به مبلغ تقریبی کل کار برابر است با ……………….. ریال

استخر min

۵– مبلغ قرارداد : طبق توافق طرفین از قراری هر متر مربع ………………………… .

۶– نحوه پرداخت : کارفرما متعهد و ملزم می شود تا در مقاطع زیر نسبت به پرداخت هزینه قرارداد اقدام نماید.

۱– مبلغ ………………… ریال قبل از شروع عملیات. ۲– مبلغ …………………. ریال پس از پیشرفت ۵٠٪ کار.

۳– الباقی هزینه قرارداد پس از متراژ دقیق و محاسبه تسویه کامل گردد.

۷– مدت قرارداد : این قرارداد به مدت ……………………. از تاریخ ……………… الی ……………. اعتبار دارد و پیمانکار موظف به اتمام کار ظرف مدت قید شده می باشد٬ مگر در صورتیکه کارفرما نسبت به تعهدات خود مقصور نماید و توضیح اینکه شرایط جوی هوا در مدت قرارداد تاثیر دارد.

۸– توضیحات : …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارفرما :                                                  پیمانکار :  ویلا پیش ساخته                             گواهان

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ مسکونی

اموزش نقاشی ساختمان اکریلیک

طراحی باغ روستیک

اموزش پرسپکتیو بیرونی

ساخت ویلا با ال اس اف

پتینه پلی استر

هزینه ساخت ویلا سوئیسی

ضوابط طراحی کارخانه مواد غذایی

طراحی و ساخت ویلا در دماوند

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!