فرم اداری

فرم اداری


قرارداد دیوار کشی

۱– طرفین قرارداد : کارفرما ……..ال اس اف…………….. به شماره شناسنامه ……………….. فرزند …………………… به آدرس …………………………………………………………….. تلفن تماس ………………………

پیمانکار : ……………………….. به شماره شناسنامه ………………  فرزند …………………. به آدرس کلاردشت٬ دوراهی رودبارک – اجابیت ٬ ویلا گستر پردیس. تلفن تماس …………………. .

۲– موضوع قرارداد : اجرای عملیات دیوار کشی از نوع ……………………. با مصالح …………………………… دستمزد …………… درصدی …………….. با طرح فنی شامل ………………………………………………………..

۳– محل اجرای قرارداد : اجرای عملیات مربوط واقع در ……………………………………………………………..

۴– مقدار یا میزان کار : مساحت (تقریبی/ دقیق) ملک …………………………. و محیط تقریبی عملیات با احتساب

ارتفاع ………………………………………………… که به مبلغ تقریبی کل کار برابر است با ……………….. ریال

۵– مبلغ قرارداد : طبق توافق طرفین از قراری هر متر مربع ………………………… .

۶– نحوه پرداخت : کارفرما متعهد و ملزم می شود تا در مقاطع زیر نسبت به پرداخت هزینه قرارداد اقدام نماید.

۱– مبلغ ………………… ریال قبل از شروع عملیات. ۲– مبلغ …………………. ریال پس از پیشرفت ۵٠٪ کار.

۳– الباقی هزینه قرارداد پس از متراژ دقیق و محاسبه تسویه کامل گردد.

۷– مدت قرارداد : این قرارداد به مدت ……………………. از تاریخ ……………… الی ……………. اعتبار دارد و پیمانکار موظف به اتمام کار ظرف مدت قید شده می باشد٬ مگر در صورتیکه کارفرما نسبت به تعهدات خود مقصور نماید و توضیح اینکه شرایط جوی هوا در مدت قرارداد تاثیر دارد.

۸– توضیحات : …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارفرما :                                                  پیمانکار :  ویلا پیش ساخته                             گواهان

نویسنده : رضا امیری -*- چک لیست الکتریکی -*- چک لیست مکانیکی -*- چک لیست ساختمان
متن قرارداد کارفرما با مجری
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما