فرم اداری

فرم اداری


فهرست مطالب

قرارداد دیوار کشی

۱– طرفین قرارداد : کارفرما ……..ال اس اف…………….. به شماره شناسنامه ……………….. فرزند …………………… به آدرس …………………………………………………………….. تلفن تماس ………………………

پیمانکار : ……………………….. به شماره شناسنامه ………………  فرزند …………………. به آدرس کلاردشت٬ دوراهی رودبارک – اجابیت ٬ ویلا گستر پردیس. تلفن تماس …………………. .

۲– موضوع قرارداد : اجرای عملیات دیوار کشی از نوع ……………………. با مصالح …………………………… دستمزد …………… درصدی …………….. با طرح فنی شامل ………………………………………………………..

۳– محل اجرای قرارداد : اجرای عملیات مربوط واقع در ……………………………………………………………..

۴– مقدار یا میزان کار : مساحت (تقریبی/ دقیق) ملک …………………………. و محیط تقریبی عملیات با احتساب

ارتفاع ………………………………………………… که به مبلغ تقریبی کل کار برابر است با ……………….. ریال

۵– مبلغ قرارداد : طبق توافق طرفین از قراری هر متر مربع ………………………… .

۶– نحوه پرداخت : کارفرما متعهد و ملزم می شود تا در مقاطع زیر نسبت به پرداخت هزینه قرارداد اقدام نماید.

۱– مبلغ ………………… ریال قبل از شروع عملیات. ۲– مبلغ …………………. ریال پس از پیشرفت ۵٠٪ کار.

۳– الباقی هزینه قرارداد پس از متراژ دقیق و محاسبه تسویه کامل گردد.

۷– مدت قرارداد : این قرارداد به مدت ……………………. از تاریخ ……………… الی ……………. اعتبار دارد و پیمانکار موظف به اتمام کار ظرف مدت قید شده می باشد٬ مگر در صورتیکه کارفرما نسبت به تعهدات خود مقصور نماید و توضیح اینکه شرایط جوی هوا در مدت قرارداد تاثیر دارد.

۸– توضیحات : …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارفرما :                                                  پیمانکار :  ویلا پیش ساخته                             گواهان

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ مسکونی

اموزش نقاشی ساختمان اکریلیک

طراحی باغ روستیک

اموزش پرسپکتیو بیرونی

ساخت ویلا با ال اس اف

پتینه پلی استر

هزینه ساخت ویلا سوئیسی

ضوابط طراحی کارخانه مواد غذایی

طراحی و ساخت ویلا در دماوند

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس