×
×

قرارداد اجرای ساختمان دستمزدی

 • کد نوشته: 14675
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد اجرای ساختمان دستمزدی بسته هستند
 • قرارداد اجرای ساختمان دستمزدی به گزارش بازسازی ساختمان : قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ………………………بین ……………………………. ……………………….که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و …………………………. ………………………………..طراحی نما……………….که در این […]

  قرارداد اجرای ساختمان دستمزدی

  قرارداد اجرای ساختمان دستمزدی

  به گزارش بازسازی ساختمان : قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ………………………بین …………………………….

  ……………………….که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ………………………….

  ………………………………..طراحی نما……………….که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر ٬ به شرح زیر منعقد گردید :

   ماده 1 _ موضوع قرارداد

  موضوع قرارداد عبارتست از :

  اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی )

  محوطه سازی ٬ حصار کشی ٬ راه اندازی و

  تحویل …………………………………………………………………………………………………………………

  اجرای بخش یا بخشهای ……………………………………………………………………………………………….

  شامل : ………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………به استثنای : …………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………

   مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

   ماده 2 _ محل اجرای کار :

  محل اجرای کار واقع در ……………………………….طراحی هتل…………………………………………………….است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

   ماده 3 _ مبلغ قرارداد :

  مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که ٬ با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هر متر مربع زیر بنا ………………………مجموعا به حروف …………………………………………………………………..

  (به عدد ) …………………………………………….ریال است . این مبلغ شامل :

  – دستمزد ٬ تامین نیروی انسانی ٬ تهیه ماشین آلات ٬ ابزار ٬ لوازم و وسایل کار است و فقط تهیه مصالح ساختمانی مصرفی به عهده صاحب کار است .

  – دستمزد و تامین نیروی انسانی است و تهیه ماشین آلات ٬ ابزار ٬ لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی به عهده صاحب کار است .

  این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

  پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است .

  ماده 4 _ نحوه پرداخت :

  مبلغ ( به حروف ) ……………………………………( به عدد ) …………………………………….ریال معادل …………..درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال …………………………………………………..

  ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت میگردد . مواعد بقیه پرداختها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد است .

  ماده 5 _ مدت قرارداد :

  مدت قرارداد …………..ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است . این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

   ماده 6 _ نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های لازم :

  مجری موظف است در دفتر مخصوص ٬ کلیه مصالح مصرفی و ماشین آلات وابزار و وسایلی که توسط صاحب کار به وی یا در کارگاه ساختمان تحویل میشود ثبت نماید . از ماشین آلات و ابزار ٬ به خوبی نگهداری و پس از اتمام کار عینا تحویل صاحب کار دهد .

  جبران خسارت ناشی از عدم نگهداری و مصرف نا صحیح از ماشین آلات ٬ ابزار و وسایل مذکور به عهده مجری است . همچنین مجری موظف است از مصالحی که توسط صاحب کار در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد .

   ماده 7 _ مهندسان ناظر :

  نظارت بر اجرای ساختمان به عهده …………ساخت هتل…………………………………………………….به نشانی : …………………………………………………………………………………………………………..می باشد که از طرف صاحب کار به مجری معرفی شده است . چنانچه بعدا به هر دلیل مهندس ناظر تغییر کند ٬ صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

   ماده 8 _ نحوه اندازه گیری سطح زیر بنا :

  سطوح زیربنای ساختمان ٬ فضاهای ارتباطی ٬ راه پله ها ٬ خرپشته ٬ انباری ها ٬ اتاق نگهبان ٬ اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ٬ زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد ( دست انداز و جان پناه دیوار محسوب نمی شود ) دو سوم سطح آنها جزو زیربنا محسوب می شود سقف ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد یک دوم سطح آنها در محاسبات منظور میگردد .

  حیاط خلوت ٬ نورگیر ٬ هواکش و پاسیو ٬ حداکثر تا شش متر مربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب می شود ٬ چنانچه سطح موارد مذکور بیش از شش متر مربع باشد یک سوم سطح آنها جزو زیربنا محاسبه می شود ٬ ضمنا پیش آمدگی ها ٬ ایوان ها ٬ بالکن های بدون سقف و قرنیز ها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شوند .

  تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد .

  ماده 9 _ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

  اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ٬ شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی ٬ برنامه زمان بندی کلی ٬ نقشه ها و پروانه های ساختمانی ٬ همچنین مشخصات فنی ٬ نقشه ها صورت مجلس ها ٬ توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود .

   ماده 10 _ شرایط  مسولیت ها  اختیارات :

  مسولیت تمامی عملیات اجرایی ٬ فنی و حقوقی موضو قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ٬ تعهدات ٬ اختیارات و مسولیت های طرفیت قراردادبه شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است .

   ماده 11 _ نشانی طرفین قرارداد :

  نشانی صاحب کار :

  نشانی مجری :

  امضای صاحب کار                                                                    امضای مجری / مدیر

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط پارکینگ های عمومی

  طراحی خانه باغ سنتی

  آموزش پرسپکتیو اتاق خواب

  قیمت هر متر مربع ال اس اف

  پتینه کاری ساختمان

  قیمت ساخت ویلا مشهد

  ساخت رستوران در دبی

  طراحی مجتمع مسکونی ویلایی

  آموزش اسکیس معماری ارشد

  طراحی کافی شاپ سنتی

  طراحی نما اصفهان

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.