فرم اداری

فرم اداری


         برگ درخواست مرخصی

تاریخ:

 

کابینت

کابینت

معاونت محترم       

خواهشمند است با مرخصی اینجانب …………………………… از تاریخ ………….  لغایت …………… بمدت ………..

روز  موافقت فرمایید .

              نوع مرخصی درخواستی :               استحقاقی                          استعلاجی                      بدون حقوق
علت درخواست مرخصی بدون حقوق:

امضاء

قسمت تعهد همکار:

اینجانب …………………. تعهد کارهای ایشان را درمدت فوق می­نمایم.                                       امضاء

اظهارنظر مقام مسئول:

 

امضاء

توجه : برای درخواست مرخصی استعلاجی یا بدون حقوق مدارک لازم بایستی همراه این درخواست ارائه گردد.

 

برگ درخواست مرخصی تاریخ:

 

معاونت محترم      

خواهشمند است با مرخصی اینجانب ………………….. از تاریخ …………. لغایت …………… بمدت ……….. روز

موافقت فرمایید .

              نوع مرخصی درخواستی :               استحقاقی                          استعلاجی                      بدون حقوق
علت درخواست مرخصی بدون حقوق:

امضاء

قسمت تعهد همکار:

اینجانب …………………. تعهد کارهای ایشان را درمدت فوق می­نمایم.                                      امضاء

اظهارنظر مقام مسئول:

 

امضاء طراحی آپارتمان

توجه : برای درخواست مرخصی استعلاجی یا بدون حقوق مدارک لازم بایستی همراه این درخواست ارائه گردد.

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
صنعت نقاشی ساختمان

طراحی ویلا قدیمی

ساخت کارخانه گیلان

طراحی و پلان رستوران

طراحی کلاسیک زیبا

پروانه ساخت زمین قولنامه ای

طراحی داخلی منزل

هزینه ساخت سوله ۲۰۰ متری

طراحی ویلا شیبدار

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره