فرم اداری درخواست کالا ورد قابل ویرایش

فرم اداری

فرم اداری


فرم اداری درخواست کالا

به گزارش بازسازی ویلا : درخواست کالا شماره :‌ طراحی رستوران کلاسیک

تاریــخ :    /    /

پیوست:

 

ردیف کد شرح کالا شماره فنی واحد تعداد محل موردمصرف
نام‌وامضاء درخواست‌کننده:

 

تاریخ :

نام‌وامضاء مدیریامعاونت‌مربوطه:

 

تاریخ :

نام‌وامضاء اموراداری :

 

تاریخ :

 

    انبار لطفاً اجناس زیر را به ……………… تحویل و به‌حساب ………………… منظور فرمایید .

 

 

 

 

 

درخواست کالا شماره :‌

تاریــخ :    /    /

پیوست:

  

ردیف کد شرح کالا شماره فنی واحد تعداد محل موردمصرف
نام‌وامضاء درخواست‌کننده:

 

تاریخ :

نام‌وامضاء مدیریامعاونت‌مربوطه:

 

تاریخ : هزینه ی ساخت یک مدرسه

نام‌وامضاء اموراداری :

 

تاریخ :

 

     انبار لطفاً اجناس زیر را به ……………… تحویل و به‌حساب ………………… منظور فرمایید .

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان با شابلون

طراحی ویلا اصفهان

طراحی مدرسه با رویکرد خلاقیت

ساخت کارخانه رب گوجه فرنگی

ضوابط طراحی رستوران بین راهی

طراحی کلاسیک اشپزخانه

مجوز ساخت ساختمان در باغ

مشارکت در ساخت پردیس

طراحی داخلی اتاق خواب مستر

ساخت سوله شیراز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!