فرم اداری ارسال صورت حساب

فرم اداری

فرم اداری


فرم اداری ارسال صورت حساب

 

معاونت محترم مالی واداری :

باسلام ،

بپیوست صورت‌حسابها و اسناد هزینه که به تایید این مدیریت رسیده‌است جهت اقدام مقتضی به‌حضور ارسال می‌گردد :

 

 

شماره شرح صورتحساب ملاحظات وسایرضمایم
شماره تاریخ
نام وامضاء مسئول تدارکات طراحی اپارتمان

 

 

 

نام وامضاء مدیریت منابع انسانی

 

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما