عکس مدرسه | عکس طراحی مدرسه | عکس طراحی داخلی مدرسه

14. 1Hangzhou Gudun Road Primary School GLA

فهرست مطالب

عکس مدرسه

به گزارش طراحی نما رومی : #مدرسه ۲۰ پلان مدرسه با طراحی مدرن و خلاقانه فرمت JPG

 

 عکس پروژه مدررسه
عکس پروژه مدررسه

1. 2Lishin Elementary School Library TALI DESIGN1. 3Lishin Elementary School Library TALI DESIGN10. 1School in Port Skop10. 2School in Port Skop10. 3School in Port Skop11. 1The French International School of Beijing Jacques Ferrier Architecture11. 2The French International School of Beijing Jacques Ferrier Architecture11. 3The French International School of Beijing Jacques Ferrier Architecture12. 1Fênix Arquitetura Nacional12. 2Fênix Arquitetura Nacional12. 3Fênix Arquitetura Nacional13. 1Marlborough Primary School Dixon Jones13. 2Marlborough Primary School Dixon Jones13. 3Marlborough Primary School Dixon Jones14. 1Hangzhou Gudun Road Primary School GLA14. 2Hangzhou Gudun Road Primary School GLA14. 3Hangzhou Gudun Road Primary School GLA15. 1Agricultural School Bella Vista CODE15. 2Agricultural School Bella Vista CODE15. 3Agricultural School Bella Vista CODE16. 1Daishan Primary School ZHOU Ling Design StudioDaishan Primary School ZHOU Ling Design Studio16. 2Daishan Primary School ZHOU Ling Design StudioDaishan Primary School ZHOU Ling Design Studio16. 3Daishan Primary School ZHOU Ling Design StudioDaishan Primary School ZHOU Ling Design Studio17. 1Ivanhoe Grammar Senior Years Science Centre McBride Charles Ryan17. 2Ivanhoe Grammar Senior Years Science Centre McBride Charles Ryan

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ روباز

آموزش نقاشی ساختمان در تهران

طراحی باغ سیصد متری

آموزش جامع پرسپکتیو به زبان فارسی

سازه ال اس اف در اهواز

پتینه خانم غلامحسینی فر

هزینه ساخت ویلا در زیباکنار

طراحی کارخانه نوشابه سازی

طراحی ساخت ویلا چوبی

17. 3Ivanhoe Grammar Senior Years Science Centre McBride Charles Ryan18. 1Bamboo Sports Hall for Panyaden International School Chiangmai Life Construction18. 2Bamboo Sports Hall for Panyaden International School Chiangmai Life Construction18. 3Bamboo Sports Hall for Panyaden International School Chiangmai Life Construction19. 1Elite English Training School B.L.U.E. Architecture Studio19. 2Elite English Training School B.L.U.E. Architecture Studio19. 3Elite English Training School B.L.U.E. Architecture Studio2. 1Ratchut School Design in Motion2. 2Ratchut School Design in Motion2. 3Ratchut School Design in Motion20. 1Ruyton Girls School Woods Bagot20. 2Ruyton Girls School Woods Bagot20. 3Ruyton Girls School Woods Bagot3. 1Skovbakke School CEBRA3. 2Skovbakke School CEBRA3. 3Skovbakke School CEBRA

4. 1Schoolgarden De Buitenkans ROAD Architecten
Praktijkschool Da Vinci College, ontwerp door RO&AD architecten

4. 2Schoolgarden De Buitenkans ROAD Architecten4. 3Schoolgarden De Buitenkans ROAD Architecten5. 1Glassell School of Art Steven Holl Architects5. 2Glassell School of Art Steven Holl Architects5. 3Glassell School of Art Steven Holl Architects6. 1Astronomical Park of Zhenze High School Specific Architects Unit Architects6. 2Astronomical Park of Zhenze High School Specific Architects Unit Architects6. 3Astronomical Park of Zhenze High School Specific Architects Unit Architects

7. 1Secondary School in Cabrils Josep Val Ravell Arnau Solé Simón
Josep Val – VSarquitectura

7. 2Secondary School in Cabrils Josep Val Ravell Arnau Solé Simón7. 3Secondary School in Cabrils Josep Val Ravell Arnau Solé Simón

8. 1School of Alfa Omega RAW Architecture
photography by Eric Dinardi

8. 2School of Alfa Omega RAW Architecture8. 3School of Alfa Omega RAW Architecture9. 1School Extension La Fontaine LT2A9. 2School Extension La Fontaine LT2A9. 3School Extension La Fontaine LT2A

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!