×

شرایط خصوصی تأمین کالا ساخت

 • کد نوشته: 14699
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای شرایط خصوصی تأمین کالا ساخت بسته هستند
 • شرایط خصوصی تأمین کالا ساخت به گزارش طراحی مطب : این شرایط خصوصی , در توضیح موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه […]

  شرایط خصوصی تأمین کالا ساخت

  شرایط خصوصی تأمین کالا ساخت

  به گزارش طراحی مطباین شرایط خصوصی , در توضیح موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

  بند ۷-۳-۲- حذف می شود :

  ماده ۱۰.

  • زبان مدارک فنی کار , ….. نقاشی ساختمان ……….. است .
  • زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر , …………………. است .

  ماده ۱۳-۱.

  1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ………………. است .
  2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ………………… است .

  ماده ۱۳-۲- شرایط آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۱۵-۳- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  1. هزینه بیمه نامه های ……………………. به عهده …………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۱۶-۳- مدت اعتبار بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۱۸-۱- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۲۵-۳- موعد تحویل نقشه های طبق ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما , ………………. است .

  ماده ۲۸-۲- در شرایط زیر , پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا شب است .

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۳۸-۱- نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران , یا گروه هایی اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۳۸-۲- سایر هماهنگی های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در ماده ۳۸-۱ , به روش های زیر صورت می گیرد :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۳۸-۳- سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما , و یا گروه های اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار , عبارتند از :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۴۷ .

  حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره ی آن به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۴۸ .

  1. مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. نحوه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین آلات ساختمانی و ابزار پیمانکار , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۲-۸-۸- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۵۲ است .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۳-۷-۱- میزان کسور حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۳-۸- به ازای هر ۳۰ روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ………………… , به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار , به وی پرداخت می شود .

  ماده ۵۴-۳-۲- به عنوان جبران هزینه های بالاسری پیمانکار , برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط , ………………… درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار , به وی پرداخت می شود .

  ماده ۵۵ . نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۶-۱-۴- در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۶-۱-۵- ( عدم شمول تعدیل به پیمان , یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ) .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۷-۱-۱- پیمانکار , موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما , به هزینه خود و به نام کارفرما , دریافت و تسلیم کند :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۶۰-۵- شرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد کارفرما , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۶۱-۱- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ……………….. روز است .

  ماده ۶۵-۳- برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۶۶. در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر , به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  نماینده کارفرما                                                                                        نماینده پیمانکار

  نام و نام خانوادگی                                                                                   نام و نام خانوادگی

   

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط پارکینگ شهرداری شیراز

  طراحی باغ اتلیه
  وال پست افقی چیست

  آموزش گام به گام پرسپکتیو

  هوشمند سازه ال اس اف

  پتینه مبلمان
  هزینه ساخت ویلای ۵۰ متری

  آموزش اسکیس تبریز

  نویسنده : رضاامیری

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.