فرم اداری

فرم اداری


شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره …… مورخ ………. بر این پیمان حاکم است.

ماده۱۷-الف- پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد …..طراحی کلاسیک…… نفر/ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر به کار گمارد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۱۸- ب- آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار …….. روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن به شرح زیر است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۱۸-ه- گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۰- الف- کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۰- ب و ۲۰- ز- کارفرما، به شرح زیر مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۰- ه- پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۰- ح- پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۱-ج- قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۱- و- چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۲- الف- شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۲- ح- شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۴- ب- پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۸- الف- پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۹- ه- تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۲- ج- هزینه انجام آزمایشهای زیر به عهده پیمانکار است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۵- دریافت وجوه سپرده تضمن حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره …………….. مورخ ……….طراحی تالار …………. هیات وزیران، است.

ماده۳۶- میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ………………… مورخ …………………. هیات وزیران است.

ماده۳۸- الف- میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۸- ب- کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۸- ه- کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۹- ب- پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۴۷- د- ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۴۹- ب- هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۵۰- الف- در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

ماده۵۰- ب-۶- خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان(ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود.

……………………………………………………نما رومی…………………………………………………………..

 

نماینده کارفرما                                                                                                        نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                                                                                   نام و نام خانوادگی

امضا                                                                                                                        امضا

قرارداد مهندس ناظر
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما