سوابق ارزیابی تامین کنندگان پس از انجام معامله

فرم اداری

فرم اداری


سوابق ارزیابی تامین کنندگان پس از انجام معامله

به گزارش هزینه بازسازی ویلا

ردیف کیفیت محصول گواهی

ISO

سایر استانداردها قیمت نحوه دریافت وجه زمان تحویل امکانات تامین­کننده وتخصص مدیران سابقه همکاری باشرکت سابقه کار معیارهای  منطقه­ای نحوه ارائه خدمات پس از فروش جمع رتبه شماره فرم :

و تاریخ ارزیابی

۱                            
۲                            
۳                            
۴                            
۵                            
۶                            
نام و امضاء تصویب کننده طراحی اپارتمان ۸۰ متری

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان طرح دار

طراحی ویلای ارزان قیمت

ساخت کارخانه لبنیات

طراحی رستوران تهران

طراحی کلاسیک ساختمان

پروانه ساخت زمین کشاورزی

طراحی داخلی مغازه

گچ گیپتون

هزینه ساخت سوله ۲۰۰ متری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!