دستور کار نازک کاری

دستور کار نازک کاری


دستور کار نازک کاری

دستور کار نازک کاری بدینوسیله به مالک/مجری محترم ملک پلاک ثبتی ………………. آقای/ خانم…………………و مجری ساختمان آقای……………به شماره پروانه………. به آدرس ملک:……………………………………………………. ابلاغ می گردد:

کابینت

کابینت

 • حفظ درختان موجود در ملک اعم از اینکه در جواز ذکر شده باشد ویا خیر الزامیست.
 • رعایت مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان(عایق حرارتی)که اهم آن شامل:

الف- اجرای پنجره های عایق حرارتی(Upvc)همراه با شیشه های دوجداره

ب-اجرای لایه عایق داخل دیوار توسط فوم و موادی مانند آن ویا استفاده از مصالح صنعتی که عایق بودن آن مورد تایید مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن قرار گرفته باشد مثل لیکا، درای وا­لهاو… الزامیست.

 • انجام اسکوپ سنگهای نما و در صورت نازک بودن سنگها، پیج کردن آنها موکداً وموکداً الزامیست.
 • پیج کردن درپوشهای روی دیوارهای حیاط،جان پناه یا دست­انداز­بام وخرپشته موکداً الزامیست.
 • بالا بردن دودکشها های شومینه­ها،­ شوفاژخانه­ها و کلاًتمام دودکشهای بام باندازه حداقل ۲ متر بالاتر از دیوار دست انداز بام و گذاشتن درپوش مناسب بر روی دودکشها موکداً الزامیست.
 • الزاماً میبایست فاصله میله های عمودی نردها های راهپله­ازهم حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد و ارتفاع نرده پله بایدحداقل ۹۰ سانتمتر از روی هر پله باشد.
 • اجرای دریچه ورودی هوای تازه به داخل واحد و نصب وسایل تهویه هوا در داخل واحدها و گذاشتن دودکش مناسب برای پکیجها، ابگرمکن­ها و شومینه­ها هم ازنظر قطر وهم از نظر مستقیم بودن که مکش لازم را دشته باشد، الزامیست.
 • سقفهای شیشه ای وهمچنین قسمتهای از نما که از شیشه کار شده است الزاماً بایستی از جنس شیشه ایمن­و سکوریت (مقاوم در برابر حریق و در برابر ضربه) باشند که در صورت بروز حادثه باعث آسیب و صدمه نشود.
 • در سقفهای شیب دار باید ا­لزاماً تجهیزات و موانع لازم جهت ایجاد دست انداز و جلوگیری از ریزش برف به پایین(جهت حفظ ایمنی رهگذران وافراد در حال عبور از زیر این سقفها) و همچنین دست انداز و جای پا لازم جهت تامین ایمنی کارگران مشغول کار روی اینگونه سقفها ایجاد و نصب شود.
 • سنگهای کف پله ها،حیاط، پارکینگ و کلیه مکانهایی که عبور افراد از آنجاها صورت می گیرد الزاماً می بایست کاملاً افقی و از جنسی بوده که به هیچ وجه لغزنده نباشد و در صورت لزوم الزاماً میبایست تیشه ای شوند ساخت ویلا با ساندویچ پانل که اصطکاک لازم جهت تامین ایمنی افراد عبور کننده تامین شود.
 • ارتفاع دست اندازهای بالکن ها و تراسها حداقل میبایست ۱۳۰ سانتیمر از کف تمام شده بالکن باشد.
 • آسانسور الزاماً بایستی مجهز به برق اضطراری بوده و تمام تجهیزات مکانیکی و الکتریکی آن قبل از استفاده به تایید اداره محترم استاندارد رسیده و کارفرما و یا مالک ساختمان مکلف به بیمه نمودن آنمیباشد.
 • اجرای سنگ کاری در هوای سرد زیر ۷­درجه سانتی­گراد موکداً ممنوع است دستور کار نازک کاری و سنگهایی که در دمای زیر ۷درجه اجرا شده باشند میبایست تخریب شده و مجدد اجرا شوندزیرا اجرای سنگ در این شرایط مانع از چسبندگی سنگها به ملات می شود.
 • نصب تجهیزات و لوله کشی جهت اطفاء حریق الزامی است.
 • راهای خروج تعبیه شده در ساختمان و راهروها همگی مجهز به تجهیزات اطفاء حریق و ضد حریق بوده و باز شوها و راههای خروج باید از لحاظ تعداد به اندازه مورد نیاز بوده و تمام آنها با درهای مقاوم دربرابر حریق از نوع تایید شده، محافظت شوند و همچنین راههای دسترسی و خروج باید کاملا آزاد و بدون مانع باشند.
 • درب ها نباید از ۹۰ سانتیمتر کوچکتر باشندو در دربهای دولنگه، دست­کم یکی از لنگه ها بایددارای حداقل ۸۰ سانتیمتر عرض مفید باشد.
 • عرض راهپله نباید کم و زیادشود وحداقل عرض آن ۱۱۰ سانتیمتر و دستکم ۲۰۵ تا سقف بالای خود ارتفاع داشته باشد و بین هردوپاگرد متوالی، حداکثر فاصله قائم ۳۷۰ سانتیمتر باشد.
 • ارتفاع هر پله حداکثر ۱۸ سانتیمتر و حداقل ۱۰ سانتیمتر باید باشد و کف هر پله باید حداقل ۸ سانتیمتر پاخور و حداکثر ۲ درصد شیب داشته باشد.
 • پلکانهای خروجی و دسترس و به عبارتی تمام پلکانهای ساختمانا لزاماً می بایست در صورت امکان در هر دو طرف و در صورتی که یک طرف دیوار است، در طرف دیگر نرده دست انداز نصب شود.
 • روشنایی راهای خروج باید به گونه ای تنظیم و نصب شود طراحی رستوران که در هر موقعی از شبانه روز، روشنایی بطور مداوم و پیوسته برقرار باشد و حداقل شدت روشنایی در سطح کف راهرو ها باید هیچ نقطه از گوشه ها ، تقاطع دیوارها یا راه­پله ها ، پاگردهاو راهای خروجی نباید کمتر از ۱۰ لوکس باشد و همچنین برق آن میبایست از منبع مداوم و مطمئن تامین شود.
 • در پله های اصلی حداقل اندازه عمق کف ۲۸ سانتیمتر و ارتفاع پله به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین۶۳ سانتیمتر تا ۶۴ باشد.
 • در پله دسترسی اصلی ساختمان، حداقل عرض پله مستقیم ۱۰۰سانتیمتر و حداقل عرض پله ای که دارای گردش یاپاگرد باشد۱۲۰ سانتیمتر میباشد.
 • مصالح مصرفی در پلکان اصلی ساختمان باید از جنس مقاوم در برابر حریق باشد.
 • حداقل ارتفاع غیر سرگیر پلکانهادر تمام طول مسیر ۲۰۵ سانتیمتر باید باشد.
 • پلکانهای اصلی نباید با تجهیزاتی مثل شیرآب، جعبه آتش نشانی و … مسدود شده و یا عرض آن تقلیل یابد.
 • در محلهایی که اختلاف سطح آنها نسبت به هم از ۷۰ سانتیمتر بیشتر است بایدتوسط جان پناه یا دست انداز در کنار این سطوح از احتمال سقوط افراد ممانعت نمود.
 • ارتفاع دست انداز بالکنها و تراسها تا ارتفاع ۵/۱۰ متر ، ۹۰ سانتمتر و از ارتفاع بیش از ۵/۱۰ متر ،۱۱۰ سانتیمتر میباشد.
 • ارتفاع دست ا­ندازها یا جانپناه های شیب دار ( مایل ) پله ها باید ازلبه پله ۹۰ سانتیمتر باشد.
 • فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز نباید بیش از ۱۵ سانتیمتر باشدو حداقل می بایست ۱۱ سانتیمتر باشد.
 • استفاده از شیشه ایمن و نشکن و ضد حریق در جانپناه ها و سایر قسمتهای ساختمان که در آن شیشه به هراندازه و قطعی بکار رفته است الزامی است(البته اجرای زیر سازی و تمهیداتی که امنیت و ایمنی لازم را تامین میکندمطابق نقشه های مصوب و تایید شده نازک کاری موکاً الزامیست).
 • تاسیسات آسانسور باید در محفظه ای ایستا و مقاوم در برابر حریق و مطمئن برای استفاده ساخته شوند که استفاده از آن خطری برای مسافران نداشته باشد.
 • مصالح سازنده کف پیاده روهای جلوی ملک و معابر کف پارکینگ و تمام محل های تردد داخل ساختمان اعم از پلکانها ، حیاط پارکینگ ، بام کنار استخرها و … باید الزاما از جنس مصالح غیر لغزنده باشد.
 • در فضاهای مثل حمام ، دستشویی و آشپزخانه الزاماً میبایست فضایی با حداقل مساحت ۱۸/۰ ساننتیمتر جهت تهویه طبیعی و در صورت عدم امکان، تجهیزات تهویه مکانیکی نصب شود و در صورت استفاده از پکیج، الزاما از نوع فن دار بوده و دریچه ورودی هوای تازه به داخل واحد، علاوه بر تجهیزات تهویه مکانیکی تعبیه شود.
 • حداقل­ها و حداکثرهای لازم­ جهت عرض­ دربها،­ ارتفاع­نصب­ کلیدها­و پریزها، برای استفاده معلولین ، سالمندان و ناتوانان جسمی الزاماً باید رعایت شود.

مالک                                                                مجری                                                              ناظر

رونوشت:

۱- شهرداری محترم منطقه ۸ تهران بزرگ جهت اطلاع و  ثبت در پرونده

۲- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

۳- ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۸ تهران بزرگ جهت اطلاع و  ثبت در پرونده و پیگیریهای لازم

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

دکوراسیون داخلی کافه قنادی

جزئیات وال پست

بتن اکسپوز کف حیاط

طرح بتن اکسپوز

نقاشی ساختمان در نصیرشهر

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

  1. چک لیست ساختمان
  2. چک لیست عملیات مکانیکی
  3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره