دفتر معماری

دفتر معماری


برنامه فیزیکی موزه گیاهشناسی

برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش پژوهشی

 

متراژ کل تعداد متراژ(مترمربع) سرانه(مترمربع) ظرفیت ریزفضا

 

 

نام فضا
 

 

 

 

۸۱۳/۷۲

۱ ۶۰۰ ۱/۵ ۴۰۰ سالن  

 

 

 

آمفی تئاتر

۱ ۳۰ صحنه
۱ ۶/۷۲ ۲/۲۸ ۳ اتاق گریم
۱ ۳۰ ۵ ۶ اتاق تعویض لباس
۱ ۹ ۹ ۱ اتاق کنترل
۱ ۱۰ ۵ ۲ اتاق نوروصدا
۸ ۴ ۴ ۱ سرویس بهداشتی
۱ ۱۰۴ ۰/۲۶ ۴۰۰ لابی
۱ ۱۰ انبار آرشیو
 

 

 

 

۶۶۸

۱ ۴۰۰ ۴ ۱۰۰ سالن مطالعه  

 

 

کتابخانه

۱ ۱۲ ۶ ۲ اتاق مسئول کتابخانه
۱ ۴۶ ۲/۳ ۲۰ نشریات
۱ ۴ ۴ ۱ سرویس بهداشتی کارمندان
۱ ۲۰ ۲ سرچ و برگردان
۱ ۲۰ ۱ پذیرش و امانت
۱ ۱۵۰ مخزن کتاب
۴ ۴ ۴ ۱ سرویس بهداشتی عمومی
 

۵۱

۱ ۳۰ ۲ اتاق مسئول سایت  

سایت کامپیوتر

۱ ۲۳ ۲/۳ ۱۰ سالن سایت
۲ ۴ ۴ ۱ سرویس بهداشتی
۲۰۰ ۱ ۲۰۰ هرباریوم

فروشگاه معماری

نام فضا ریزفضا ظرفیت سرانه(مترمربع) متراژ( مترمربع) تعداد متراژ کل
 

کارگاه

کارگاه ۱۲ ۴ ۴۸ ۱ ۵۷
رختکن ۶ ۵/۱ ۹ ۱
 

گارگاه

کارگاه ۱۲ ۶ ۷۲ ۱ ۸۹
رختکن ۶ ۵/۱ ۹ ۱
سرویس بهداشتی ۱ ۴ ۴ ۲
 

آزمایشگاه

آزمایشگاه ۱۲ ۲ ۲۴ ۱ ۳۳
رختکن ۶ ۵/۱ ۹ ۱
آزمایشگاه عصاره گیری آزمایشگاه ۱۲ ۲ ۴۱ ۱ ۵۰
رختکن ۶ ۵/۱ ۹ ۱
آزمایشگاه خاک آزمایشگاه ۱۲ ۲ ۴۱ ۱ ۵۰
رختکن ۶ ۵/۱ ۹ ۱
کلاس تئوری ۲۰ ۳۰ ۲ ۶۰
سمعی بصری ۲۰ ۳۰ ۲ ۶۰
 

اتاق اساتید

اتاق استراحت ۶

 

۱۶ ۱ ۲۰
سرویس بهداشتی ۱ ۴ ۱
 

سرویس بهداشتی

۱ ۴ ۹ ۳۶
انبار ۱۸ ۱ ۱۸
فروش بذر ۱ ۲۰ ۱ ۲۰

برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش آموزشی

برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش نمایش

نام فضا ریزفضا ظرفیت سرانه(مترمربع) متراژ( مترمربع) تعداد متراژ کل
گالری گالری موقت ۳۰۰ ۱ ۸۰۰
گالری دائم ۵۰۰ ۱
اتاق باغبانها ۲۰ ۲۰
اتاق مدیریت داخلی موزه ۲۰ ۲۰
اتاق کنترل دوربینهای مدار بسته ۱۴ ۱۴
 

 

لابی

لابی ۲۸۰  

 

۳۴۹

اتاق نگهبانی وبلیط فروشی ۱۴
سرویس بهداشتی آقایان ۲۴
سرویس بهداشتی خانم ها ۲۴

طراحی مهدکودک

نام فضا ریزفضا ظرفیت سرانه(مترمربع) متراژ( مترمربع) تعداد متراژ کل
مدیر موزه اتاق رئیس ۱ ۳۰ ۳۰ ۱ ۴۳
اتاق منشی ۱ ۹ ۹ ۱
سرویس بهداشتی ۱ ۴ ۴ ۱
معاونت ۱ ۲۵ ۲۵ ۱ ۲۵
امورمالی ۲ ۶ ۱۲ ۱ ۱۲
دبیرخانه ۲ ۸ ۱۶ ۱ ۱۶
بایگانی ۲ ۸ ۱۶ ۱ ۱۶
ابدارخانه ۱ ۱۲ ۱۲ ۱ ۱۲
مسئول کل هماهنگی فعالیت های موزه ۱ ۱۰ ۱۰ ۱ ۱۰
مسئول برنامه ریزی فعالیت نمایشگاهی ۱ ۱۰ ۱۰ ۱ ۱۰
سالن جلسات ۲۰ ۳ ۶۰ ۱ ۶۰
حراست اتاق حراست ۱ ۱۰ ۱۰ ۱ ۴۲
اتاق کنترل تصویری ۲ ۱۶ ۳۲ ۱
نمازخانه اقامه نماز ۱۰ ۵/۱ ۱۵ ۲ ۳۸
وضوخانه ۲ ۵/۱ ۴ ۲
سرویس بهداشتی آقایان ۱ ۴ ۴ ۴ ۱۶
سرویس بهداشتی خانم ها ۱ ۴ ۴ ۴ ۱۶
اتاق اداری ۱ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸۰
کارشناسی موزه ۱ ۱۰ ۱۰ ۱ ۱۰
کارشناسی گیاهان ۲ ۱۰ ۲۰ ۱ ۲۰

برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش اداری

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ کامیون

طراحی باغ ویلا جدید

طراحی ویلاهای مدرن در شمال

آموزش پرسپکتیو ۱ نقطه ای

عکس پتینه برجسته

قیمت ساخت ویلا در لواسان

آموزش اسکیس داخلی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس