خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

بازسازی ایستگاه راه آهن

بازسازی ایستگاه راه آهن


بهسازی و بازسازی ایستگاه راه آهن

نوسازی ساختمان بهسازی و بازسازی ایستگاه راه آهن باید هر چند سال یکبار برای بالا بردن سطح کیفیت تجهیزات و خدمات ارائه شده، صورت گیرد. ایستگاه راه آهن شامل بخش های مختلفی از جمله باجه بلیط فروشی، سالن انتظار مسافران، سرویس های بهداشتی، محوطه پارکینگ، اتاق مدیریت و پرسنل و سکوی ورود قطار می باشد.

جهت بازسازی با ما در ارتباط باشید.

بازسازی ایستگاه راه آهن
بازسازی ایستگاه راه آهن

برای بالا بردن سطح خدمات ارائه شده در تعمیرات ایستگاه راه آهن می توان به اضافه کردن فروشگاه های سوپرمارکت، رستوران ها و همچنین کافی شاپ اشاره کرد. بازسازی ایستگاه راه آهن یکی از اموری است، که باید زیر نظر متخصصان این امر صورت گیرد. در بخش های دیگر، بازسازی و بهینه سازی آن باید در رابطه با ارائه خدمات به مردم صورت گیرد.

نوسازی ایستگاه راه آهن
نوسازی ایستگاه راه آهن

تعمیر و یا تعویض آسفالت محوطه پارکینگ یکی از مراحل بازسازی در ایستگاه راه آهن می باشد، که باید برای جلوگیری از ایجاد آسیب در خودروها انجام شود. همچنین سرویس های بهداشتی که باید از استانداردهای کافی در سیستم تهویه و امکانات بهداشتی برخوردار باشد. سالن های انتظار نیز باید مجهز به صندلی های مناسب و راحت برای انتظار کوتاه مدت مسافران باشند.

تعمیرات ایستگاه راه آهن
تعمیرات ایستگاه راه آهن

در نوسازی ایستگاه راه آهن، با ایجاد فروشگاه های سوپر مارکت می توان به تامین نیازهای مراجعه کنندگان پرداخت. رستوران ها و کافی شاپ ها نیز از دیگر خدماتی است که به حفظ رفاه مسافران کمک زیادی خواهد کرد.

تعمیرات ایستگاه راه آهن
تعمیرات ایستگاه راه آهن

باجه های بلیط فروشی در بازسازی ایستگاه راه آهن باید به گونه ای طراحی شوند، تا از ایجاد ازدحام و شلوغی در مقابل باجه جلوگیری شود.

هزینه بازسازی ایستگاه راه آهن

با توجه به اینکه ایستگاه های راه آهن زیر نظر دولت فعالیت می کنند، هزینه های بازسازی خود را از آن تامین خواهند کرد. بازسازی ایستگاه راه آهن به بودجه های بسیار بالایی نیازمند است، که با توجه به میزان هزینه های مورد نیاز تعیین می گردد.

هزینه بازسازی ایستگاه راه آهن
هزینه بازسازی ایستگاه راه آهن

کلام آخر بازسازی ایستگاه راه آهن

ایستگاه های راه آهن مکانی است برای انتقال مسافران، بنابراین باید به امکانات رفاهی و برطرف کردن نواقص آن توجه ویژه ای داشت.

(قیمت رنگ پلاستیک)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (32045) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (32045) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!