×

اصول ایمنی ساختمان | ایمنی ساختمان hse | الزامات ایمنی ساختمان

 • کد نوشته: 11465
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای اصول ایمنی ساختمان | ایمنی ساختمان hse | الزامات ایمنی ساختمان بسته هستند
 • ایمنی در کارگاه های ساختمانی به گزارش قیمت ساخت ویلا : ایمنی در کارگاه های ساختمانی اصول ایمنی ساختمان الف: مصون و محفوظ بودن، اصول ایمنی ساختمان سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرا دی که به نحوی درمحیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند. ب: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کلیه افرادی […]

  اصول ایمنی ساختمان | ایمنی ساختمان hse | الزامات ایمنی ساختمان

  ایمنی در کارگاه های ساختمانی

  به گزارش قیمت ساخت ویلا : ایمنی در کارگاه های ساختمانی اصول ایمنی ساختمان الف: مصون و محفوظ بودن، اصول ایمنی ساختمان سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرا دی که به نحوی درمحیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند.

  ب: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی (تاشعاع مؤثر) کارگاه ساختمانی، طراحی ویلا در کردان عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند.

  ایمنی عملیات ساختمانی

  عملیات ساختمانی عبارت است از:

  تخریب، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پی سازی، احداث ، توسعه، تعمیر اساسی وتقویت بنا، خاکبرداری،

  خاکریزی، تسطیح زمین و ساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاه ها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی.

  طرح ایمنی ساختمان

  طرح ایمنی ساختمان مهندس ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید.

  منظور از ایمن و غیرایمن چیست؟

  اصول ایمنی ساختمان یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می‌شود که احتمال خطر مرگ، پلان ایمنی ساختمان مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می‌کنند در حد قابل قبول پایین باشد آیین نامه ایمنی ساختمان تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی صاحب کار شخصی است ایمنی ساختمان hse حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول می‌‌نماید کارشناس ایمنی ساختمان و یا خود راساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود برطبق مقررات قانون کار بکاری گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می‌‌گردد.

  ایمنی در کارگاه‌

  ایمنی در کارگاه‌

   تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی

  کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی برطبق مقررات قانون کار و به حساب خود بکار می‌‌گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی، پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد.

  اصول ایمنی ساختمان

  قبل از شرع عملیات ساختمانی مربوط به تاسیس کارگاه‌های جدید یا توسعه کارگاه‌های موجود، باید طبق ماده ۸۷ قانون کار، نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تایید به واحد کار و امور اجتماعی محل ارایه گردد. مسئولیت اجرای مقررات این آیین نامه براساس مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار برعهده کارفرماست. هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان کار را کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات این آیین نامه در کارگاه خواهد بود. هرگاه صاحب کار اجرای قسمت‌های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، ساخت تالار عروسی مسئول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکارانی که به طور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعالیت هستند، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نمایند و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود. هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، ایمنی در کارگاه های ساختمانی کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. اصول ایمنی ساختمان کارشناس ایمنی ساختمان کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد. کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و علایم هشدارنده که در شب و روز قابل رویت باشد، آیین نامه ایمنی ساختمان در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است. طرح ایمنی ساختمان هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، پتینه کلاسیک کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد. (ماده‌ ۷،آ. ح.ک. س‌)

  hse

  hse

   ج-اطلاع رسانی حوادث

  – کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا نقص عضو را کتباً و در اسرع وقت و قبل از آنکه علایم و آثار حادثه از بین رفته باشد، آیین نامه ایمنی ساختمان به واحد کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد. (ماده‌ ۸،آ. ح.ک. س‌)

  -کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه سازمان تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارایه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید. (ماده‌ ۹،آ. ح.ک. س‌)

   د-شرع عملیات

  محصور سازی کارگاه

  – کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و علایم هشدارنده که در شب و روز قابل رویت باشد، اصول ایمنی ساختمان در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است. (ماده‌ ۱۰،آ. ح.ک. س‌)

  قرار دادن و انبار کردن وسایل کار، مصالح ساختمانی و نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام این امر برای مدت موقت و محدود اجتناب‌ناپذیر باشد، باید با شرایط زیر اقدام گردد.

  الف – مجوز لازم از مرجع صدور پروانه ساختمان و سایر مراجع ذیربط و مسئول اخذ گردد.

  اچ اس ای

  اچ اس ای

  ب – نحوه قرار دادن، چیدن یا ریختن این وسایل و مصالح و انتخاب مکان آن به ترتیبی باشد هزینه ساخت ویلا در لواسان که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه بوجود نیاورد و در اطراف آن نرده‌های متحرک و وسایل کنترل مسیر و همچنین تابلوها و علایم هشدار دهنده که در شب و روز از فاصله مناسب قابل رویت باشد، نصب گردد. (ماده‌ ۱۱،آ. ح.ک. س‌)

   سرپوش حفاظتی ایمنی

  –  برای جلوگیری از سقوط مصالح ساختمانی و ابزار کار بر روی کارگران و افرادی که در محوطه کارگاه ساختمانی از مجاوز ساختمان دردست تخریب، احداث و یا تعمیر و بازسازی عبور می‌‌نمایند، باید یک سرپوش حفاظتی با عرض و استحکام کافی از شبکه فلزی یا از جنس الوار چوبی با شرایط زیر در دیواره اطراف ساختمان نصب گردد.

  الف – سرپوش حفاظتی باید با توجه به ارتفاع و وضعیت ساختمان چنان طراحی و ساخته شود طرح ایمنی ساختمان که در اثر ریزش مصالح و ابزار کار بر روی آن هیچگونه خطری متوجه افرادی که از زیر آن عبور می‌‌نمایند، نگردد.

  ب – زاویه سرپوش حفاظتی را نسبت به سطح افقی می‌‌توان بین ۳۰ تا ۴۵ درجه به سوی ساختمان اختیار نمود. (ماده‌ ۱۲،آ. ح.ک. س‌)

  پلان ایمنی ساختمان

  پلان ایمنی ساختمان کلیه پرتگاه‌ها و دهانه‌های باز در قسمت‌های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه آن که احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، باید تا زمان محصور شدن یا پوشیدن شدن نهایی و یا نصب حفاظ‌ها، پوشش‌ها و نرده‌های دائم و اصلی، قیمت ساخت ویلا به وسیله نرده‌ها یا پوشش‌های موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گردند. (ماده‌ ۱۵،آ. ح.ک. س‌)

  –  نرده حفاظتی موقت باید دارای شرایط زیر باشد:

  الف – ارتفاع آن در مورد راه پله‌ها و سطوح شیب دار حداقل ۷۵ سانتیمتر و در سایر موارد حدافل ۹۰ سانتیمتر باشد.

  ب – در فواصل حداکثر ۲ متر، دارای پایه‌های عمودی محکم باشد.

  ج – در اجزاء آن قسمت‌های تیز و برنده وجود نداشته باشد. (ماده‌ ۱۶،آ. ح.ک. س‌)

  کارشناس ایمنی ساختمان

  کارشناس ایمنی ساختمان قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعیف، اصول ایمنی ساختمان باید مراتب به اطلاع مسئولان و مراجع ذیربط رسانده شود تا اقدامات احتیاطی لازم از قبیل قطع جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر یا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسب از قبیل لوله‌های پلی اتیلن یا شیلنگ‌های لاستیکی و غیره انجام شود. (ماده‌ ۲۱،آ. ح.ک. س‌)

   آیین نامه ایمنی ساختمان

   آیین نامه ایمنی ساختمان کلیه کارگران کارگاه‌های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند.

  همچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید، سایر وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش حفاظتی، هزینه ساخت ویلا عینک و نقاب حفاظتی، ماسک تنفسی حفاظتی، چکمه و نیم چکمه لاستیکی، کمربند ایمنی، طناب مهار و طناب نجات مطلق ضوابط آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی باید در اختیار کارگران قرار داده شود. (ماده‌ ۲۳،آ. ح.ک. س‌)

  اصول ایمنی ساختمان

  اصول ایمنی ساختمان

  رانندگان ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

  -کلیه رانندگان یا اپراتورهای ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی باید آموزش‌های لازم در مورد نحوه کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات مربوطه فرار گرفته و دارای پروانه مهارت فنی یا گواهی نامه ویژه از مراجع ذیربط باشند.

  بازدیدهای دوره‌ای از ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

  الف – بازدید روزانه کلیه لوازم بستن و بلند کردن بار از قبیل قلاب‎ها، اتصالات، کابل‎ها، ایمنی ساختمان hse زنجیره‎ها و غیره، از نظر فرسودگی، شکستگی و هر نوع عیوب ظاهری دیگر، توسط اپراتور و مسئول دستگاه.  ایمنی در کارگاه های ساختمانی ب– اصول ایمنی ساختمان بازدید فنی کلیه قسمت‌های دستگاه، هفته‌ای یک بار، توسط شخص متخصص یا مسئول فنی دستگاه و ارایه گزارش به سرپرست مربوطه.

  ج – معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمت‌های دستگاه توسط اشخاص متخصص و صدور گواهی‌نامه اجازه کار هر سه ماه یک بار و همچنین قبل از استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.

    دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید دارای شرایط زیر باشد:

  الف – قلاب مجهز به شیطانک یا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد.

  ب–حداکثر باری که‎می‌‌توان به‎وسیله آن بلندنمود، به‎طور واضح بر روی آن حک شده باشد.

  ج – در صورتی که نوع کار ایجاب نماید، مجهز به دستگیره مناسبی باشد که بتوان آن را در حالت تعلیق، تغییر مکان داده و در وضع مناسب قرار داد.

  د- باید به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گردد 

  ه-هم چنین نحوه مهار این دستگاه‌ها باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نیروی باد و طوفان در محل، مقاومت کافی داشته باشند.

  و- هر دستگاه بالابر باید دارای یک نفر کمک اپراتور یا علامت دهنده نیز باشد. طرح ایمنی ساختمان این شخص باید در مورد نحوه علامت دادن با دست‌ها یا وسایل هشدار دهنده و نوع علایم مشخصه و یکنواخت، آموزش لازم را دیده باشد.

  – به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند پلان ایمنی ساختمان و یا برای جابجا شدن از وسایل بالابر استفاده نمایند.

  – در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید، باید از کار کردن با دستگاه‌ها و وسایل بالابر خودداری شود.

   و- داربست

  -داربست‌ها بایستی‌ با ضریب‌ اطمینانی‌ تا چهار برابر حداکثر بارگیری‌ طراحی‌ شده و به طور ایمن مهار گردند.

  – هر داربستی باید در فاصله‌های مناسب، در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار شود.

  – در داربست‌های مستقل حداقل یک سوم تیرهای حامل جایگاه، تا پیاده شدن اصول ایمنی ساختمان کامل داربست باید در جای خود باقی بمانند ایمنی ساختمان hse و برحسب مورد به تیرهای افقی یا به تیرهای عمودی به طور محکم بسته شوند.

  – هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق، بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود.

  ایمنی کارگاه

  ایمنی کارگاه

  بازرسی و کنترل داربست

  الف – قبل از شروع به استفاده از آن.

  ب – پس از هرگونه تغییرات، تعویض اجزاء و یا ایجاد وقفه طولانی در استفاده از آن.

  ج – پس از قرار گرفتن در معرض باد، طوفان، زلزله و غیره که استحکام و پایداری داربست مورد تردید باشد.

  – هیچ بخشی از داربست را نباید پیاده‎کرد وداربست را درحالتی بجا گذاشت که بتوان از بخش‌های باقیمانده استفاده‎نمود. مگرآنکه بخش بجامانده منطبق بااین‎مقررات باشد.

  – اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد، هزینه ساخت و ساز  نباید قبل از رفع نقص و تعمیر داربست به کارگران اجازه کار کردن بر روی آن داده شود.

  – بعد از اتمام کار روزانه، باید کلیه ابزار و مصالح از روی داربست برداشته شود.

  –  در طول مدت استفاده از داربست باید ایمنی در کارگاه های ساختمانی دائماً نظارت شود اصول ایمنی ساختمان تا بار بیش از اندازه و مصالح ساختمانی غیر لازم روی آن قرار داده نشود.

  – در مواقعی‌ که‌ هوا طوفانی‌ است‌ و باد شدید می‌وزد کار باید متوقف گردد تا آنکه تمام احتیاط‌های‌ لازم‌ اتخاذ شود.

  ه- جایگاه‌ کار

  ایمنی ساختمان hse

  ایمنی ساختمان hse هیچ‌ بخشی‌ از جایگاه‌ کار نباید‌ بر روی‌ آجرهای‌ لق‌، لوله‌های‌ آب‌، دودکش‌ و سایر مصالح‌ غیرمطمئن‌ و نامناسب‌ قرار گیرد.

  – از جایگاه‌ داربست زمانی باید استفاده شود که ساخت‌ آن‌ به‌ اتمام‌ رسیده‌ و وسایل‌ حفاظتی‌ لازم‌ به‌ طور مناسب‌ نصب‌ شده‌ باشد.

  – عرض جایگاه‌ کار:

  الف‌ – اگر جایگاه‌ فقط‌ برای‌ عبور اشخاص‌ به‌ کار می‌رود کمتر از ۶۰  سانتیمترنباشد.

  ب‌ – اگر از جایگاه‌ برای قرار دادن مصالح‌ ساختمانی‌ استفاده‌ می‌شود کمتر از ۸۰  سانتیمترنباشد.

  ج-اگر از جایگاه‎برای‌ نگاهداری‌ جایگاه‌ یا سکوی‌ بلندتردیگری‎استفاده‌ می‌شود کمتر از ۱۱۰  سانتیمترنباشد.

  د‌ – اگر از جایگاه‌ برای‌ نصب‌ یا شکل‌ دادن‌ به‌ سنگ‌های‌ نمای‌ ساختمان‌ استفاده‌ می‌شود کمتر از ۱۳۰ سانتیمترنباشد.

  هـ –اگر از جایگاه‌ هم‌ برای‌ نگاهداری‌ کارشناس ایمنی ساختمان سکوی‌ بلندتر دیگر و هم‌ برای‌ نصب‌ و شکل‌ دادن‌ طرح ایمنی ساختمان به‌ سنگ‌های نمای ساختمان استفاده‌ می‌شود کمتر از ۱۵۰ سانتیمترنباشد.

  ی- متفرقه

  – از کار کردن کارگران بر روی بام ساختمان‌ها در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد،‌ باید جلوگیری بعمل آید.

  – از بکار گماردن‌ کارگران‌ بی‌ تجربه‌ و تازه‌ کار بر روی‌ سقف‌های‌ شیب‌ دار باید جلوگیری‌ بعمل‌ آید.

  – در هنگام‌ کار برروی‌ سقف‌های پوشیده‌ از صفحات‌ شکننده‌ مانند صفحات‌ موج‌‌دار نورگیر و یا ورق‌های آزبست – سیمان (ایرانیت‌)، ایمنی ساختمان hse باید از نردبان‌ها یا صفحات‌ کراولینگ‌ با عرض‌ حداقل‌ ۲۵ سانتی‌ متر استفاده‌ شود. تعداد نردبان‌ها یا صفحات کراولینگ  باید حداقل دو عدد باشد تا برای جابجا کردن یکی از آنها، نیاز به ایستادن بر روی ورق‌های شکننده نباشد.

  – کارگرانی‌ که‌ بر روی‌ سقف‌های‌ شیب‌ دار با شیب‌ بیش‌ از ۲۰ درجه‌ کار می‌کنند باید مجهز به‌ کمربند ایمنی‌ و طناب‌ نجات‌ باشند و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد.

  – ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز بوده و تهویه به طور کامل انجام گیرد.

  – برای گرم کردن بشکه‌های محتوی قیر جامد ، اصول ایمنی ساختمان باید ترتیبی اتخاذ گردد که پلان ایمنی ساختمان ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت‌های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری بعمل آید.

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  هزینه نقاشی ساختمان با مالک است یا مستاجر
  طراحی آپارتمان های لوکس
  ساخت ویلا سریع

  مراحل ساخت ساختمان نظام مهندسی

  مراحل گرفتن جواز ساخت در تهران

  مشارکت در ساخت همدان

  وال پست در اسکلت فلزی

  آموزش ترکیب رنگ پوست (رنگ روغن)

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.