×

۵۰۰ نکات طلایی آزمون طراحی

 • کد نوشته: 14905
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای ۵۰۰ نکات طلایی آزمون طراحی بسته هستند
 • ۵۰۰ نکات طلایی آزمون طراحی به گزارش تبلیغات ساختمان : ۵۰۰ نکات طلایی آزمون طراحی اشراف و همجواری -رعایت فاصله از حریم همسایه تا محل بازشو برای ساختمان های ۲ طبقه روی پیلوت ۲ متر و برای ساختمان های ۳ طبقه روی پیلوت و بیشتر ۳ متر و درصورت عدم نصب بازشو ، فاصله ۱ متر […]

  ۵۰۰ نکات طلایی آزمون طراحی

  ۵۰۰ نکات طلایی آزمون طراحی

  به گزارش تبلیغات ساختمان : ۵۰۰ نکات طلایی آزمون طراحی اشراف و همجواری

  -رعایت فاصله از حریم همسایه تا محل بازشو برای ساختمان های ۲ طبقه روی پیلوت ۲ متر و برای ساختمان های ۳ طبقه روی پیلوت و بیشتر ۳ متر و درصورت عدم نصب بازشو ، فاصله ۱ متر با پلاک مجاور الزامی است.

  -در صورت عدم وجود نورگیر ، رعایت فاصله برای درز انقطاع بین دو ساختمان مجاور.

  -جانمایی ساختمان در قسمت شمالی قطعه و حد اکثر در % ۶۵ طول قطعه

  -برای کوچه های ۶ و ۸ و ۱۰ متری ، فاصله حداقل ۲ متر از بر گذر

  -حداکثر کنسول و پیش آمدگی برای کوچه های ۱۲ متر به بالا ۰/۸ و ۱۶ متر به بالا ۱ متر

  -ارتفاع کف معبر تا زیر بالکن برای ساختمان های بدون پیلوت ۴.۵ متر و برای ساختمان های با پیلوت ۵.۵ متر

  پخی : میزان پخی در گذرگاه های اصلی برابر ۰.۱ مجموع ۲ عرض گذرگاه متقاطع است. میزان پخی در پلاک های مجاور گذرگاه های با عرض ۱۰ متر و کمتر به گذرگاه های اصلی بیش از ۱۰ متر ، ۲ متر است. محل تقاطع خیابان فرعی به اصلی ، میزان پخی ۰.۲ عرض خیابان فرعی است.

  ********************************************************************************  پارکینگ

  -طول ماشین     ۵  =  ۴.۸ + ضخامت دیوار

  -فضای عرضی لازم برای یک ماشین=  ۲.۵ متر )فضای مفید یا فضای بین ستون ها(  وهر پارک اضافه  ۲ متر

  -فضای عرضی لازم برای یک ماشین معلول = ۳.۵ متر  و هر پارک اضافه  ۳ متر

  -فضای عرضی لازم برای یک ماشین که دو طرف آن دیوار باشد = ۳ متر

  فضای عرضی لازم برای دو ماشین = ۴.۵ متر  ) آکس به آکس = ۴.۷ متر )

  فضای عرضی لازم برای سه ماشین = ۶.۵ متر  ) آکس به آکس = ۶.۷ متر ولی توصیه می شود ۷ متر گرفته شود  )

  -فضای لازم برای مسیرعبورماشین = ۳ متر

  -فاصله ماشین پارک شده تا اولین مانع= ۵ متر

  -فضای پارک ماشین ها نباید مزاحمتی برای سرویس پله ،آسانسور و درب انبارها ایجاد کند.

  -در پارکینگ ، جلوی آسانسور درب نمی خواهیم.

  -عرض درب پارکینگ رامپ دار=     ۳.۵ متر

  -عرض درب پارکینگ بدون رامپ=     ۳ متر

  -درب پارکینگ باید لولایی باشد.

  – درب پارکینگ باید به داخل ساختمان باز شود یا به صورت کرکره‌ای (Roll Up) باشد همچنین فاصله درب لولایی تا اولین ماشین ۲۰/۱ متر باشد.

  – در تمامی ساختمان ها، قرار دادن حداکثر دو درب پارکینگ منوط به تایید کارشناس ترافیک مجاز می‌باشد. (حداکثر عرض هر درب سه ۳ متر می‌باشد(

  -پیش بینی درب ورودی پارکینگ از داخل پخ تقاطع دو گذر ممنوع است.

  -سرگیری درب پارکینگ به هیچ وجه مجاز نیست.اگرمجبور به سرگیری شدیم بهتر است به انباری دهیم اگر امکان نداشت به تاسیسات.

  – فاصله ی دو ستون در محل گردش حداقل ۵ متر

  – برای هر واحد مسکونی تا ۲۰۰ متر مربع یک واحد پارکینگ و بیش از آن دو واحد پارکینگ تأمین گردد.

  – اگر بر ساختمان در کنار معبر بیش از ۱۵ متر باشد جهت تأمین پارکینگ بیشتر، طراحی ۲ ورودی از معبر بلا مانع است.

  -پیلوت قسمتی از ساختمان هم سطح معبر که به صورت فضایی شامل ستون ها و بدون دیوارهای جداکننده بوده و حداقل ارتفاع زیر سقف آن از سطح معبر  ۲.۴ متر باشد ( به شرط اینکه زیرزمین نباشد، حداکثر ۲.۶ متر )

  -از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین ۲۰ متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود.

  -در صورتی که پارکینگها در امتداد طول یکدگیر باشند رعایت حد فاصل حداقل ۷۵ سانتی متر فاصله مابین آنها الزامی است.

  – نحوه شماره گذاری پارکینگ ها:برای منضمات قطعات تفکیکی مانند انباری‌ها و پارکینگ‌ها شماره یک از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه های ساعت به ترتیب از بالاترین طبقه به پایین‌ترین طبقه به صورت مجزا صورت می پذیرد.

  – در صورت چیدمان خطی جای پارک ها، ابعاد به ۶×۲ تغییر می‌کند که در این صورت تأمین فضای عبور به عرض حداقل ۳ متر در راهروی عبوری الزامی است. در شرایط تفکیک آپارتمان این وضعیت پارک دوبل نامیده شده و حداقل فاصله مجاز بین هر دو پارکینگ متوالی حداقل ۷۵ سانتیمتر لحاظ می‌گردد.

  – تمامی جای پارک ها باید زیر توده ساختمان قرار گیرد و هرگونه توقف در زیر نورگیر مجاز نیست.

  – درب پارکینگ باید به داخل ساختمان باز شود یا به صورت کرکره‌ای (Roll Up) باشد همچنین فاصله درب لولایی تا اولین ماشین ۲۰/۱ متر باشد.

  – در تمامی ساختمان ها، قرار دادن حداکثر دو درب پارکینگ منوط به تایید کارشناس ترافیک مجاز می‌باشد. (حداکثر عرض هر درب ۳ متر می‌باشد)

  – در صورتی که ملک در مجاورت بیشتر از یک معبر اصلی قرار داشته باشد، الزام است دسترسی سواره از معبر کم اهمیت تر (فرعی) تأمین شود.
  – در شرایطی که عرض معبر کمتر از ۴ متر است،امکان تایید دسترسی سواره (تایید پارکینگ) وجود ندارد.

  توقف های خطی اتومبیل

  هزینه ی ساخت خانه

  ********************************************************************************

   دسترسی

  – در صورتی که ملک در مجاورت بیشتر از یک معبر اصلی قرار داشته باشد، الزام است دسترسی سواره از معبر کم اهمیت تر (فرعی) تأمین شود.

  -طبقه همکف قسمتی از ساختمان که ارتفاع روی کف آن از سطح معبر حداکثر  ۰.۸ متر باشد.

  – حداقل کد ارتفاعی کف ساختمانهای بدون پیلوت و زیرزمین ۴۰ سانتیمتر درنظر گرفته شود.

  دسترسی معلول به همکف:  از جک معلول به ابعاد ۱.۴۰*۱.۴۰ متر استفاده شود.( که قطرهاش رسم شده و در کنار جک بنویسید که رمپ برای معلولین با شیب مناسب مثلا ۲%)

  در ابتدا و انتهای جک ، فضای ایست به اندازه ۱.۴*۱.۴ جهت گردش ویلچر معلولین در نظر گرفته شود.

  پله ورودی:

  اگر با حیاط در ارتباط است باید در حیاط طراحی شود.

  اگر با معبر در ارتباط است باید در داخل بنا طراحی شود که در این صورت ایجاد سر گیری می کند و بهتر است از فضای زیرزمین قسمت پله را کسر کنیم.

  – درب ورود به حیاط رو به داخل حیاط و با عرض  ۱.۶۰ متر (۰.۸ * ۰.۸)

  – حداقل عرض درب ورودی ۲.۲۰ متر و حداقل ارتفاع ورودی ۱.۸۰ متر

  -در پلاک های جنوبی ایجاد مسیر به فضای حیاط ضروری است و باید یک مسیر آدم رو به عرض ۰.۶ متر تعبیه نمود وپله ها باید در حیاط تامین شوند.

  -واحدی که در همکف قرار می گیرد بهتر است دو درب داشته باشد.

  -اگر دو در به سمت فضای تقسیم باز شوند اگر هم جهت باشند فاصله بین آنها حداقل باید ۲ متر و اگر غیر هم جهت باشند حداقل فاصله آنها باید  ۲.۴ باشد.

  -در ورود به هر واحد ۱.۲۰ متر ، رو به داخل واحد

  -حداقل عرض راهرو ۱.۲۰ متر

  ********************************************************************************

   آسانسور

  ابعاد چاه آسانسور=  ۱.۶ * ۱.۹

  ابعاد کابین آسانسور= ۱.۱ * ۱.۴

  – ارتفاع  کابین حداکثر ۲:۲۰  متر

  -درب کابین=حداقل ۰.۸ متر ولی توصیه می شود ۰.۹ متر

  -ارتفاع سقف موتورخانه آسانسور از کف بالای پشت بام تا زیر سقف موتورخانه حداقل باید ۲۹۰سانتیمتر باشد.

  -حداقل فضای انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه  = ۱.۵ * ۱.۵ (عمق راهرو مقابل آسانسور برابر یا بزرگتر از عمق کابین در نظر گرفته شود.)

  -از آسانسور نباید تیر عبور کند.

  -پله و آسانسور باید در طول هم طراحی شوند یعنی به صورتی که در مقطع طولی هر دوی آنها دیده شوند.

  – عدم دیوار مشترک با اتاق خواب.

  – حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان بدون آسانسور ۹  متر

  – جانمایی آسانسور ، خارج از چشم پله وحتی الامکان مجاور دستگاه پله.

  برای آسانسورهای الکتریکی باید موتورخانه بالای پشت بام باشد و برای آسانسورهای هیدرولیکی در زیر زمین.(مساحت خالص موتورخانه = ۸ مترمربع)     

  ********************************************************************************

   راه پله

  – عرض پاگرد برابر عرض پله {حداقل عرض مفید پله و پاگرد ۱.۲۰ متر ( بدون در نظر گرفتن تیرهای دوش گیر)}

  – برای پاگرد هایی که داری بیش از یک واحد مسکونی هستند ، عرض پاگرد  ۱.۴۰ متر

  – ارتفاع پله ( بهترین ۰.۱۷ متر ، حداقل ۰.۱۶ متر، حداکثر ۰.۱۸)

  – کف پله ( بهترین ۰.۳ متر، حداقل ۰.۲۸ متر، حداکثر ۰.۳۲ متر)

  – حداقل چشم پله ۰.۲ متر

  -چشم پله توصیه نمی شود (چشم پله به دلیل ایجاد حالت دودکش برابر مبحث سوم مقررات ملی ممنوع است)

  – حداقل دست انداز راه پله ۰/۸ متر

  – حداکثر تعداد پله در یک بازو ۱۲ پله

  اگر تعداد پله ها رند نشد باید به سمت بیشتر رند کنیم.

  اگر بخواهیم تعداد پله ها را تغییر دهیم از پله های آغازین کم یا زیاد می کنیم.

  – فضای راه پله می بایست در پیلوت محصور و دارای درب ورودی باشد و جانمایی درب راه پله برای ساختمان های ۲ طبقه روی پیلوت الزامی است. Fire Box

  -درب دستگاه پله  درهمکف ، رو به بیرون و عرض  ۱.۱۰ متر و در بقیه طبقات روبه داخل باز شود.

  – دربی که به بیرون باز می شود پشتش دیوار می خواهیم.

  -دستگاه پله در مقابل آتش محافظت شود ، محیط دستگاه پله از آسانسور جدا شده و بوسیله در دودبند خودبسته شو محافظت شود و در کنار آن ذکر شود “درب دودبند خودبسته شو محافظ در مقابل حریق به مدت حداقل ۲۰ دقیقه ” همچنین دیوارهای دستگاه پله در همه طبقات هاشور زده و ذکر شود ” دیوار مقاوم در مقابل حریق به مدت حداقل  ۲ ساعت “

  -سرگیری پله ۲.۰۵ متر می باشد.

  – ابعاد داخلی ۱۴ عدد پله دو بازو=  ۴.۸ * ۲.۴      (ولی توصیه می شود پله ها تا به تا ترسیم شوند.      ۵.۴۰ * ۲.۴ )

  (پله های ابتدا و انتهای هر پاگرد ، یک پله عقب تر رسم شود)

  – در هر پاگرد کد ارتفاعی نوشته شود.

  – تعداد پله ها:   (مسکونی ۱۸عدد = ۳.۰۶)                 (پیلوت و هم کف به شرط نداشتن فضای مسکونی ۱۶عدد = ۲.۷۲)

  (تجاری)کفش فروشی و… (۲۴عدد =۴.۰۸)               (اداری)بانک، فروش بلیط و… که فضایی جهت نمایش ندارند( ۱۸عدد)

  -راه پله های فرار (تخلیه مستقیم به خیابان) برای ساختمانهای تا۴  طبقه :

  تعداد راه پله درساختمان > هر ۴واحد یک پلکان

  حداکثر فاصله تا اولین خروجی> 3 متر

  عرض درهای خروج> 0.8 متر

  عرض پاگرد ها  ۰.۹ متر

  *فاصله عبوری بین در ورودی هر واحد مسکونی تا پلکان خروج ، از ۱۰ متر بیشتر نباشد.

  ********************************************************************************

   رمپ                                                                                                                                                                                           

  -حداقل عرض مفید رمپ در حالت مستقیم ۳ مترو در حالت منحنی ۳.۵ متر است.

  حداقل مطلق عرض مفید رمپ یک طرفه مستقیم مسکونی: کمتر از ۵ خودرو ۵/۲ متر-۵ تا ۲۵ خودرو ۵/۲ متر بیشتر از ۲۵ خودرو ۵/۵ متر می‌باشد.

  -در چرخش شیب راهه پارکینگ ها شعاع منحنی بر داخلی رمپ حداقل ۳ متر می باشد .

  -ملاک محاسبه طول رمپ منحنی ، یک متر از بر داخلی رمپ به سمت محور آن می باشد.

  – حداکثر میزان شیب ایستگاه قبل از رمپ پارکینگ پنج درصد ( ۵%) می باشد.

  -طول رامپ = ۱۵ / (۳۰ + ۲۴۰ ) کد همکف

  -حداکثر شیب رمپ سواره  ۱۵ %  است  و بهتر است یک متر اول و آخر آن  ۱۰ %  باشد )درصد شیب و طول آن نوشته شود(.

  )طول رامپ را محاسبه کرده و یک متر به اول و آخر آن اضافه می کنیم برای محاسبه دقیقتر می توان  ۲۰  سانت از طول رامپ را حذف کرد(.

  رمپ معلولین : برای سطوح شیبدار تا ۳ متر طول، حداکثر شیب ۸ درصد با عرض حداقل ۱۲۰ سانتیمتر و

  در شیبهای قوسی ۱.۴۰ متر در سطوح شیبدار بیش از ۳ متر طول (تا حد مجاز ۹ متر) به ازای هر متر افزایش طول، ۵ سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و ۰.۵ درصد از شیب آن کاسته شود و

  در طول بعد از ۵ متر باید ایستگاه استراحت داشته باشد.

  – حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار باید ۱.۵ * ۱.۵ باشد.

  -اگر شروع رمپ از حاشیه ملک و پیاده رو باشد، در ابتدای رمپ وجود یک فضای ایست هم عرض رمپ و به طول حداقل ۳ متر (محور وسط) ضروری است.

  در طراحی رمپ، نیازی به در نظر گرفتن فضای ایست ابتدای رمپ ( ۲.۵ متر) نیست و محل شروع رمپ در ابتدای ورود خودرو به ساختمان است. )فضای ایست مربوط به ضوابط تفضیلی اصفهان است و از ضوابط مقررات ملی ساختمان نمی باشد(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  – بخشی از انتهای رمپ با شیب ۱۰ درصد ، به دلیل کم بودن شیب رمپ،میتواند به عنوان قسمتی از مسیر گردش خودرو در نظر گرفته شود تا کل فضای آن تامین شود .

  – هنگامی که رامپ دور می زند فضای دور رامپ )ایستگاه( باید  ۵×۵ طراحی شود و آن بخش بعنوان جزئی از طول رامپ محاسبه نمی شود.

  -جلوی مسیر رمپ ۵ متر فضای خالی می خواهیم) برای مشخص کردن مکان دستگاه پله،دایره ای به شعاع ۵ متر و به مرکز گوشه بیرونی رمپ می زنیم(.

  -جهت رامپ برخلاف پله از بالابه پایین است!

  -یک دیوار ۱۰ سانتی کنار رمپ جهت جلوگیری از سقوط.

  -محاسبه سرگیری رمپ     =     ۱۵ / (  ۳۰+۱۸۰ ) –  کد زیرزمین

  – رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.

  -هیچ‌گونه گردش رمپ در فضای باز مجاز نمی‌باشد. حداکثر طول مجاز رمپ در فضای باز، برابر ۱۰% طول رمپ می‌باشد.

  -اگر طول رمپ ۱۸ متر و بیشتر باشد، باید در اواسط رمپ یک قسمت افقی به طول حداقل ۴ متر در نظر گرفته شود. (بدون دسترسی پیاده به قسمت افقی)

  -حداقل شعاع داخلی گردش رمپ از محور وسط در رمپ یک طرفه ۴ متر و در رمپ های دوطرفه ۵ متر رعایت شود.

  -ارتفاع آزاد در تمام قسمت‌های سرپوشیده رمپ (از جمله محل ورود به ساختمان) بین ۲ متر (مسکونی کم تراکم) تا ۴۰/۲ متر (تجاری و اداری) رعایت شود.

  -در صورت وجود گردش در رمپ، حداقل عرض رمپ یک طرفه ۵/۳ متر و در رمپ های دوطرفه ۵/۶ متر می‌باشد.

  ارتفاع ۱.۲۰ با شیب ۸% یعنی ۱.۲۰ تقسیم بر ۸ سانتیمتر یا همون ۸/۰ متر ……میشه ۱۵ متر طول رمپ*

  ********************************************************************************

   ستون گذاری

  -ستون ها را فقط فلزی بگیر(۰.۲ * ۰.۲) و تو پرشان کن.

  -حداکثر فاصله آکس تا آکس ستون های فلزی= ۷ متر

  -تیر نباید از نورگیر عبور کند ولی می تواند کنسول شود.

  -توصیه می شود شبکه ستون ها شطرنجی بدون خط اریب باشد.

  -دو طرف رامپ باید ستون داشته باشیم.

  -ستون گذاری در پله: در پاگرد دوم ممکن است سرگیری ایجاد شود بنابراین ستون ها را به دیوار این پاگرد بچسبانی مطمئن تر است.

  -حتما دور باکس پله و آسانسور باید ستون باشه اما نه حتما ۴طرفش. میتونه تو ۳ کنج ستون کار بشه.

   ********************************************************************************

   سقف و ارتفاع طبقه

  – حداقل ارتفاع مفید فضای مسکونی ۲.۷۰ متر

  – حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲.۴۰ متر

  – ارتفاع مفید خرپشته ۲.۲۰ متر

  – حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲.۲۰ متر

  کد زیرزمین دارای پارکینگ  =  ( ۳۰+۲۴۰) – کدهمکف

  – حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ ۱.۸۰ متر

  – حداکثر ارتفاع زیرزمین جهت استفاده از نور طبیعی ۱.۲۰ متر از سطح زمین و

  ارتفاع نورگیر ۰.۹ متر از سطح زمین

  ********************************************************************************

   نورگیری

  -اولویت بندی فضاهایی که الزام به تأمین نور میباشند : ۱- پذیرایی    ۲- اتاق خواب    ۳- نشیمن     ۴- اتاق غذاخوری    ۵- آشپزخانه

  – از لحاظ نورگیری اولویت به ترتیب با نور جنوب، سپس نور شمال، و بعد نور شرق و نهایتاً نور غرب میباشد.

  -برای گذاشتن نور گیر به  ۶۰% + ۲  و سطح اشغال و… توجه نکن!

  -فقط به این نکته توجه کن که هیچیک از فضاهای اصلی نباید بدون نور باشند و حداکثر عمق نور برابر با  ۴ متر است.مثلا در کارهای دو سر نورگیر در صورتی که فاصله بین دو پنجره ۱۶ متر یا کمتر باشد، گذاشتن نورگیر شدیدا نمره منفی دارد!

  -در طراحی دو واحد در صورتی که هر واحد طولی کمتر از ۸ متر داشته باشد گذاشتن نورگیر سبب مردود شدن کار می باشد)مثل شهریور ۹۱)

  -اگر از سه طرف نورگیری داشته باشیم گذاشتن نورگیر مساویست با مردود شدن)مثل اسفند ۹۱ )

  -تیر نباید از نورگیر عبور کند ولی می تواند به دیواره های نورگیر کنسول شود.

  -نورگیر باید از هم کف تا بالا یکسره برود.

  -در مواردی که نورگیرها در کنار ملک طراحی شده و در مجاورت درز انقطاع قرار می گیرند

  عرض ملاک عمل آنها جهت تعیین حداقل های ۲  و ۳ متر از مجاورت دیوار همسایه در نظر گرفته می شود.(درزانقطاع جزء فضای نورگیر محسوب می شود)

  -در صورت پیش بینی حیاط خلوت در پلاک های شمالی، حداقل عرض ۳ متر لازم خواهد بود و برای زمین های کمتر از ۲۰۰ متر مربع حداقل عرض ۲ متر می باشد.

  -در نقشه کشی نورگیر با ضربدر مشخص می شود و باید بنویسیم مواد غیرریزنده دارد.

  -دیوار دو خطه دور نورگیر داریم.

  -حداقل ابعاد نورگیری:

  مساحت قطعه کمتر

  از ۲۰۰ مترمربع

  مساحت قطعه بزرگتر

  از ۲۰۰ مترمربع

  فضاهای

  فرعی)آشپزخانه(

  ۱ واحد ۲*۲ ۳*۲
  ۲ واحد ۴*۲ ۴*۲
  فضاهای اصلی

   

  ۱ واحد ۲*۲ ۴*۳
  ۲ واحد ۶*۲ ۶*۳

  – حداقل مساحت حیاط خلوت و حیاطهای داخلی برای نورگیری فضاهای اصلی ساختمان ۸ متر مربع است و حداقل عرض آن باید ۲ متر باشد. در ضمن

  مساحت نورگیر نباید از % ۶ مساحت زمین کمتر باشد.

  -در مواردی که اتاق های اصلی از دو واحد مسکونی مستقل، از یک حیاط خلوت نور می گیرند، فاصله پنجره آن ها از هم،نباید کمتر از ۶ متر باشد.

  – در مواردی که آشپزخانه و اتاق از دو واحد مسکونی مستقل و یا آشپزخانه آن ها از یک حیاط خلوت نور می گیرند،فاصله پنجره های مقابل آن ها از هم نبایستی کمتر از ۴ متر باشد.

  -حداقل عرض پنجره های برای فضاهای نورگیر باید ۱۲۰ سانتی متر باشد.

  -کلیه ضخامت دیوارهای اطراف پاسیو باید ۲۰ سانتی متر میباشد.

  – در پاسیوهایی که در کنار بر زمین قرار گرفته باشند، دیوار بر خارجی پاسیو ترسیم نمیشود و اندازه های پاسیو از بر خارجی محاسبه میشود.

  برای پنجره های که در این پاسیو قرار دارند، OKB آنها را ۱۸۰ سانتی متر در نظر میگیریم و جنس شیشه نیز از جنس مشجر خواهد بود، که در هنگام ترسیم نیز به این نکات اشاره میکنیم.

  -احداث تراس در یک ضلع نورگیر در صورت احداث دیوار جدا کننده،بلامانع است.

  -احداث تراس مربوط به دو واحد مجزا در دو ضلع متعامد به هم مجاز نخواهد بود.

  -در صورتی که طبقات زیرین ساختمان(زیرزمین یا همکف) به پارکینگ اختصاص داده شود، فضاهای باز داخلی ( حیاط خلوت،نورگیرو پاسیوکه برای تامین نور و تهویه سطح ساخته شده پیش بینی شده اند)، نباید تا فضای پارکینگ ادامه یابند، ولی قرارگیری نورگیر سقفی فاقد بازشو در حد فاصل پارکینگ و حیاط محصور، به شرط استفاده از مصالح غیرریزنده در برابر ضربه و حرارت، بلامانع است.

  -طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ، در صورت عدم نورگیری راه پله ها با پنجره های دیواری، تامین نور طبیعی از سقف محفظه پلکان نیز مجاز است .

  -در ساختمانهایی که حیاط خلوت وجود دارد اگر مساحت زمین زیر ۲۰۰ مترمربع باشد، عرض حیاط خلوت، حداقل ۲ متر و در زمینهای با مساحت ۲۰۰ مترمربع و بیشتر، حداقل عرض ۳ متر حیاط خلوت میباشد.

  ********************************************************************************

   لابی

  -لابی فضایی است جهت تجمع اعضای مجتمع که می تواند دارای مشاعات سرایداری، آبدارخانه و سرویس بهداشتی باشد.و بهتر است نزدیک به حیاط باشد و به آن دید داشته باشد.

  – طراحی و در نظر گرفتن فضای لابی برای مجموعه های بیش از ۸ واحد مسکونی.

  -حداقل عرض آن باید ۱.۲ متر باشد.

  -اگر فضای اداری یا تجاری نیز در هم کف داریم باید یک فضای تقسیم طراحی شود که از آن هم به لابی و دستگاه پله و هم به قسمت دیگر راه داشته باشد.

  -اگر دو در به سمت فضای تقسیم باز شوند اگر هم جهت باشند فاصله بین آنها حداقل باید ۲ متر و اگر غیرهم جهت باشند حداقل فاصله آنها باید  ۲.۸ متر باشد.

  ********************************************************************************

   انباری و تأسیسات

  – تأسیسات موتورخانه در مجاورت دستگاه پله و چاله آسانسور نباشد.

  -ابعاد فضای تاسیسات باید  ۳ * ۴ متر باشد.

  -در مجاورت آن باید یک داکت به ابعاد حداقل ۰.۵*۰.۵ متر داشته باشیم که دقیقا در زیر داکت های طبقات قرار داشته باشد.

  -دیوارهای دور تاسیسات ۲۰ سانتی و هاشور خورده باشند.بنویسیم( مقاوم در برابر حریق(

  -عرض درب آن می تواند ۱۲۰ باشد و باید رو به بیرون باز شود.

  -برای دسترسی و استفاده از انباری،باید بین اتومبیل پارک شده و درب انباری حداقل ۶/۰ متر فاصله باشد.

  – برای هر واحد مسکونی حداقل ۲ متر مربع و حداکثر ۵ متر مربع انباری در پیلوت ضروری است.

  -ابعاد انباری حداقل ۰.۹*۰.۹ میباشد.

  -درب انباریها و موتورخانه با رعایت عدم تداخل با یکدیگر و قابل استفاده بودن و عدم تداخل با فضای پارک خودرو ، رو به بیرون باز شوند.

  -اگر در طرح سرگیری ایجاد شد بهتر است به فضای انبار اختصاص یابد.

  ********************************************************************************

   سرایداری

  – طراحی و در نظر گرفتن فضای سرایداری برای مجموعه های بیش از ۲۴ واحد مسکونی

  -حداکثر فضای سرایداری ۴۰ متر مربع است.

  -سرایداری باید یک درب ورودی مجزا داشته باشد.

  ********************************************************************************

   آشپزخانه

  آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل ۵/۵ مترمربع مساحت داشته باشد. حداقل سطح زیربنا بدون مانع در آن ۲.۷۵  مترمربع باشد.

  فاصله بین دو ردیف کابینت به عنوان فضای کار در آشپزخانه حداقل ۱.۲۰  متر در نظر گرفته شود.

  -محیط مثلث کار در آشپزخانه باید ۴.۸  تا ۶ مترباشد.

  -عرض اپن آشپزخانه برابر ۰.۶ متر می باشد.

  -گاز نباید در زیر پنجره قرار گیرد و بهتر است سینک ظرفشویی در زیر پنجره قرار گیرد.

  -گاز و یخچال نباید در کنار هم قرار گیرند.

  – در صورت جانمایی آشپزخانه در کنار آسانسور و پلکان ، از اجرای تیغه جدا کننده پرهیز شود و توسط حداقل یک داکت یا دیوار ۰.۲۲ متر آجری و یا دیوار  ۰.۱ متری بتن مسلح اجرا گردد.

  ********************************************************************************

   اتاق خواب   

  – یک نفره حداقل ۲.۴۰ متر بدون احتساب کمد ( مساحت ۷.۴۳ متر مربع)

  – دو نفره حداقل ۲.۸۵ متر بدون احتساب کمد ( مساحت ۱۱.۵ متر مربع)

  – درب اتاق خواب می تواند ۰.۹ یا ۱.۰۵ باشد.

  – عرض کمد رختخواب ۰.۸ متر

  – عرض کمد لباس ۰.۶ متر

  عدم دیوار مشترک با اتاق های خواب واحدهای مسکونی

  -اگر در مجاورت اتاق خواب آسانسور قرار گرفت باید کمد را در مجاورت آسانسور قرار داد.

  -در واحدهای دو خوابه یکی از اتاق ها باید دارای تخت دو نفره باشد.

  ابعاد تخت یک نفره   ۲ * ۱.۹ متر

  ابعاد تخت دو نفره     ۲ * ۱.۶ متر

  -ضلع چسبیده به دیوار در تخت دو نفره باید دارای پا تختی  ۰.۴ * ۰.۴ باشد.

  -تخت نباید در زیر پنجره قرار گیرد.توصیه می شود تخت به گونه ای قرار گیرد که با باز شدن درب اتاق خواب دید نداشته باشد.

  ********************************************************************************

   نشیمن  

  آشپزخانه باید پنجره داشته باشد ونشیمن می تواند از نور آشپزخانه تغذیه کند.

  عمق نور برابر ۸ متر می باشد)از پنجره آشپزخانه تا دیوار نشیمن حداکثر باید ۸ متر باشد.(

  در نشیمن های دارای پلان L شکل فضای گود ایجاد شده حداکثر باید ۲ متر باشد.

  ********************************************************************************

   سرویس بهداشتی

  – تفکیک حمام و توالت در واحدهای بیش از یک خواب

  – در واحد های بیش از یک خواب ، درب حمام به راهرو باز شود و به فضاهای عمومی دید نداشته باشد.

  ابعاد توالت ( از عرض باز شو) ۱.۲۰ × ۱.۸۰   بر حسب مبلمان……… ولی حداقل ابعاد آن ۱.۲ × ۱.۱۰

  ابعاد حمام  ( از عرض باز شو)  ۱.۲۰ ×۱.۶۰   بر حسب مبلمان…….. ولی حداقل ابعاد آن ۱.۲ × ۱.۱۰

  – حداقل عرض درب سویس های بهداشتی  ۰.۷۵ متر

  -اگر فضای توالت فرنگی و حمام مشترک باشد باید مساحت دوبرابر شود)عرض یا طول ۲ برابر شوند.(

  -توالت ایرانی ضروری است ولی توالت فرنگی اختیاری است.

  -در واحدهای یک خوابه حمام می تواند در داخل یا خارج اتاق قرارگیرد ولی در در واحدهای با دو خواب و بیشتر بهتر است یک حمام در خواب والدین و یک حمام در فضای مشترک قرار گیرد.

   ********************************************************************************

   بالکن و تراس 

  -احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر مقدور نمی باشد.

  -احداث پیش آمدگی در خیابان های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی متر و برای خیابان ۲۰ متر به بالا به عرض  ۱.۲۰ متر مجاز میباشد.

  -ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو، نباید از ۳.۵ متر کمتر باشد.

  -پیش آمدگی روی پخ دوگذر، به میزان حداکثر ۱.۵ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت ۳/۵  متر ارتفاع از کف پیاده رو بلامانع است.

  -پیش آمدگی ساختمان در همکف و طبقات، در خارج از ۶۰ % طول، مجاز و در داخل زاویه ۴۵ درجه، حداکثر به میزان  ۲متر بلامانع است.

  -در صورتی که پیش آمدگی سه طرف بسته باشد، دوسوم مساحت آن جزء زیربنا محاسبه میگردد.

  -ابعاد تراس باید به عرض ۰.۹ متر در طول دلخواه باشد.

  -درب تراس رو به بیرون باز شود.

  -ابعاد درب تراس   ۲.۱۰ ×  ۰.۷۵

  -درکنار نور گیر می توان تراس تعبیه کرد ولی در داخل آن هرگز (در صورت احداث بالکن داخل پاسیو، حداقل فاصله لازم ، بعد از بالکن تا پنجره و یا بالکن مقابل، ملاک عمل است)

  -حداکثر کنسول = ۱.۲ متر

  -درنظر گرفتن حداقل یک بالکن برای کلیه واحدهای مسکونی الزامی است.

  ایجاد بالکن درشمال بصورتی که مشرف به قطعات دیگر باشد، مجاز نمی باشد.

  * چنانچه عمق بالکن بیش از ۳ متر باشد، کل مساحت بالکن جزو زیربنا محسوب می گردد.

  ********************************************************************************

   داکت

  – جانمایی داکت در سرویس بهداشتی و آشپزخانه برای ساختمان های ۲ طبقه روی پیلوت و بالاتر الزامی است.

  حداقل ابعاد داکت مشترک  ۰.۶m × ۰.۸m

  -داکت کنار تاسیسات باید در هم کف هم موجود باشد.(داکت کنار تاسیسات باید در همه طبقات موجود باشد)

  -داکت سرویس بهداشتی به عرض حداقل  ۰.۵ متر

  ********************************************************************************

   دیوار 

  -دیوار بین واحدها با ضخامت ۰.۲ متر

  -دیوار های خارجی با ضخامت حداقل ۰.۲  متر

  -دیوار های خارجی با ضخامت حداقل  ۰.۱  متر

  ********************************************************************************

   پنجره

  -حداقل جان پناه  پنجره (okb )  ۱.۱۰ متر

  -ارتفاع پنجره های شمالی از کف تمام شده نباید کمتر از ۱.۷ متر باشد.

  -ابعاد پنجره ها مبحث ۴ ص  ۸۵

  -در بناهایی که پنجره های آنها از طریق نورگیر یا حیاط خلوت، مشرف به حیاط همسایگان می باشند، استفاده از پنجره بازشو تا ارتفاع ۱.۷۰ متر مجاز نبوده و مالکین ملزم به استفاده از شیشه های مشجر تا ارتفاع ۱۰۷ سانتی متری می باشند و استفاده از شیشه های معمولی و یا پنجره بازشو فقط ارتفاع ۷۰ ۱سانتی متر به بالا  مجاز می باشد.

  ********************************************************************************

   جان پناه

  -ارتفاع جانپناه دور بام باید ۱.۱۰ متر و ارتفاع جانپناه دور خرپشته باید ۰.۵ متر باشد.

  -ارتفاع خر پشته از کف تا پشت بام)از کف+ ضخامت سقف آن( باید ۳.۵ متر باشد.

  -شیب ساختمان باید به سمت داکت باشد یعنی آبروی پشت بام را باید نهایتا تا فاصله ی ۵۰ سانتی داکت قرار داد.

  -عرض سنگ جان پناه حدود ۳۰ سانت است که در پلان بام دیده میشود.

  -ارتفاع جان پناه یا نرده نباید از ۸۰ سانتیمتر کمتر باشد.

   ********************************************************************************

   پخ 

  -نصب درب ماشین رو درکلیه پخها ممنوع است.

  -اگر دو خیابان عمود بر هم داشتیم طول پخ از هر ضلع= ۱۴/  ) گذر۱ +گذر۲ )

  -در طبقه زیر زمین هم پخ اجرا می شود.

  -در سایر طبقات به شرطی اجازه پیش روی داریم که در صورت سوال ذکر شده باشد.

  -در طبقه همکف به شرطی اجازه پیشروی داریم که کد ارتفاعی ۳.۵  متر از معبر بالاتر باشد.

  -گوشه معبر > پنجره بلی ولی درب هرگز

  -گوشه حیاط > نه پنجره و نه درب

  -در صورت گذاشتن تراس، باید دیوار پخ به صورت کامل اجرا شود.

  -اگر پخی در پلان موجود بود در نما هم دیده شود.

  -حداکثر پیشروی در پخ ۱.۲ متر می باشد.

  -حداکثر پیشآمدگی مجاز در قسمت پخ ساختمانهایی که در تقاطع معابر قرار گرفتهاند، به میزان ۱.۵ متر عمود بر پخ میباشد.

  ********************************************************************************

   درز انقطاع 

  -در جاهایی که زمین مورد نظر با پلاک مجاور از لحاظ ساختمانی همسایه باشد باید درز انقطاع را جانمایی کرد.

  درز انقطاع از تقسیم مقدار H  به ۲۰۰ بدست می آید. که در این رابطه H  فاصله کف بام (جان پناه و خرپشته را در نظر نمیگیریم)

  تا کف پایین ترین طبقه است… عدد حاصله را باید گرد کنیم و فقط تا دو رقم اعشار قابل قبول است

  -حداقل میزان درز انقطاع ۵ سانتیمتر خواهد بود.

  -دیوارهای حیاط نیازی به درز انقطاع ندارد.

  -درز انقطاع در نما به صورت خط چین دیده می شود.

  ********************************************************************************

   اندازه گذاری و کد ارتفاعی

  -اندازه گذاری سمت شمال نقشه و سمت چپ… هرکدام که تعدادشان کمتر بود حروف (A,B,…) ولی معمولا بالا حروف و سمت چپ اعداد.

  -سه خط اندازه می گذاریم از بالا به پایین عبارتند از کل ، درز انقطاع+ریز فضاها ، آکس ستونها

  -کد ارتفاعی، در لابی ، در همه پاگردها و در هر واحد نوشته شود.

  – اندازه گذاری داخلی جدا و منفصل نباشد. در نظر گرفتن ۳ خط اندازه گذاری داخلی سراسری عمودی و افقی که بیشترین اطلاعات نقشه را بیان کند کافی است.

  ********************************************************************************

   دسترسی معلول

  -ابعاد سرویس بهداشتی حداقل  ۱.۷*۱.۵  (سرویس بهداشتی از نوع فرنگی)( عرض سرویس بهداشتی حداقل ۰.۸)

  -درب سرویس بهداشتی و حمام رو به بیرون

  -عرض راهرو ۱.۴ متر

  ********************************************************************************

   توصیه های معماری

  – رعایت حداقل مساحت واحدهای مسکونی ۷۵ متر مریع می باشد.

  – در صورت احداث واحد تجاری در پیلوت واحد مسکونی: حداقل دهانه ۳.۵ متر و حداقل طول ۷ متر و حداکثر ارتفاع ۴.۵ متر میباشد.

  – در نظر گرفتن پیش فضاهای مناسب و عقب نشینی برای جلوی ورودی واحدها و عدم تداخل فضای ورود به هر واحد با فضای ورود به آسانسور و دسترسی پله و سایر عملکردها

  – تفکیک مسیر حرکت پیاده و سواره در طراحی فضای باز و پیلوت ساختمان ها

  – کشیدگی ساختمان در محور شرقی- غربی

  -استفاده از زیر زمین برای سکونت و همچنین برای فعالیتهایی که بیش از یک ساعت گذراندن وقت انسان را مستلزم است، مجاز نمیباشد.

  -نمای اصلی به نمایی گفته می شود که از معبر دید داشته باشد.

  ایوان: سطح سرپوشیده در طبقه همکف که بین ساختمان و فضای آزاد (حیاط) قرار گیرد.

  بالکن: سطح سرپوشیده در طبقات فوقانی که حداقل یک طرف آن باز باشد.

  تراس یا مهتابی: سطح ساختمان غیرمسقف به غیر از بام ساختمان.

  زیرزمین: قسمتی از ساختمان که ارتفاع روی سقف آن از سطح معبر حداکثر ۸۰ سانتی متر باشد.

  -زیرزمین طبقه ای از ساختمان است که بیشتر از نیمی از ارتفاع آن پایین تر از تراز کف گذر، و ارتفاع بالای سقف آن (کف طبقه همکف)  حداکثر ۱.۲۰ متر از کف گذر یا گذر اصلی بالاتر نباشد.

  سالن اجتماعات: سالن چند منظوره برای اجتماع ساکنین مجموعه آپارتمانی (حداکثر ۷ مترمربع به ازاء هر واحد ) با فضای سرویس بهداشتی و آشپزخانه.

  -در رسم برش ، در نظر گرفتن دریچه بازدید موتورخانه آسانسور به اتاقک آن در نظر گرفته شود.

  جهت قرار گرفتن فضای داخلی پلان مسکونی :

  • فضاهای جنوبی ( خواب ـ غذاخوری ـ تراس ـ پذیرایی )
  • فضاهای شرقی ( حمام ـ سالن ورزشی )
  • فضاهای غربی ( پاسیو ـ کتاب خانه ـ هال ـ اتاق بازی )
  • فضاهای شمال غربی ( راه پله ـ انباری )
  • فضاهای شمال شرقی ( آشپزخانه ـ توالت ـ گاراژ ـ ورودی )
  • فضاهای جنوب شرقی ( خواب ـ اتاق بیمار )
  • فضاهای جنوب غربی ( راه پله ـ انباری ـ راهرو ) 
    OKB cm
  اتاق خواب ۷۰ تا ۸۰
  آشپزخانه ۸۰ تا ۱۲۰
  توالت و حمام ۱۸۰ تا ۲۰۰
  عرض گذر مجاور

  ساختمان

  حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از سطح معبر تا روی

  جان پناه بام ساختمان

  زیر ۶ متر ۱۰.۵ متر (دو طبقه روی پیلوت)
  ۶ متر تا زیر ۸ متر ۱۴ متر (سه طبقه روی پیلوت)
  ۸ متر تا زیر ۱۰ متر ۱۷ متر (چهار طبقه روی پیلوت)
  ۱۰ متر تا زیر ۱۴ متر ۲۰ متر (پنج طبقه روی پیلوت)
  *در تعیین ارتفاع قطعات مالکیت مجاور با بیش از یک گذر، درصورت داشتن دسترسی، ملاک تعیین ارتفاع، گذر با عرض بیشترمی باشد.

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان یزد
  ساخت ویلا فلت

  مراحل ساخت ساختمان از پی تا نازک کاری

  جواز ساخت بافت فرسوده در تهران

  مشارکت در ساخت زاهدان

  ضوابط شهرداری نقشه کشی ساختمان

  وال پست در ساختمان

  آموزش ترکیب رنگ نخودی

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.