فرم اداری

فرم اداری


چک لیست کرم بندی و شیب بندی

به گزارش طراحی رستوران چک لیست عملیات ساختمانی

کرم بندی و شیب بندی

( سرویس و آشپزخانه و بالکن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نمای کلاسیک رومی                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
1 حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط فرم های مربوطه
2 تمیزبودن کف ازمواد زاید
3 تعیین تراز کف تمام شده
4 اجرای خطوط کرم بندی کف مطابق نقشه های اجرایی
5 کنترل تطابق جهت و مقدارشیب با مشخصات
6 نصب کف خواب مطابق جزئیات
7 کیفیت ملات مصرفی
8 مسطح بودن و یکنواختی سطح تمام شده
9 اجرای ماهیچه در گوشه ها و لبه کفشور
10 تمیز کردن محوطه از مصالح مازاد
11 عمل آوری بمدت لازم
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: معماری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
لاجورد در نقاشی ساختمان

طراحی ویلا رضا طاهری

طراحی مدرسه معمار

طراحی کارخانه جوجه کشی

طراحی رومی نمای ساختمان

جواز ساخت روستایی

قیمت ساخت و ساز ویلا در شمال

طراحی داخلی طوسی
ساخت سوله مرغداری گوشتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!