چک لیست نصب کاغذ دیواری

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب کاغذ دیواری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات: ضوابط ساختمان بلند مرتبه

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل جنس و کیفیت با مشخصات فنی سفارش و نمونه
۲ کنترل نوع رنگ و طرح در تطابق با نمونه ها
۳ کنترل زیرسازی مناسب
۴ پاکسازی زیرکار از هرگونه آلودگی ، زدگی ، گردوخاک
۵ کنترل نوع چسب و میزان مصرفی و فاصله زمانی نصب
۶ دقت در همخوانی طرح و عدم وجود درز و چین و چروک
۷ کنترل محل و نحوه برش کاغذ دیواری
۸ کنترل نحوه اتصال به محل چارچوب ها
۹ کنترل عدم آلودگی سایر سطوح به چسب کاغذ دیواری
۱۰ کنترل نهائی چسبندگی کاغذ به سطوح و عدم وجود درز
۱۱ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: دکوراسیون داخلی مغازه پروتئینی

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

رنگ اکرولیک نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان در تهرانپارس

نقاشی ساختمان در تهرانسر

نقاشی ساختمان در تهران قیمت

نقاشی ساختمان در تهران و کرج

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!