چک لیست نصب چهارچوب فلزی

سازه بتنی

سازه بتنی


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min
به گزارش ساخت خانه : چک لیست عملیات ساختمانی

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

چک لیست نصب چهارچوب فلزی

شمــاره:

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

تـاریــخ:

ads 3

ads 3

پیوست:

منابع:

lsf min

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

تبلیغات

تبلیغات

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  اویم شاهانه                                                           بلوک / بلوکها:

استخر min

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل پروفیل چارچوب با نقشه و مشخصات و نمونه
۲ کنترل کیفیت و جنس (لولاها، جاقفلی و دستگیره) * ۷-۴-۳
۳ کنترل تطابق طول و عرض چارچوب با نقشه های اجرایی * ۷-۴-۳
۴ کنترل اجرای کامل ضدزنگ سطوح فلزی  
۴ کنترل محل صحیح نصب چارچوب ها و سمت بازشوها * ۷-۴-۱
۵ کنترل صاف بودن و عدم تابیدگی و ناگونیائی  درها و پنجره ها * ۷-۴-۳
۶ کنترل درزبندی بین قاب و پنجره با نوارهای مناسب * ۷-۴-۳
۷ کنترل گیرداری دروپنجره به وسیله شاخک ،پیچ،جوش و………. * ۷-۴-۱

۱۵-۳-۶

۸ کنترل محل و تعداد شاخک ها * ۷-۴-۱

۱۵-۳-۶

۹ استفاده از پیچ های گالوانیزه و ضد رطوبت * ۷-۴-۳
۱۰ کنترل سنگ زدگی و  تسطیح جوشکاریها * ۷-۴-۳
۱۱ کنترل محکم بودن و بدون ترک بودن اتصال * ۷-۴-۳
۱۲ کنترل طول ، شیب و محل مناسب نصب آبچکانها * ۷-۴-۳
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی مهد کودک

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت و نصب چهارچوب فلزی

 

 ۷-۴-۴-۱ نصب چارچوب ها

چارچوب های مورد استفاده باید طبق مشخصات قید شده در نقشه ها و سایر مدارک ساخته شوند. نصب چارچوب­ها باید با دقت و در محل صحیح مطابق نقشه ها صورت پذیرد. در موقع نصب باید دقت شود که  چارچوب­ها کاملاً در دیوار مهار شود. اعضای عمودی چارچوب ها درها، باید بسته به ارتفاع آن دارای ۴ تا ۶ شاخک باشند. محل شاخکها، طول، تعداد و فواصل آنها باید طبق نقشه باشند.

در موقع ساختن پروفیل چارچوب ها و اتصال قطعات افقی و عمودی آن، باید برشها با زاویه ۴۵درجه انجام شود یا به عبارتی باید گوشه های چارچوب ها به صورت فارسی بریده و متصل گردند. در چارچوب های آلومینیومی ، باید اعضای عمودی در تمامی طول به وسیله مصالح نمد مانند، برای متوقف نمودن در مجهز گردند. تمامی درزهای بین قسمتهای آلومینیومی و مصالح بنایی باید به منظور جلوگیری از نفوذ آب کاملاً درزگیری شوند.

۷-۴-۳ ویژگیهای در و پنجره فلزی و ملاحظات مربوط در هنگام نصب

–          یالهای در و پنجره باید بر یکدیگر عمود باشند، مگرآنکه در نقشه ها به شکل دیگری پیش بینی شود.

–          درها و پنجره ها باید کاملاً مستوی و بدون تاب باشند.

–          در یا پنجره ای که در آن شیشه نصب می شود، باید دارای شیشه خور باشد تا به وسیله آن ، شیشه از هر طرف به خوبی مهار شود.

–          در و پنجره کشویی باید طوری تعبیه شود که لنگه در یا پنجره را از خارج ساختمان نتوان از محل خود بیرون آورد.

–          عمق شیشه خور، باید حداقل ۵/۲ برابر ضخامت شیشه و حداکثر ۲۵ میلیمتر باشد.

–          گیرداری در و پنجره به وسیله شاخ، پیچ، جوش و غیره تامین شود، در یا پنجره باید وسایل گیرداری کافی داشته باشد تا در محل خود در دیوار یا ستون به نحو اطمینان بخشی استقرار یابد. موقعیت نقاط گیرداری غالباً در محل لولا و دستگیره و نیز در محل برخورد وادار به قاب پنجره است.

–          اتصال باید کامل، محکم و بدون ترک باشد، برآمدگی جوش در نمای پنجره باید صاف شود.

–          یراقهای در و پنجره باید متناسب با ابعاد پنجره بوده و در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشند. یراقی که احتیاج به روغنکاری داشته باشد باید محل ورود روغن در آن تعبیه شده باشد تا احتیاج به بازکردن اجزای یراق نباشد.

–          یراقهای ریل پنجره کشویی باید چنان باشند که قرقره ها در حین حرکت از ریل خارج نشوند، در این پنجره ها باید از قرقره های بلبرینگی روکشدار استفاده شود تا ضمن حرکت ایجاد صدا ننماید.

–          درزهای بین قاب و لنگه پنجره، باید به وسیله نوارهای لاستیکی، نخی و یا کرکی با نظر دستگاه نظارت به نحوی هوابندی شود

–          که از عبور هوا جلوگیری به عمل آید، استفاده از نوارهای پلاستیکی به علت ناپایداری در برابر حرارت، مجاز نیست.

–          پیچهایی که برای در و پنجره به کار می رود، باید گالوانیزه بوده و در برابر رطوبت هوا زنگ نزند.

–          میله داخل لولا باید فولادی باشد.

–          زاویه گردش لولا و در و پنجره هایی لولایی قائم یا افقی، باید طوری باشد که پنجره حداقل ۹۰ درجه گردش نماید.

–          محل قرار گرفتن لولا باید متناسب با ارتفاع در و پنجره باشد. در پنجره های به ارتفاع ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر، فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه ۱۰۰ میلیمتر است. در پنجره های به ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیمتر، فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه برابر با ۱۸۰ میلیمتر و در پنجره های بلند به ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ میلیمتر ، فاصله لولا از بالای پنجره ۲۳۰ و از پایین آن ۳۰۰ میلیمتر خواهد بود.

–          برای پنجره هایی که به داخل باز می شوند، باید در لنگه بازشو آبچکان تعبیه شود.

–          پروفیلهای در و پنجره آلومینیومی باید آبکاری شده باشند، همچنین پروفیلهای در و پنجره آهنی قبل از نصب، باید با رنگ ضد زنگ پوشیده شده باشند. مشخصات پروفیلهای آلومینیومی و آهنی ، باید با مندرجات فصل مصالح مطابقت نماید.

۱۵-۳-۶ کار گذاشتن چارچوب درها و پنجره ها

به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت از کف ، نعل درگاه و دیوارهای اطراف به چارچوب ، باید پشت چارچوب را با استفاده از مواد مخصوص و یا نواری از مصالح ضد رطوبت نظیر ورقه های قیر اندود یا لایه های نازک پلاستیک ( مطابق با استاندارد ۷۴۳-BS )، عایقکاری نمود.

لبه های داخلی آستانه و اعضای قائم چارچوب، به ویژه در تراز پایین ، باید به کمک زوارهای چوبی موقت از صدمات احتمالی ناشی از عدم دقت در عبور فرقون یا حمل و نقل مصالح ودیگر تجهیزات ، مصون نگاه داشته شود. در مواردی که چارچوب همزمان با پیشرفت کار دیوار کار گذاشته می شود، برای نگهداری آن در وضعیت قائم ، باید از یک یا دو وادار چوبی که به کلاه ( عضو افقی بالایی) چارچوب متصل می گردد، استفاده نمود.

در این حالت با پیشرفت کار بلوک چینی یا آجر چینی ، باید شاخکهایی به اعضای قائم چارچوب ، متصل و با کار بنایی درگیر شوند. اولین شاخکها ( یک عدد در هر طرف) ، باید در تراز پایین یعنی پس از اولین ردیف بلوک چینی و دومین یا سومین ردیف آجر چینی قرارداده شوند.

با پیشرفت کار،به ویژه در مواردی که وارد آمدن ضربه به وادار نگدارنده چارچوب محتمل باشد، باید شاقولی بودن چارچوب دائماً کنترل شود.

تعبیه حداقل دو شاخک دیگر در هر طرف، یکی در وسط و دیگری نزدیک بالای چارچوب، ضروریست.

برای چارچوبهایی که در تمام ارتفاع طبقه ( از کف تا سقف) ادامه دارند، نصب چهار شاخک در هر طرف توصیه می شود. به منظور حفظ زاویه قائمه بین کلاه و اعضای قائم چارچوب، معمولاً از دو قید چوبی به مقطع ۵۰×۱۸ میلیمتر استفاده می­شود. اگر چارچوب فاقد آستانه باشد، به منظورحفظ فاصله اعضای قائم، از قیدی به ابعاد یاد شده در پایین چارچوب استفاده می­شود. این قطعات کمکی را نباید قبل از گیرش و سخت شدن کارهای بنایی اطراف چارچوب جابه جا کرد.

برای واداشتن چارچوبهای داخلی قبل از احداث دیوارهای جدا کننده، باید ابتدا موقعیت دیوار و در روی کف با استفاده از نقشه های معماری دقیقاً مشخص شود. سپس چارچوب در موقعیت تعیین شده قرار گیرد. برای جلوگیری از حرکت چارچوب روی کف، باید از مهاریهایی که به نقاط ثابتی روی دیوارهای اطراف تکیه دارند، استفاده شود.

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی نمای ساختمان
طراحی دکوراسیون آپارتمان های کوچک
ساخت ویلای دو طبقه

مراحل ساخت ساختمان ۲ طبقه

هزینه اخذ جواز ساخت

مشارکت در ساخت منطقه ۵ تهران

تبصره ۲ کمیسیون ماده ۱۰۰

تک وال پست

آموزش ترکیب رنگ با تینر

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!