چک لیست نصب چراغ سیلندری

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش طراحی کلاسیک : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست نصب چراغ سیلندری

سیلندری ، سقفی و دیواری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: بازسازی ساختمان

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                               تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل اندازه حلقه چراغهای سیلندری و ارتفاع موجود و سپس سفارش چراغ براساس اندازه های یادشده  

 

۲ پیش بینی و اجرای زیرساخت مناسب جهت چراغهای سقفی که روی سقف کاذب نصب می شوند  

 

۳ نصب چراغ سیلندری با رعایت اینکه اتصال چراغ به حلقه به طور محکم انجام گیرد  

 

۴ نصب چراغهای سقفی با انتخاب پیچ مناسب برای سقفی که چراغ روی آن نصب می شود  

 

۵ نصب چراغهای دیواری به نحوی که چراغ باتوجه به نوع آن درارتفاع مقرر قرارگیرد.  

 

۶ کنترل محل اتصال سیمهای منتهی به چراغ به نحوی که سیمها کاملا در داخل ترمینال قرار گیرند.  

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی مدرن رستوران

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نمای ماسه شسته
هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در کرمان
ضوابط شهرسازی شهرداری مشهد

قیمت نقاشی ساختمان در شهرکرد

طراحی آپارتمان های مسکونی

بازسازی ساختمان اردبیل

نحوه ی ساخت ویلا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!