چک لیست نصب و راه اندازی آسانسور

سازه بتنی

سازه بتنی


طراحی مدرسه چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست نصب و راه اندازی آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
نکات طراحی مطب
تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل عدم یا عبور هرگونه سیستم تاسیساتی در اتاق و چاهک  

 

۲ حمل و استقرار صحیح موتور گیربکس بر روی دال بتنی از لحاظ ترازبودن  

 

۳ حمل و نصب تابلوی  ( قدرت – کنترل ) آسانسور در محل مناسب  

 

۴ حمل و نصب تابلوی اصلی تغذیه برق آسانسور در محل مناسب در اتاق آسانسور *  

 

۵ اجرای پاخور اطراف بازشوهای دال بتنی *  

 

۶ ساخت و نصب پلکان جهت سکو  

 

۷ نصب تجهیزات الکتریکی اتاق آسانسور (اگزوزفن-ترموستات دیواری – روشنایی و پریز))  

 

۸ کیفیت مونتاژ کابین داخل چاهک  

 

۹ مونتاژ وزنه تعادل داخل چاهک  

 

۱۰ نصب سیم بکسلها
۱۱ نصب سیستم پاراشوت
۱۲ نصب درب و موتور دربهای طبقات

 

 

 

 

۱۳ نصب ضربه گیرهای انتهای چاهک
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

شرکت اویم شاهانه چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

نصب و راه اندازی آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ نصب تجهیزات و  کنترلهای داخل چاهک  

 

۱۵ اجرای سیم کشی های و کابل کشی های اتاق آسانسور و چاهک  

 

۱۶ نصب شاسی و نمراتورها  

 

۱۷ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

۱۸ اخذ تاییدیه از شرکت بازرسی مهندسی ایران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نرخ اتحادیه نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ ساختمانی نسکافه ای

ترکیب رنگها

ترکیب رنگ ابی فیروزه ای روشن

ترکیب رنگ قهوه ای

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس