چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

نصب اسکلت فلزی

(با اتصالات جوشی)

 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:           طراحی نمای آپارتمان                                                  بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل گروتینگ و تراز بیس پلیت ها  
۲ تهیه شاپ درائینگ و برنامه نصب براساس شماره بندی قطعات ** ۱۱- ۵- ۱- ۱
۳ کنترل آکس بندی و علامت گذاری صفحات Base Plate ** ۱۱- ۵- ۱- ۷
۴ کنترل صلاحیت جوشکاران ** ۱۱- ۳- ۴- ۲۴
۵ کنترل آکس بندی قطعات پیش جوش ،  برپائی و نصب ستونها ** ۱۱- ۵- ۱- ۴
۶ کنترل جرثقیل و تجهیزات مناسب اجرایی
۷ رعایت مسائل ایمنی
۸ کنترل اتصالات موقت نصب و بستن صحیح بار
۹ نصب ستون ها با توجه به نقشه نصب و شاقول کاری اولیه
۱۰ کنترل تکمیل اتصالات پای ستون و قطر جوش
۱۱ تثبیت نصب پلهای اصلی ازیک سو (خال زنی زیرسریها )
۱۲ کنترل و ادامه جوش کامل پل دهانه های چهارسوی ستون
۱۳ هماهنگی با بازرسان جوش صلاحیت دار و انجام آزمایشات
۱۴ کنترل انجام تعمیرات براساس تحلیل نتایج آزمایش جوش
۱۵ کنترل و تایید و اجازه نصب ستونهای مرحله و طبقات بعد
توضیحات:

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

نصب اسکلت فلزی

(با اتصالات جوشی)

 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۶ کنترل آچارکشی مجدد مهره های Base Plate و تثبیت آنها ** ۱۰- ۴- ۴- ۶- ۲
۱۷ شاقول و قپان کشی سراسری داکتها و شمشیری ها قبل از نصب
۱۸ کنترل تفاوت پاگردها جهت همبادی شروع و ختم نصب پله
۱۹ نصب صحیح بادبندها و حتی المقدور احتراز از جوش سربالا
۲۰ تجدید آزمایش جوش در صورت لزوم
۲۱ کنترل زدایش گل جوش ، زنگ و هرگونه آلودگی از سطوح
۲۲ کنترل هم پوشانی و ضخامت ضد زنگ
۲۳ برچیدن جاپای موقت روی ستون ها
۲۴ تایید اجرای ایزولاسیون و پوشش قطعات جوش شده پای ستون
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست سیستم درب بازکن اتوماتیک
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما