چک لیست نصب اسکلت فلزی

چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

نصب اسکلت فلزی

(با اتصالات جوشی)

 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:           طراحی نمای آپارتمان                                                  بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل گروتینگ و تراز بیس پلیت ها  
۲ تهیه شاپ درائینگ و برنامه نصب براساس شماره بندی قطعات ** ۱۱- ۵- ۱- ۱
۳ کنترل آکس بندی و علامت گذاری صفحات Base Plate ** ۱۱- ۵- ۱- ۷
۴ کنترل صلاحیت جوشکاران ** ۱۱- ۳- ۴- ۲۴
۵ کنترل آکس بندی قطعات پیش جوش ،  برپائی و نصب ستونها ** ۱۱- ۵- ۱- ۴
۶ کنترل جرثقیل و تجهیزات مناسب اجرایی
۷ رعایت مسائل ایمنی
۸ کنترل اتصالات موقت نصب و بستن صحیح بار
۹ نصب ستون ها با توجه به نقشه نصب و شاقول کاری اولیه
۱۰ کنترل تکمیل اتصالات پای ستون و قطر جوش
۱۱ تثبیت نصب پلهای اصلی ازیک سو (خال زنی زیرسریها )
۱۲ کنترل و ادامه جوش کامل پل دهانه های چهارسوی ستون
۱۳ هماهنگی با بازرسان جوش صلاحیت دار و انجام آزمایشات
۱۴ کنترل انجام تعمیرات براساس تحلیل نتایج آزمایش جوش
۱۵ کنترل و تایید و اجازه نصب ستونهای مرحله و طبقات بعد
توضیحات:

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

نصب اسکلت فلزی

(با اتصالات جوشی)

 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۶ کنترل آچارکشی مجدد مهره های Base Plate و تثبیت آنها ** ۱۰- ۴- ۴- ۶- ۲
۱۷ شاقول و قپان کشی سراسری داکتها و شمشیری ها قبل از نصب
۱۸ کنترل تفاوت پاگردها جهت همبادی شروع و ختم نصب پله
۱۹ نصب صحیح بادبندها و حتی المقدور احتراز از جوش سربالا
۲۰ تجدید آزمایش جوش در صورت لزوم
۲۱ کنترل زدایش گل جوش ، زنگ و هرگونه آلودگی از سطوح
۲۲ کنترل هم پوشانی و ضخامت ضد زنگ
۲۳ برچیدن جاپای موقت روی ستون ها
۲۴ تایید اجرای ایزولاسیون و پوشش قطعات جوش شده پای ستون
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان غلطک طرح دار

طراحی ویلا نقلی

ساخت کارخانه شیر

طراح رستوران هفت خوان

طراحی کلاسیک سالن پذیرایی

پروانه ساخت خانه روستایی

مشارکت در ساخت خودرو

روشهای کاهش هزینه ساخت و ساز

طراحی داخلی ویلا مدرن

هزینه ساخت سوله ۵۰۰۰ متری

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس