چک لیست لوله کشی گاز مبرد

سازه بتنی

سازه بتنی


هزینه ساخت کارخانه رب گوجه چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست لوله کشی گاز مبرد

(مسی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعمل های کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

}}}}}}

ساخت آپارتمان مدرن

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کیفیت لوله و اتصالاتوشیرآلات  

 

۲ تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing  

 

۳ کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار  

 

۴ استفاده از لوله های مسی شاخه ای و اتصالات جوشی  

 

۵ استفاده ازسیم جوش مسی بادرصد نقره حداقل یک درصد  

 

۶ اجرای تکیه گاه و نصب بستهای مناسب درفواصل استاندارد  

 

۷ غلافگذاری درعبور لوله ها از دیواره یا سقف  

 

۸ رعایت شیب لوله های افقی جهت جلوگیری از برگشت مایع مبرد به کمپرسور  

 

۹ جلوگیری از ایجاد سیفون در مسیر لوله کشی ها  

 

۱۰ شستشوی داخل لوله با گاز ازت
۱۱ درپوش و تست لوله ها با ازت *
۱۲ عایقکاری لوله ها با عایق پلی اورتان پیش ساخته
توضیحات: مقاله المان شهری
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

تصاویر نقاشی ساختمان

نقاشی مدرن ساختمان در تهران

نقاشی ساختمان های مدرن

آموزش رنگ آمیزی مدرن ساختمان

نقاشی مدرن ساختمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!