چک لیست فن کویل کانالی و سقفی

سازه بتنی

سازه بتنی


اصول طراحی ویلا چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(فن کویل کانالی و سقفی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
اصول طراحی نما

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه کارگاهی نصب ( shop Drawing )  

 

۲ ساخت و نصب شاسی جهت اوپراتور *  

 

۳ نصب فن کویل برروی شاسی دروضعیت مشخص شده درنقشه های اجرایی  

 

۴ اتصال کانالهای رفت و برگشت و هوای تازه به فن کویلهای کانالی بوسیله اتصالات برزنتی  

 

۵ اتصال دهانه خروجی فن کویل سقفی به دریچه دیواری یا سقفی بوسیله اتصالات برزنتی  

 

۶ نصب شیر برقی کنترل دبی کویل  

 

۷ اتصال لوله کشیهای حرارتی به کویل گرمایی بوسیله اتصالات لرزه گیر  

 

۸ اتصال تشتک زیرکویل با شیب مناسب از طریق اتصال لرزه گیر به لوله دریناژ  

 

۹ تعبیه دریچه دسترسی مناسب زیر فن کویل جهت انجام سرویس و تعمیرات  

 

۱۰ تعبیه دریچه هواکش در دیوار یا سقف نزدیک دهانه مکش فن کویل سقفی
۱۱ نصب ترموستات اتاقی کنترل کننده فن کویل
۱۲ راه اندازی و تست بهره برداری *
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

سایت نقاشی ساختمان

کاتالوگ ترکیب رنگ ساختمان

انواع رنگ های ساختمانی جدید

زیباترین رنگ ساختمان

دانلود عکس نقاشی ساختمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!