چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) طراحی کلینیک

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت گاز

** دستورالعمل های کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های اجراییشبکه گازرسانی  

 

۲ اخذ تاییدیه نقشه های شبکه گازرسانی از شرکت گاز  

 

۳ ساخت ایستگاه گاز براساس نقشه های استاندارد *  

 

۴ استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن گازی استاندارد  

 

۵ استفاده از شیرآلات متناسب با لوله های پلی اتیلن  

 

۶ ساخت علمک ها در کارگاه مورد تایید شرکت گاز  

 

۷ اخذ تاییدیه جهت لوله و اتصالات و شیرآلات از ناظر شرکت گاز  

 

۸ کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار  

 

۹ کنترل موقعیت و عرض و عمق حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری ازتداخل باسایر شبکه های زیربنایی  

 

۱۰ غلافگذاری جهت عبور لوله ها از زیر معابر سواره رو
۱۱ انجام جوشکاریهای الکتروفیوژن لوله واتصالات **
۱۲ کنترل کیفیت جوشکاریها
۱۳ انجام تست فشار *
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* ضوابط و استاندارد شرکت گاز

** دستورالعمل های کارخانه سازنده

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ پوشاندن اطراف لوله ها با ماسه بادی یا خاک سرندی(حداقل ۲۰ سانتی متر)  

 

۱۵ نصب نوار اخطار بر روی مسیر لوله کشی  

 

۱۶ پر کردن ترانشه تا سطح خاک اطراف با خاک نرم  

 

۱۷ اخذ تاییدیه شبکه گازرسانی از شرکت گاز  

 

۱۸ نصب و راه اندازی ایستگاه گاز  

 

۱۹ تزریق گاز و نصب رگولاتورها  

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: چک لیست ساختمان

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک

نقاشی آپارتمان آسان

نقاشی آپارتمان نشینی

نقاشی آپارتمان کوچک

نقاشی آپارتمان ها

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس