چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) طراحی کلینیک دندان پزشکی

شبکه جمع آوری فاضلاب

محوطه( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:     طراحی ویلا                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های اجرایی *  

 

۲ کیفیت مواد اولیه بکار رفته در ساخت لوله و اتصالات  

 

۳ تهیه لوله و اتصالات از یک کارخانه واحد  

 

۴ کنترل دقتهای ابعادی در ساخت لوله و اتصالات  

 

۵ کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار  

 

۶ کنترل موقعیت و ابعاد و عمق حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری از برخورد با سایر شبکه های زیربنایی  

 

۷ ایجاد امکان شیب بندی مناسب لوله ها  

 

۸ اجرای کلیه قسمتهای شبکه زیر تراز یخبندان و پایین تر از رقوم کارگذاری لوله های آبرسانی **  

 

۹ مطابقت درجه حرارت هیترو فشار و زمان جوشکاری  

 

۱۰ کیفیت جوشکاری
۱۱ شیب بندی و ثابت کردن لوله ها **
۱۲ ساخت منهولها و دراپ منهولها مطابق نقشه های استاندارد
۱۳ پوشش اطراف لوله با ماسه بادی یا خاک سرندی به ضخامت حداقل ۲۰ سانتی متر
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

شبکه جمع آوری فاضلاب طراحی نما ساختمان

محوطه( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ پرکردن ترانشه با خاک نرم تا سطح زمین اطراف
۱۵ رگلاژ دریچه های چدنی منهولهابا پوشش نهایی محوطه
۱۶ اتصال شبکه فاضلاب محوطه به شبکه فاضلاب شهری یا تجهیزات تصفیه فاضلاب محلی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت طراحی مطب پزشک

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

مولتی کالر 

ترکیب رنگ بنفش روشن

رنگ سه بعدی سقف

آموزش نقاشی دیواری منزل

رنگ امیزی سه بعدی اتاق خواب

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس