چک لیست شبکه آبرسانی و آبیاری

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست شبکه آبرسانی و آبیاری

 

چک لیست ساختمان

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست شبکه آبرسانی و آبیاری

محوطه( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های اجرایی *  

 

۲ مطابقت رده و کیفیت لوله ها و اتصالات و شیرآلات با فشارکار سیستم  

 

۳ تهیه لوله و اتصالات از کارخانه واحد  

 

۴ استفاده از فلنجهای پلی اتیلن جوشی جهت سایزهای بالاتر از۱۲۵ میلی متر  

 

۵ استفاده از اتصالات چدنی فلنج دار جهت سایزهای بالاتر از ۱۲۵ میلی متر  

 

۶ کنترل موقعیت و ابعاد حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری از برخورد با سایر شبکه های زیربنایی  

 

۷ رعایت حریم عرضی حداقل ۱ متر با لوله های شبکه جمع آوری فاضلاب  

 

۸ اجرای کلیه قسمتهای شبکه زیر تراز یخبندان و بالاتر از تراز کارگذاری شبکه جمع آوری فاضلاب  

 

۹ غلافگذاری جهت لوله هایی که از زیر معابر سواره رو عبور می نماید  

 

۱۰ کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار
۱۱ مطابقت درجه حرارت هیتر و فشار و زمان جوشکاری **
۱۲ کیفیت جوشکاری فلنج های پلی اتیلن
۱۳ نصب اتصالات پیچی **
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

شبکه آبرسانی و آبیاری

محوطه ( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ اجرای شبکه تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب
۱۵ ساخت دریچه بازدید (Man hole ) جهت شیرفلکه ها و شیرهای فشارشکن و شیرهای تخلیه و هواگیری
۱۶ ساخت حوضچه کنتور مطابق با نقشه های …… *  

 

۱۷ ساخت حوضچه جهت شیرهای برداشت آبیاری مطابق با نقشه های …… *  

 

۱۸ تست هیدرولیکی شبکه ها تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب و براساس ……… **  

 

۱۹ پوشش اطراف لوله با ماسه بادی یا خاک سرندی به ضخامت حداقل ۲۰ سانتی متر  

 

۲۰ آجرچینی روی مسیر لوله ها  

 

۲۱ پرکردن ترانشه با خاک نرم تا سطح زمین اطراف  

 

۲۲ شستشو و ضدعفونی شبکه آبرسانی و اتصال به شبکه شهری  

 

۲۳ اتصال شبکه آبیاری محوطه به شبکه آبیاری شهری یا مخزن در ارتفاع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: فروشگاه معماری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

ترکیب رنگها

اسم برای شهرک ویلایی

ضوابط طراحی شهرک مسکونی+pdf

شهرک های مسکونی معروف دنیا

ضوابط طراحی شهرک ویلایی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس