چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت اسکلت فلزی

(با اتصالات جوشی)

 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
      ۱- کارهای اولیه
۱ کنترل شاپ درائینگ تهیه و تایید شده ** ۱۰-۴-۴-۱
۲ کنترل امکانات و تجهیزات لازم در کارگاه ساخت اسکلت
۳ کنترل گواهینامه لازمه بازرسان جوش. ** ۱۰-۴-۴-۴
۴ کنترل صلاحیت جوشکاران در موقعیت مورد نظر ** ۱۰-۴-۴-۴
۵ کنترل فولاد مصرفی با رده فولاد نقشه های محاسباتی
۶ کنترل الکترود مورد مصرف بامشخصات نقشه محاسباتی وWPS ** ۱۰-۴-۴-۴
۷ کنترل مسائل ایمنی
۸ کنترل فرایند و ترتیب ساخت مطابق با WPS
    ۲- ساخت
۲-۱- برشکاری و ساخت
۱ کنترل رواداری ناهمواری سطوح برش ** ۱۰-۴-۴-۲
۲ رعایت پیش گرمایش برش قطعات باضخامت بیش از۴۰mm ** ۱۰-۴-۴-۲
۳ رعایت مقررات ملی در برش با قیچی ** ۱۱-۳-۱-۲
۴ کنترل هندسی برشکاری براساس نقشه برش WPS
۵ کنترل سنگ زنی و زدودن پلیسه در محل برش ** ۱۰-۴-۴-۲
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت اسکلت فلزی

(با اتصالات جوشی)

 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۶ کنترل ساخت ستونها مطابق نقشه های کارگاهی و WPS  

 

۷ کنترل ساخت تیرهای اصلی و فرعی با نقشه کارگاهی و WPS
۸ کنترل ساخت سایر قطعات مطابق نقشه های کارگاهی و WPS
۹ کنترل استفاده از مته جهت سوراخکاریهای ورق بیش از ۱۲ mm
۱۰ کنترل قطر جوش مطابق نقشه سازه و WPS ** ۱۰-۴-۶-۱
۱۱ کنترل رواداری اعوجاج مطابق مقررات ملی ساختمان ** ۱۱-۶
۱۲ کنترل انجام تعمیرات براساس تحلیل نتایج آزمایش جوش
۱۳ کنترل انجام آزمایش جوش مجدد در صورت لزوم
۱۴ تعبیه سوراخ در پایین ترین نقطه ستونها جهت تخلیه آب باران
     ۳- زنگ زدایی و رنگ آمیزی
۱ کنترل زدایش (زنگ ،پلیسه،،گل جوش) و رفع آلودگی سطوح ** ۱۰-۴-۵-۲
۲ کنترل همپوشانی و ضخامت ضدزنگ ** ۱۱-۴-۵
۳ ترمیم شماره گذاری
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی ویلا آپارتمان

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت اسکلت فلزی

(با اتصالات جوشی)

 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
       ۴- انبارکردن قطعات
۱ کنترل بستر و کرسی انبار قطعات ساخته و رنگ شده ** ۱۱-۸-۱
۲ کنترل استحکام تکیه گاهها از جهت جلوگیری رانش قبل از پوشش ** ۱۱-۸-۳
۳ کنترل پوشش مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب باران و برف ** ۱۱-۸-۲
۴ کنترل حمل و چیدمان قطعات براساس شماره و برنامه نصب درمحل پروژه ** ۱۱-۸-۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

نویسنده : رضا امیری -*- چک لیست الکتریکی -*- چک لیست مکانیکی -*- چک لیست ساختمان
چک لیست موتورخانه مرکزی
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما