چک لیست رنگ آمیزی کارهای فلزی

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست رنگ آمیزی کارهای فلزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:   اصول طراحی کارخانه                                                       امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ بازنمودن یراق آلات از سطوح جهت رنگ آمیزی کامل
۲ پاکسازی و زنگ زدایی سطح کار و هموارکردن محل اتصالات جوش و دفع پلیسه و شستشوی روغن از سطح در صورت نیاز
۳ کنترل همخوانی دمای سطح با دستورالعمل
۴ اجرا و یا کنترل پوشش کامل ضدزنگ
۵ بتونه کاری لیسه ای کامل و درزبندی طرفین منفذها
۶ کنترل اجرای رنگ آستر و بتونه تا صیقل سطح
۷ کنترل پوشش کامل رنگ رویه مطابق با مشخصات
۸ کنترل رنگ آمیزی نهایی رویه
۹ نصب مجدد یراق آلات
۱۰ کنترل پاکسازی سطوح از رنگ آمیزی ناخواسته
۱۱ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: آموزش طراحی المان شهری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

شرکت نقاشی ساختمان در تهران

قیمت نقاشی ساختمان در کرج

قیمت نقاشی ساختمان در مشهد

قیمت نقاشی ساختمان در اصفهان

قیمت نقاشی ساختمان در شیراز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!