چک لیست رنگ آمیزی سطوح گچی

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش  شرکت طراحی ویلا : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست رنگ آمیزی سطوح گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:    طراحی محوطه ویلا                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:      طراحی ساختمان مسکونی                                           تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ دریافت Permit و دستورکاررنگ آمیزی
۲ پیش بینی جهت جلوگیری از رنگ آمیزی یراق آلات ، تجهیزات ، تاسیسات و دیگر سطوح
۳ پیش بینی های لازم جهت نظافت کفها ، پنجره ها ، دربها و جلوگیری از رنگ آمیزی آنها
۴ کنترل کیفیت مواد مصرفی وارده به کارگاه طبق مشخصات فنی و نمونه
۵ کنترل تمیزی ، عدم موج ، همواربودن ، عدم زبری سطح ، خشکی سطح کار قبل از هر مرحله
۶ کنترل شرایط جوی طبق راهنمای رنگ مورد استفاده
۷ کنترل تجهیزات رنگ آمیزی مطابق قرارداد اعم از پمپ ، قلم مو و یا غلطک
۸ کنترل لکه گیریها و اجرای روغن زیرکار رنگ آمیزی
۹ ساخت رنگ نمونه براساس پیمانه های مدرج و تایید آن
۱۰ عدم اجرای رنگ آمیزی هنگام گرد و غبار
۱۱ کنترل سطح بعد از روغن کاری از جهت یکنواختی ، زبری و صافی
۱۲ کنترل سطح بعد از بتونه کاری و سمباده از جهت یکنواختی ، زبری و صافی
۱۳ کنترل سطح بعد از لایه آستر از جهت یکنواختی ، زبری و صافی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: هزینه ساخت سوله

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی

رنگ آمیزی سطوح گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ کنترل نصب یراق آلات ، کلید پریز ، رادیاتورها ، دیگر تجهیزات و اجرای پوشش آنها جهت جلوگیری از رنگ آمیزی ناخواسته
۱۵ کنترل نهایی رنگ رویه از نظر پوشش و ضخامت
۱۶ پاکسازی و حمل مواد زائد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: مشاوره احداث کارخانه

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی دیواری مدرن ساختمان

نقاشی مدرن داخل ساختمان

آموزش نقاشی سقف با رنگ پلاستیک

آموزش نقاشی سقف با رنگ پلاستیک

نقاشی سقف با رنگ پلاستیک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!