×

چک لیست دودکش موتور خانه

 • کد نوشته: 14783
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای چک لیست دودکش موتور خانه بسته هستند
 • نمای مدرن ساختمان چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) چک لیست دودکش موتور خانه (فولادی سیاه) شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: منابع: * ** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۴ پروژه:                                                        طبقه / طبقات:   فــاز:                                                      واحد / واحدها: تعریف ویلا و خصوصیات آن در معماری   تایید پیمانکار  نام […]

  چک لیست دودکش موتور خانه
  نمای مدرن ساختمان چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

  چک لیست دودکش موتور خانه

  (فولادی سیاه)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:
  منابع:

  *

  ** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۴

  پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                      واحد / واحدها:
  تعریف ویلا و خصوصیات آن در معماری

   

  تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
  ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱ تهیه نقشه های اجرایی  

   

  ۲ استفاده از دودکش مجزا جهت هریک ازتجهیزات گازسوز  

   

  ۳ کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار  

   

  ۴ تهیه طرح برش جهت جلوگیری از افزایش ضایعات ورق فولادی  

   

  ۵ کیفیت نورد ورقهای فولادی جهت ساخت لوله و اتصالات دودکشهای گرد  

   

  ۶ کیفیت نورد نبشی های مورد استفاده درساخت فلنج های اتصال گرد  

   

  ۷ کیفیت خم کاری ورقهای فولادی مورداستفاده درساخت دودکشهای چهارگوش  

   

  ۸ کیفیت ساخت اتصالات دودکشهای گرد  

   

  ۹ کیفیت جوشکاری  

   

  ۱۰ استفاده ازنخ نسوز جهت درزبندی اتصال فلنجی
  ۱۱ اجرای بست مناسب و در فواصل استاندارد جهت بخشهای افقی دودکش
  ۱۲ اجرای تکیه گاه مناسب و در فواصل استاندارد جهت بخشهای افقی دودکش
  ۱۳ عایق کاری با پشم سنگ پشت آلومینیومی به ضخامت ۲ اینج و توری گالوانیزه
  توضیحات:
   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

  چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

  دودکش موتور خانه

  (فولادی سیاه)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:
  منابع:

  *

  ** مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۴

  پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                             واحد / واحدها:

  }}}}}}

   

   

  تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
  ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱۴ عایقکاری دودکشهای داخل موتورخانه با عایق پشم سنگ به ضخامت ۲اینچ وپوشش نهایی ازورق آلومینیومی به ضخامت ۶/۰ میلی متر
  ۱۵ ساخت و نصب کلاهک مطابق

   

  ** ۱۴-۱۱-۳
  ۱۶ تعبیه دریچه تخلیه دوده و رسوبات درپایین ترین نقطه دودکشهای قائم  

   

  ۱۷ اتصال دودکشها به تجهیزات گازسوزمطابق با….. ** ۱۴-۱۱-۵
   

   

   

   

   

   

  بازسازی و نوسازی منزل  

   

   

   

  توضیحات:
   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

  پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

  دودکش موتورخانه  (ورق فولادی سیاه)

   

  ۱۴-۱۱-۳ دودکش قائم فلزی

  ۱۴ ۱۱۳١ کلیات

  الف ) دودکش قائم فلزی باید روی پایه ای از مصالح نسوختنی مورد تأیید تکیه داشته باشد .تکیه گاه باید ازاجزای ساختمان جدا باشد و بار وزن دودکش به زمین منتقل شود.

  ١) دودکش قائم فلزی باید از اسکلت و اجزای ساختمان فاصله کافی داشته باشد تا دمای مصالح سوختنی مجاور آن از حد مجاز بالاتر نرود، امکان دسترسی، بازرسی و تعمیر وجود داشته باشد و اشخاص از آسیب سوختگی ناشی از تماس با آن ایمن باشند.

  ۲) در انتهای پایین دودکش قائم فلزی باید دریچه بازدید، به منظور تمیز کردن ادواری آن، پیش بینی شود.

  ب) دودکش قائم فلزی باید از ورق فولادی سیاه ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل های فولادی استفاده شود.

  ١)اتصال قطعات دودکش ممکن است از نوع پیچ و مهره ای، میخ پرچ یا اتصال جوشی باشد. ( مطابق مقادیر جدول ١۴)

  ٢)دودکش باید با بست ها و تکیه گاههای مقاوم در برابر دمای دودکش و مناسب برای وزن آن به اجزای ساختمان متصل و در جای خود ثابت و مهار شود.

   پ)ضخامت ورق

  ۱) ضخامت ورق فولادی دودکش قائم فلزی، مخصو ص دستگاههای با سوخت مایع یا گاز و دمای پایین، باید دست کم مطابق مقادیر جدول (۱۴-۱۱-۳-۱)((پ))(۱) باشد.

   

                                         جدول( ۱۴-۱۱-۳-۱ )((پ))(۱) ضخامت ورق فولادی دوکش قائم فلزی با دمای پایین

   

                           سطح مقطع دودکش (سانتیمترمربع)                     حداقل ضخامت ورق دودکش (میلیمتر)
  تا ٩٩۵

  ٩٩۶ تا ١٢٩٠

  ١٢٩١ تا ١۶۴٠

  بزرگتر از ١۶۴۰

  ۵/۱

  ٢

  ۵/۲

  ۵/۳

   

  ۱۴ ۱۱۳۲ دودکش با دمای پایین

  الف)دهانه های خروجی

   

   

  ۱) دهانه خروجی انتهای بالایی دودکش قائم فلزی با دمای پایین باید روی بام و درخارج از ساختمان قرار گیرد.

  ۲) دهانه خروجی باید دست کم یک متر از بالاترین نقطه ای از بام که دودکش از آن خارج می شود، بالاترباشد. این دهانه باید از هر نقطه ساختمان در شعاع ٣متر از دودکش، دست کم ۶٠ سانتیمتر بالاتر قرار گیرد.

  ب) دودکش قائم فلزی در خارج ساختمان

  ۱) دودکش قائم فلزی در خارج از ساختمان باید با اجزای ساختمان دست کم برابر مقادیر زیر فاصله داشته باشد:

  – با مصالح و مواد سوختنی، ١۵ سانتیمتر

  – با مصالح و مواد نسوختنی، ١٠ سانتیمتر

   با در و پنجره و محل عبور اشخا ص، ۶٠ سانتیمتر، مگر آنکه سطح خارجی دودکش با روش مورد تأیید عایق گرمایی شده باشد، تا از آسیب ناشی از تماس اشخا ص جلوگیری شود.

  پ) دودکش قائم فلزی در داخل ساختمان

  ۱) دودکش قائم فلزی در داخل ساختمان باید در داخل شافت، با دیوارهایی دست کم به مقاومت یک ساعت در برابر آتش، قرار گیرد.

  ۲) سطح خارجی دودکش باید از همه طرف دست کم ٣٠ سانتیمتر با سطح داخلی شافت، به منظور بازدیدفاصله داشته باشد.

  ۳) دیوارهای شافت نباید بازشو داشته باشد، مگر درهای ضد آتش درهرطبقه که به منظور بازدید پیش بینی شده باشد.

  ۴) سطح خارجی دودکش، در طبقه ای که به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می شود، باید با اجزای ساختمان دست کم برابر مقادیر زیر فاصله داشته باشد:

  با مصالح و مواد سوختنی، ۴۵ سانتیمتر

  – با مصالح و مواد نسوختنی، ١٠ سانتیمتر

  ت) عبور دودکش قائم فلزی از بام ساختمان

  ۱) اگر دودکش قائم فلزی از بام ساختمان، ساخته شده از مصالح سوختنی، عبور می کند باید در محل عبوریک غلاف فولادی گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی نصب شود که دست کم ٢٠ سانتیمتر بالاتر از بام و ٢٠سانتیمتر پایین تر از آن ادامه یابد.فاصله سطح خارجی دودکش از غلاف دست کم باید ١۵ سانتیمتر باشد.

  ٢)می توان به جای غلاف، اطراف دودکش را دست کم تا فاصله ۴۵ سانتیمتر از مواد و مصالح سوختنی خالی کرد و پس از نصب دودکش، این فاصله را با مواد و مصالح نسوختنی پر کرد.

  -۱۴١١۵ لوله رابط دودکش

  ۱۴۱۱۵١ کلیات

  الف)دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید توسط لوله رابط به دودکش قائم فلزی یا دودکش قائم ساختمانی متصل شود، مگر آنکه دهانه خروجی دستگاه یا کلاهک تعادل آن مستقیم به دودکش قائم متصل باشد.

  ب)لوله رابط دودکش باید در همان فضایی نصب شود که دستگاه در آن قرار دارد.

  ١)لوله رابط دودکش، جز در ساختمان های مسکونی، نباید از هیچ دیوار یا تیغه ساختمانی عبور کند.

  ٢)در صورتی که عبور لوله رابط از دیوار یا تیغه ضروری باشد، فاصله سطح خارجی لوله رابط از موادسوختنی باید دست کم ۴۵ سانتیمتر باشد .اگر دیوار یا تیغه از مواد سوختنی باشد، باید تا فاصله ۴۵سانتیمتر از لوله رابط، اطراف آن با مواد نسوختنی پر شود.

  پ)تمام طول لوله رابط دودکش باید قابل دسترسی باشد تا بازرسی، تمیزکاری و تعمیرات آن به آسانی صورت گیرد.

  ١)لوله رابط دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی که ممکن است به آن وارد شود، حفاظت گردد.

  ت)لوله رابط دودکش باید تا ممکن است کوتاه و مستقیم باشد .از ایجاد زانوهای کوتاه و خم های تند که ممکن است موجب اختلال در جریان دود شود باید پرهیز شود.

  ١)جز لوازم کنترل و ایمنی، هیچ مانعی نباید در داخل لوله رابط قرار گیرد .نصب دمپر با فرمان دستی د داخل لوله رابط مجاز نیست.

  ٢)اگر دمپر با فرمان خودکار در داخل لوله رابط دودکش نصب می شود، دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد، به طوری که اگر دمپر در حالت بسته باشد، مشعل دستگاه کار نکند.

  ث )لوله رابط دودک ش باید با بست و تکیه گاه، مناسب برای وزن و دمای آن، به اجزای ساختمان ثابت و مهارشود.

  ج)قطر لوله رابط دودکش باید دست کم برابر قطر دهانه خروجی دستگاه، یا کلاهک تعادل آن باشد.

  چ)حداکثر طول افقی لوله رابط باید ٧۵ درصد کل ارتفاع دودکش قائم، بعد از نقطه اتصال لوله رابط به آن باشد، به شرطی که محاسبات نشان دهد که این طول لوله رابط اشکالی در مکش دودکش ایجاد نمی کند.

  ١)اگر لوله رابط دودکش با عایق گرمایی پوشانده شده باشد، طول قسمت افقی لوله رابط ممکن است تا ۱۰۰ درصد کل ارتفاع دودکش، بعد از نقطه اتصال لوله رابط به آن افزایش یابد.

  ۱۴۱۱۵۲ ساخت

  الف)لوله رابط دودکش باید از ورق فولادی ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل های فولادی استفاده شود.

  ۱)لوله رابط دودکش با دمای پایین باید از ورق فولادی گالوانیزه ساخته شود.

  ب)ضخامت ورق لوله رابط دودکش

  ١)لوله رابط دودکش دستگاههای با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین باید از ورق فولادی گالوانیزه، دست کم به ضخامت های داده شده در جدول( ۱۴-۱۱-۵-۲ )((ب))(۱) باشد.

                                                        جدول( ۱۴-۱۱-۵-۲ )((ب))(۱)

                                                                 حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودکش با دمای پایین

   

  قطر لوله رابط دودکش ضخامت ورق فولادی گالوانیزه
  سانتیمتر اینچ میلیمتر اینچ
  تا ١٢

  ١٣ تا ٢٢

  ٢٣ تا ۴٠

  بزرگتر

  تا ۵

  ۶تا ٩

  ١٠ تا ١۶

  بزرگتر

  ٠/۶

  ٠/٧

  ٠/٩

  ۵/۱

  ٠/٠٢٢

  ٠/٠٢٨

  ٠/٠٣۴

  ٠۶۴/٠

   

  پ)اتصال قطعات

  ١)اتصال قطعات لوله رابط دودکش با دمای پایین باید با پیچ و مهره یا میخ پرچ باشد.

  ٢)در صورت استفاده از واشر باید جنس واشر در برابر دمای دودکش مقاوم باشد.

   

  ۱۴۱۱۵۳ نصب

   

  الف)لوله رابط دودکش باید نسبت به تراز افقی شیب داشته باشد.

  ١)شیب لوله رابط باید از سمت دودکش قائم به سمت دستگاه باشد.

  ٢)شیب لوله رابط نباید از دو درصد کمتر باشد.

   

  ب)لوله رابط دستگاههایی که خروج دود آنها با مکش طبیعی باشد نباید به یک دودکش قائم که دارای مکش یا رانش مکانیکی است متصل شود، مگر آنکه اتصال در نقطه ای از دودکش قائم واقع شود که فشار منفی داشته باشد.

  ١)لوله رابط دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به یک دودکش قائم که شومینه به آن متصل شده باشد، وصل شود.

   

  پ)اتصال لوله رابط به دودکش قائم

  ١)لوله رابط دودکش برای اتصال به دودکش قائم فلزی باید تا سطح داخلی آن ادامه یابد ولی نباید از آن جلوتر برود.اگر دودکش قائم فلزی پوشش داخلی داشته باشد، لوله رابط تا سطح داخلی پوش ش ادامه یابد.

  ٢)اگر لوله رابط به دودکش قائم ساختمانی متصل می شود، باید تا سطح داخلی آن ادامه یابد. فاصله اطراف محل اتصال باید با ملات سیمانی یا مواد نسوختنی دیگر پر شود.

  ٣)اگر به منظور سهولت جاگذاری و درآوردن آن، لوله رابط با واسطه غلاف به دودکش قائم ساختمانی متصل می شود، غلاف باید با ملات سیمانی، یا مواد نسوختنی دیگر، مناسب برای دمای دودکش، در محل اتصال به طور دائمی ثابت شود.

   

  ت)فاصله از مواد سوختنی

  ١)لوله رابط دودکش، با دمای پایین باید از مواد و مصالح سوختنی دست کم ۴۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

   

  پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) کانال کشی هوا (ورق فولادی گالوانیزه)

  ۱۴-۵-۷ دمپر آتش

  ۱۴ ۵۷١ محل دمپر آتش

  الف ) در عبور کانال هوا از دیوار، سقف یا کف، که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور آن جدا می کند و در موارد زیر، باید دمپر

  آتش نصب شود.

  ١)در عبور کانال هوا از دیوار یا تیغه جداکننده، که برای مقاومت در برابر آتش به مدت یک ساعت یا بیشتر، طراحی شده باشد.

  ٢)در عبورکانال هوا از دیوار شفت های ساختمان، که برای مقاومت در برابر آتش به مدت یک ساعت یا بیشتر طراحی شده باشد.

  ٣)در عبور کانال هوا، که به طور قائم از یک طبقه به طبقه دیگر، کف یا سقف را سوراخ کند، در صورتی که کانال در داخل شفت نباشد و جدار بین دو طبقه برای مقاومت در برابر آتش به مدت یک ساعت یا بیشتر طراحی شده باشد.

  ب)در موارد زیر نصب دمپر آتش لازم نیست.

  ١)در عبور کانال هوا از دیوارها، سقف ها و کف های دو فضای مجاور که در یک منطقه آتش قرار داشته باشند.

  ٢)وقتی کانال تخلیه هوا از دیوار شفت عبور کند و داخل شفت به سمت بالا کمتر از ۶٠ سانتیمتر ادامه یابد.

  ٣)در عبور کانال هوا از یک فضای ساختمان به راهرو، در صورتی که ساختمان به سیستم آب افشان خودکار مجهز باشد.

  ۴)وقتی که کانال هوا جزئی از یک سیستم تخلیه خودکار دود باشد.

  ۵)در عبور کانال هوا از بام ساختمان به هوای آزاد خارج.

  ۶)در عبور کانال هوا از دیوار شفت ساختمان، در صورتی که ساختمان به سیستم آب افشان خودکار مجهز باشد.

   

  ۱۴ ۵۷۲ ساخت و نصب

  الف)جنس مصالح، نوع ساخت و آزمایش دمپر آتش باید مطابق استاندارد ۵۵۵ ANSI/UL یا استاندارد معتبر دیگر، مورد تأیید باشد.

  ب)فیوز دمپر آتش باید در دمای ٧۴ درجه سانتیگراد باز شود و دمپر آتش به طور خودکار به حالت بسته درآید و از عبورآتش جلوگیری کند.

  پ)دمپر آتشی که در مسیر عبور کانال هوا قرار می گیرد، جزئی از دیوار، تیغه، سقف یا کف جداکننده از فضای مجاور است وباید دقیق روی این جدارها، به ترتیب مورد تأیید، نصب شود.

   

  ۱۴ ۵۷۳ دریچهء دسترسی

  الف)روی سطوح کانال، نزدیک دمپر آتش، به منظور بازرسی ادواری و تنظیم و در صورت لزوم نصب مجدد فیوز دمپر، باید دریچهء

   

   

  بازدید و دسترسی نصب شود.

  ١)دریچهء دسترسی باید در موقعیت و با اندازه هایی باشد که دسترسی به آسانی امکانپذیر باشد.

  ٢)دریچهء دسترسی باید از جنس ورق کانال و دست کم به ضخامت آن باشد.

  ٣)هیچ پوشش عایق یا روکش آن نباید دریچه دسترسی را بپوشاند.

  ۴)روی دریچهء دسترسی باید با خط درشت و خوانا برچسب دائمی(( دمپر آتش)) نصب شود.

   

   

   

   

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  طرح های جدید نقاشی ساختمان

  جدیدترین طرح های نقاشی ساختمان

  طرح های نقاشی ساختمان

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.